Nowości

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń dotyczących zamówień publicznych m.in. informacje o pracach nad zmianami przepisów, stanowiska UZP i KIO.

wykluczenie powinno mieć solidne podstawy

Podstawy do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu powinny mieć solidne uzasadnienie

Przez sam fakt, że to wykonawca podał niepełne dane dotyczące zakresu realizowanych przez siebie zamówień, nie można mu przypisywać automatycznie zachowań w postaci „zamierzonego działania”, „rażącego niedbalstwa” czy też „lekkomyślności”, „nie...

Czytaj więcej »
ocena ofert

Ocena dowodów dotyczących wysokości zaoferowanej ceny musi być rzetelna

Referencje dotyczące realizacji innego zamówienia nie mogą stanowić podstawy do oceny wyjaśnień oferowanej ceny w danym postępowaniu tym bardziej, gdy usługa była świadczona w innym systemie i de facto dotyczyła innego zakresu prac (wyrok KIO z...

  • 18.06.2019
Czytaj więcej »
unieważnienie postępowania

Naruszenia w trakcie procedury otwarcia ofert skutkują koniecznością unieważnienia postępowania

Zamawiający w wyznaczonym dniu i o określonej godzinie dokonał czynności publicznego i jawnego otwarcia ofert złożonych w postępowaniu. W trakcie otwarcia ofert poinformował obecne osoby o braku możliwości otwarcia oferty nr 2. Po zakończeniu w...

Czytaj więcej »
kryteria oceny ofert

Kryteria oceny ofert nie mogą odnosić się do wiarygodności technicznej wykonawców

Zgodnie z dokumentacją postępowania zamawiający miał przyznawać 30 pkt za jedną dodatkową śmieciarkę ponad wymaganą w opisie warunku udziału w postępowaniu. Odwołujący zakwestionował tak sformułowane kryterium,  wskazując, iż nie będzie miało o...

Czytaj więcej »
urząd

Odwołanie ze stanowiska wiceprezesa UZP

W dniu 19 maja 2019 r. pani Barbara Loba została odwołana ze stanowiska Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

  • 11.06.2019
Czytaj więcej »
procedura z wolnej ręki

Procedura z wolnej ręki to tryb wyjątkowy i musi być poprawnie uzasadniony

Stwierdzona po stronie zamawiającego potrzeba udzielenia zamówienia innemu wykonawcy nie wynikała z wyjątkowej sytuacji niewynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć. Była ona bowiem skutkiem odstąp...

Czytaj więcej »
Zamawiający zawsze może wyjaśniać swoje wątpliwości

Zamawiający zawsze może wyjaśniać swoje wątpliwości w trybie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp

Izba stwierdziła, że zamawiający miał prawo wystosować do wykonawców wezwanie do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają oni wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 26 ust. 2f ustaw...

Czytaj więcej »
Wykluczenie z uwagi na przestępstwa

Wykluczenie z uwagi na przestępstwa skarbowe – ważne regulacje prawne

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo skarbowe (art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. c ustawy Pzp). Artykuł 53 § 1 i 2 Kodeksu karnego skarbowego wyraźnie wskazu...

Czytaj więcej »
ochrona danych osobowych

Nowelizacja ustawy Pzp w zakresie praw i obowiązków wykonawcy i zamawiającego związanych z ochroną danych osobowych

Począwszy od 4 maja br. zamawiający, przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia, muszą pamiętać o dodatkowych koniecznych zapisach dokumentacji postępowania w temacie ochrony danych osobowych. Do ustawy Pzp wprowadzono także pewne obost...

Czytaj więcej »
innowacje w ict

Komisja Europejska wspiera w realizacji zamówień na innowacje w zakresie rozwiązań ICT

Komisja Europejska oferuje zamawiającym z państw członkowskich UE bezpłatne wsparcie we wdrażaniu zamówień przedkomercyjnych (PCP) i zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania (PPI) [EAFIP − ang. European Assistance for Innovation Procurem...

  • 28.05.2019
Czytaj więcej »

Weź udział w szkoleniu!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Orzecznictwo KIO. Opinie UZP

 13 września (piątek), Warszawa

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel