Nowości

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń dotyczących zamówień publicznych m.in. informacje o pracach nad zmianami przepisów, stanowiska UZP i KIO.

skan podpisu dopuszczalny

Uwaga! Skan oferty z elektronicznym podpisem jest dopuszczalny – najnowsze, rewolucyjne stanowisko KIO

W wyroku z 5 lutego 2019 r. (sygn. akt KIO 119/09) skład orzekający KIO uznał, że oferta, która została sporządzona pisemnie, a następnie zeskanowana i podpisana elektronicznie została złożona prawidłowo.

  • 11.02.2019
Czytaj więcej »
jaki sprzęt oferuje dostawca

Wykonawca musi jasno wyartykułować w swojej ofercie, jaki sprzęt oferuje

Zamawiający, stawiając w siwz wymóg bezwzględnego podania numeru katalogowego oferowanego komputera przenośnego, powinien być świadomy, że niewskazanie tego elementu to istotna wada oferty dyskwalifikująca ją z oceny w ramach kryteriów oceny of...

  • 06.02.2019
Czytaj więcej »
samooczyszczenie wykonawcy

Wykonawca w ramach „samooczyszczenia” ma obowiązek podjąć określone środki

Korzystanie z tzw. samooczyszczenia wymaga od wykonawcy wykazania podjęcia konkretnych działań w ramach organizacji pracy przedsiębiorstwa, które mają za zadanie zapewnić w przyszłości lepsze radzenie sobie z danego rodzaju sytuacjami (wyrok Kr...

  • 05.02.2019
Czytaj więcej »
odbiór odpadów

Zamówienie na odbiór odpadów – obowiązkowe wymogi siwz

Zamawiający nie ma podstaw do żądania nadmiarowych oświadczeń, nieuzasadnionych przepisami prawa, w szczególności, gdy sam przewidział możliwość przekazywania odpadów do innych instalacji niż wskazane w ofercie (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej ...

  • 04.02.2019
Czytaj więcej »
Informator

Informator zamówień publicznych na 2019 r.

Prace nad nową ustawą Prawo zamówień publicznych nabierają tempa. Do czasu jej uchwalenia wszyscy musimy jednak bazować na aktualnych przepisach. Sięgnij po „Informator zamówień publicznych 2019” i skorzystaj z tabel oraz schematów, które ...

  • 31.01.2019
Czytaj więcej »
sprzeczności w siwz

Rozbieżności i sprzeczności w treści siwz trzeba interpretować na korzyść wykonawców

Za stanowiskiem Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z 18 marca 2015 r. (sygn. akt III Ca 70/15) należy wskazać, że zapisy w siwz muszą mieć precyzyjny i jednoznaczny charakter, a wątpliwości powstałe na tym tle muszą być rozstrzygane na korzyść wykon...

  • 30.01.2019
Czytaj więcej »
interes prawny

Jak rozumieć interes prawny, który jest konieczny do złożenia odwołania?

Pojęcie interesu we wniesieniu odwołania powinno być interpretowane szeroko, w odniesieniu do danego zamówienia, a nie tylko do danego postępowania. Odwołujący, jako podmiot, który wniósł skargę na wyrok KIO, nie utracił statusu wykonawcy i cał...

  • 29.01.2019
Czytaj więcej »
sprawozdanie

Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach trzeba przekazać do 1 marca br.

Począwszy od 1 stycznia br. zamawiający mają możliwość przekazywania sprawozdań odnoszących się do zamówień publicznych zleconych w 2018 roku. Ostateczny termin dokonania tej czynności upływa 1 marca br. Warto pamiętać, że wszystkie instytucje ...

Czytaj więcej »
rażąco niska cena

Jak ocenić wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny oferty?

Wykonawca składający zamawiającemu wyjaśnienia, powinien wskazać wszystkie okoliczności, które stanowiły podstawę dokonanej wyceny. Wyjaśnienia powinny być jasne, konkretne i spójne, adekwatne do przedmiotu zamówienia i uwzględniać jego założen...

Czytaj więcej »
wykonawca doradcą

Jak wyeliminować ryzyko naruszenia uczciwej konkurencji, gdy potencjalny wykonawca doradza zamawiającemu?

Zamawiający ma obowiązek zapewnić odpowiednio długie terminy na składanie ofert, tak żeby podmioty, które nie uczestniczyły w przygotowaniu postępowania ani nie doradzały na tym etapie, miały możliwość zapoznania się z przekazanymi przez niego ...

Czytaj więcej »

Weź udział w szkoleniu!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Nowe orzeczenia KIO. Opinie

Zadaj swoje pytanie dr A. Gawrońskiej-Baran!

18 czerwca, Warszawa

Zapisz się  i odbierz rabat >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel