Nowości

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń dotyczących zamówień publicznych m.in. informacje o pracach nad zmianami przepisów, stanowiska UZP i KIO.

Czy od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się progi unijne stosowania Pzp i kurs euro do przeliczania ich wartości na PLN?

Czy od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się progi unijne stosowania Pzp i kurs euro do przeliczania ich wartości na PLN?

Od 1 stycznia 2021 r. nie zmieniły się tzw. progi unijne oraz kurs euro, według którego przelicza się kwotę zamówienia ze złotówek na euro. Inna jest natomiast forma, w jakiej te wartości będą ogłaszane. To prezes Urzędu Zamówień Publicznych bę...

Czytaj więcej »
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych według nowej ustawy Pzp

Nowe zasady publikacji planu postępowań o zamówienia publiczne

Zgodnie z art. 23 nowej ustawy Pzp (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) zamawiający – nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu – jest zobowiązany opublikować plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Obowiązek ten istniał także w poprzedni...

  • 07.01.2021
Czytaj więcej »
Sprawdź, jak od 1 stycznia 2021 r. opisywać faktury za zamówienia o wartościach do 130.000 zł

Sprawdź, jak od 1 stycznia 2021 r. opisywać faktury za zamówienia o wartościach do 130.000 zł

Po 1 stycznia 2021 r. udzielając zamówień podprogowych tj. o wartości niższej niż 130.000 zł, jako uzasadnienie zwolnienia z obowiązku stosowania ustawy Pzp należy wskazać art. 2 ust. 1 pkt 1 nowej ustawy Pzp. Nie jest potrzebne i uzasadnione r...

  • 04.01.2021
Czytaj więcej »
od dziś obowiązują przepisy nowego Prawa zamówień publicznych

Od dziś obowiązują przepisy nowego Prawa zamówień publicznych

Dnia 1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie regulacje nowej ustawy z 11 września 20219 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.). Jednocześnie zaczynają obowiązywać przepisy, które elektronizują bez wyjątku wszystkie procedury udziel...

  • 01.01.2021
Czytaj więcej »
życzenia

Życzenia Noworoczne

Na nadchodzący Nowy Rok 2021 Redakcja Portalu ZP życzy Państwu spokoju, radości, poczucia bezpieczeństwa i dużo zdrowia. Niech nadchodzące miesiące przyniosą satysfakcję z życia zarówno osobistego jak i zawodowego i będą źródłem optymizmu i pog...

  • 31.12.2020
Czytaj więcej »
Zastąpienie podmiotu trzeciego innym podmiotem następuje po terminie składania ofert

Zastąpienie podmiotu trzeciego innym podmiotem następuje po terminie składania ofert

W ocenie składu orzekającego zamiarem ustawodawcy, a co za tym idzie celem analizowanego art. 22a ust. 6 ustawy Pzp jest umożliwienie wykonawcy (w określonych okolicznościach) przedstawienia zobowiązania innego podmiotu trzeciego niż ten pierwo...

Czytaj więcej »
Zmiany w nowej ustawie Pzp opublikowano w Dzienniku Ustaw

Zmiany w nowej ustawie Pzp opublikowano w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 2275 opublikowano ustawę z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

  • 28.12.2020
Czytaj więcej »
Życzymy Państwu zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia oraz odpoczynku od codziennego zabiegania, chwil wytchnienia i zadumy.

Życzenia na Boże Narodzenie

Życzymy Państwu zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia oraz odpoczynku od codziennego zabiegania, chwil wytchnienia i zadumy.

  • 24.12.2020
Czytaj więcej »
Oczywistość omyłki polega m.in. na braku wątpliwości, jak powinna ona zostać poprawiona

Konkretyzacja istotnych elementów oferty po terminie składania ofert jest niedopuszczalna

Zamawiający podejmuje decyzję w przedmiocie odrzucenia oferty jedynie na podstawie jej treści. Izba natomiast, rozstrzygając o zarzutach dotyczących niezgodności oferty z treścią siwz, nie tyle bada ofertę wykonawcy – jest to zadanie zamawiając...

Czytaj więcej »
Udzielanie zamówień o wartości mniejszej od progów unijnych w nowym Pzp – przebieg podstawowych formalności (cz. II)

Podstawowe procedury udzielania zamówień – czyli zamówienia krajowe po 1 stycznia 2021 r.

Większość pytań naszych Czytelników o nową ustawę Pzp dotyczy procedur, w jakich zamawiający będą zlecać zamówienia o różnych wartościach. W procedurach krajowych (poniżej unijnych progów) zajdzie prawdziwa rewolucja – ustawa Pzp reguluje 3 war...

  • 21.12.2020
Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel