Nowości

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń dotyczących zamówień publicznych m.in. informacje o pracach nad zmianami przepisów, stanowiska UZP i KIO.

Reguły odpowiedzialności zamawiającego za prowadzenie postępowania

Reguły odpowiedzialności zamawiającego za prowadzenie postępowania

Osoby, które wykonują czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ponoszą prawną odpowiedzialność za błędy, niedopatrzenia i zaniechania. Odpowiedzialność dotyczy także zamawiającego jako instytucji czy inaczej podmiotu. Poniż...

Czytaj więcej »
Charakter przyjętego wynagrodzenia nie jest przeszkodą, by szczegółowo zbadać ofertę

Charakter przyjętego wynagrodzenia nie jest przeszkodą, by szczegółowo zbadać ofertę

Niezależnie od przyjętego w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego modelu należnego wykonawcy wynagrodzenia żaden przepis ustawy Pzp nie zwalnia zamawiającego z obowiązków w zakresie badania oferty, w wyniku którego powstać może...

Czytaj więcej »
Czy kosztorys ofertowy musi być wypełniony zgodnie z przedmiarem robót?

Czy kosztorys ofertowy musi być wypełniony zgodnie z przedmiarem robót?

Odrzucenie oferty odwołującego z uwagi na niezgodność oferty z treścią siwz ze względu na wypełnienie kosztorysu ofertowego niezgodnie z przedmiarem robót jest prawidłowe (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 15 października 2019 r., sygn. akt KIO...

Czytaj więcej »
Prawo do zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa nie może być nadużywane

Prawo do zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa nie może być nadużywane

Wykonawca, który chce skutecznie utajnić informacje przedstawiane zamawiającemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jest zobowiązany wykazać łączne wystąpienie przesłanek wynikających z definicji legalnej tajemnicy przedsiębiorstwa zawartej...

Czytaj więcej »
Zamawiający nie ma obowiązku dopuścić do postępowania wszystkich wykonawców

Zamawiający nie ma obowiązku dopuścić do postępowania wszystkich wykonawców

Zasada równego traktowania sprowadza się do konieczności identycznego traktowania wykonawców, których sytuacja jest taka sama lub bardzo podobna. Nie oznacza to natomiast konieczności identycznego traktowania wszystkich podmiotów znajdujących s...

Czytaj więcej »
Sprawdź, czy można się odwołać od rozstrzygnięcia konkursu

Odwołanie może prowadzić do unieważnienia postępowania

Wykonawcom przysługuje prawo odwołań zmierzających do wzajemnego wykluczenia. Każdy z nich ma interes w uzyskaniu danego zamówienia, nawet jeśli na skutek odwołania prowadzone postępowanie zostanie unieważnione (wyrok KIO z 10 września 2019 r.,...

Czytaj więcej »
Od 1 stycznia br. obowiązują nowe rozporządzenia dotyczące wartości progów kwotowych

Nowe rozporządzenia w sprawie progów unijnych i kursu euro w zamówieniach publicznych

Od 1 stycznia br. obowiązują nowe rozporządzenia dotyczące wartości progów kwotowych, od których zależy m.in. miejsce publikacji ogłoszeń w postępowaniach. Zmienił się także kurs euro, który służy m.in. do przeliczania wartości progów unijnych ...

  • 07.01.2020
Czytaj więcej »
zamówienia 2020

Życzenia noworoczne

Z okazji nadchodzącego Nowego Roku, składamy Państwu życzenia zdrowia, szczęścia i powodzenia. Oby nadchodzący Nowy Rok 2020 był pasmem sukcesów oraz stał się przestrzenią do realizacji nowych celów i zamierzeń. Niech stary rok zabierze z sobą ...

  • 31.12.2019
Czytaj więcej »
zamówienie in house

Zamówienie in-house – interpretacja przesłanek

Skorzystanie z trybu in-house musi zostać uzasadnione oraz bazować na przesłankach z zamkniętego katalogu ustawy Pzp. Dlatego też w sytuacji, gdy zamawiający, uważając, że działa w interesie publicznym, skorzysta z omawianego trybu, lecz okolic...

Czytaj więcej »
życzenia świąteczne

Życzenia świąteczne

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr. Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, poczucie prywatnego i zawod...

  • 24.12.2019
Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel