Nowości

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń dotyczących zamówień publicznych m.in. informacje o pracach nad zmianami przepisów, stanowiska UZP i KIO.

nowe prawo zamówień publicznych

Cykl artykułów na temat nowego Pzp – zajrzyj do Tematu tygodnia

W dziale Temat tygodnia publikujemy materiał dotyczący najważniejszych nowych przepisów ustawy z 11 września 2019 r. − Prawo zamówień publicznych. Regulacje zaczną obowiązywać 1 stycznia 2021 r. Skorzystaj z zestawienia ważnych zmian w procedur...

  • 19.11.2019
Czytaj więcej »
szkolenie z zamówień publicznych

Zapraszamy na szkolenie „Nowe Pzp – najważniejsze zmiany w udzielaniu zamówień”

Od 1 stycznia 2021 r. zacznie obowiązywać nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Sprawdź już teraz, jak przyszłe regulacje zmienią Twoje prawa i obowiązki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Polecam szkolenie z dr Andrzelą Gawr...

  • 18.11.2019
Czytaj więcej »
oświadczenie o przedłużeniu ważności wadium

Sprawdź, kiedy trzeba złożyć oświadczenie o przedłużeniu ważności wadium

Krajowa Izba Odwoławcza dopuszcza sytuację, w której wadium złożone w postępowaniu obejmuje okres dłuższy niż pierwotnie ustalony termin związania ofertą. Wówczas wykonawca przedłużający termin związania ofertą, informując jednocześnie zamawiaj...

Czytaj więcej »
Kiedy sprawdzać spełnianie warunku?

Kiedy sprawdzać spełnianie warunku?

Izba przypomniała, że w aktualnym stanie prawnym warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia muszą być spełnione na dzień składania ofert (nawet jeśli wraz z ofertą nie są wymagane inne dokumenty prócz oświadczenia o spełnie...

Czytaj więcej »
referencje nie muszą chwalić

Referencje nie muszą „chwalić” wykonawcy, wystarczy, że nie zawierają negatywnych sformułowań

To, że dany dokument potwierdza należyte wykonanie zamówienia, może wynikać z samego faktu wystawienia takiego dokumentu skierowanego do wykonawcy oraz tego, że nie zawiera jakichkolwiek zastrzeżeń (negatywnych sformułowań) względem wykonanych ...

Czytaj więcej »
korzystanie z zasobów podmiotów trzecich

Korzystanie z zasobów podmiotów trzecich przy składaniu ofert − 5 przykładów naruszeń stwierdzonych w kontroli UZP

Wykonawca, który nie jest w stanie samodzielnie potwierdzić, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, może w pewnym zakresie skorzystać z potencjału podmiotu trzeciego i niejako „pożyczyć” potrzebne mu zasoby. O tym, jakie błędy popełniają za...

Czytaj więcej »
więzi kapitałowe

Więzi kapitałowe między wykonawcami a zasada uczciwej konkurencji

Za przyjęciem faktu przynależności do grupy kapitałowej należy rozumieć każdą więź między wykonawcami, która może prowadzić do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (tak wyrok KIO z 4 czerwca 2019 r., sygn. akt KIO 885/19). Zdaniem Izby już sam...

Czytaj więcej »
Jawność postępowania a elektronizacja zamówień

Jawność postępowania a elektronizacja zamówień publicznych

Pomimo istniejącego od października 2018 roku obowiązku elektronizacji zamówień, a w konsekwencji posługiwania się przez zamawiających platformami zakupowymi, sam zakres informowania wykonawców nie uległ zasadniczej zmianie. Tym samym zamawiają...

Czytaj więcej »
problemy z otwarciem oferty

Brak możliwości otwarcia oferty – wskazówki UZP dotyczące działań zamawiającego

Zamawiający często w dniu otwarcia ofert spotykają się z problemem niemożności otwarcia oferty i zapoznania się z jej treścią. Przyczyny tej sytuacji mogą istnieć po stronie zamawiającego bądź wykonawcy. I to właśnie od tego, gdzie leży źródło ...

Czytaj więcej »
nowe prawo zamówień

Opublikowano nową ustawę Prawo zamówień publicznych

Dnia 24 październiku w Dzienniku Ustaw pod poz. 2019 opublikowano nowe Prawo zamówień publicznych.

  • 25.10.2019
Czytaj więcej »

Obejrzyj webinarium!

Rozwiąż problemy pojawiające się w praktycznym stosowaniu komunikacji elektronicznej 

Transmisja online

22 stycznia (środa), godz. 10-11

Oglądaj >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel