Nowości

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń dotyczących zamówień publicznych m.in. informacje o pracach nad zmianami przepisów, stanowiska UZP i KIO.

wykluczenie wykonawcy

Zamawiający musi bardzo precyzyjnie uzasadnić decyzję o wykluczeniu wykonawcy

Zamawiający jest zobowiązany wyczerpująco wyjaśnić przesłanki dokonanego rozstrzygnięcia oraz jednoznacznie wskazać wszystkie podstawy, na których oparł decyzję o wykluczeniu wykonawcy z postępowania. Jest to niezwykle istotne, m.in. z uwagi na...

Czytaj więcej »
Nadzór i konsultacje mogą wyjątkowo stanowić udział

Nadzór i konsultacje mogą wyjątkowo stanowić udział podwykonawcy w realizacji zamówienia

Nadzór brygadzisty nad osobami fizycznie wykonującymi roboty budowlane oraz udzielanie wykonawcy konsultacji na budowie może być w konkretnym przypadku realną formą udostępnienia doświadczenia przez podwykonawcę, zapewniającą rzetelne wykonanie...

Czytaj więcej »
roboty budowlane

Kiedy wolno powołać się na doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi?

Wyłącznie osoby formalnie pełniące samodzielne funkcje techniczne przy wykonywaniu robót budowlanych, w ramach wynikających z tego obowiązków i uprawnień określonych przepisami Prawa budowlanego, mogą być uznane za pełnoprawnych uczestników teg...

Czytaj więcej »
wadium

Wadium w postępowaniu elektronicznym – najważniejsze wnioski z opinii UZP

Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie WWW opublikował opracowanie pt. „Zasady wnoszenia niepieniężnych form wadium  przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówień publicznych w postępowaniach wszczętych po dniu 17 października 2...

Czytaj więcej »
warunek proporcjonalny

Kiedy warunek jest proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, a kiedy nie?

Ocena proporcjonalności określonego warunku udziału w postępowaniu musi być dokonywana przez pryzmat konkretnego przedmiotu zamówienia (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 10 sierpnia 2018 r., sygn. akt KIO 1481/18).

Czytaj więcej »
ochrona danych osobowych

Planowane zmiany Pzp w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Dnia 14 czerwca 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO). Zmianom mają ulec ustawowe regulacje związane z zasadą ja...

Czytaj więcej »
miniportal

MiniPortal – skorzystaj z filmów instruktażowych UZP

Warto przypomnieć, że na stronie Urzędu Zamówień Publicznych m.in. pod adresem https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/miniportal-szyfrowanie-i-deszyfrowanie-ofert znajdują się filmy instruktażowe związane z praktycznym korzystaniem z miniPortalu. T...

  • 07.11.2018
Czytaj więcej »

Opinia biegłego nie powinna sugerować KIO, jak rozstrzygnąć sprawę

Powinnością biegłego nie jest rozstrzyganie zagadnień prawnych, a jedynie naświetlenie wyjaśnianych okoliczności z punktu widzenia wiadomości specjalnych przy uwzględnieniu zebranego i udostępnionego mu materiału sprawy (wyrok Krajowej Izby Odw...

Czytaj więcej »
zmowa cenowa

Uwaga na zmowy cenowe

Mało kto pamięta, że ustawa Pzp przewiduje mechanizmy broniące zamawiających przed nieuczciwymi praktykami wykonawców. Jednym z najpoważniejszych naruszeń oferentów są tzw. zmowy przetargowe. Grozi za nie do 3 lat pozbawienia wolności a ze stro...

Czytaj więcej »
przedmiar robót

Z kontroli UZP – zobacz, czy przedmiar robót może być objęty tajemnicą przedsiębiorstwa

Urząd Zamówień Publicznych w swojej opinii prawnej na temat zastrzegania w ofercie tajemnicy przedsiębiorstwa wskazał, że nie wolno utajniać m.in. cen jednostkowych będących podstawą obliczenia ceny oferty na roboty budowlane oraz kosztorysów. ...

Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel