Nowości

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń dotyczących zamówień publicznych m.in. informacje o pracach nad zmianami przepisów, stanowiska UZP i KIO.

Podpisanie oferty podpisem elektronicznym

Podpisanie oferty podpisem elektronicznym wykorzystującym algorytm SHA-1 jest prawidłowe

Wprowadzenie rygoru nieważności podpisu w polskim prawie powodowałoby powstanie sprzeczności z rozporządzeniem 910/2014, które nie przewiduje negatywnych skutków dla kwalifikowanych podpisów elektronicznych wytworzonych z wykorzystaniem funkcji...

Czytaj więcej »
tajemnica przedsiębiorstwa

Tajemnicą przedsiębiorstwa objęte są informacje i wszystkie dokumenty, do których się one odnoszą

Zastrzeżenie jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji o podmiocie, na rzecz którego były świadczone usługi, konsekwentnie powoduje zastrzeżenie jako tajemnicy przedsiębiorstwa również treści referencji złożonych przez ten podmiot.

Czytaj więcej »
żądanie dokumentów

Nieprzedłożenie żądanych dokumentów z wyprzedzeniem uzasadnia niedopuszczenie do wizji lokalnej

W siwz nie określono jednoznacznie terminu, w jakim należy złożyć dokumenty wymagane do udziału w wizjach lokalnych, tj. zaświadczenia o niekaralności oraz oświadczenia o zachowaniu poufności. Nie uzasadnia to jednak oczekiwania wykonawcy, że n...

Czytaj więcej »
wycena przedmiotu

Wycena przedmiotu zamówienia może wynikać z polityki cenowej danego wykonawcy

Oceniając złożone przez wykonawcę wyjaśnienia w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp nie można abstrahować od indywidualnych okoliczności i warunków, w których działa dany wykonawca, albo arbitralnie przyjmować, że każdy wykonawca ponosi identyczne...

Czytaj więcej »
Nowe narzędzie do wypełnienia elektronicznego JEDZ

Nowe narzędzie do wypełnienia elektronicznego JEDZ

Jak podaje na swojej WWW Urząd Zamówień Publicznych Komisja Europejska w kwietniu br. będzie stopniowo zamykać udostępniony uczestnikom przetargów elektroniczny serwis ESPD/JEDZ. W związku z tym UZP przygotował nieodpłatne narzędzie wspierające...

  • 26.03.2019
Czytaj więcej »
opóźnienia w budowie Platformy e-Zamówienia

UZP nie godzi się na opóźnienia w budowie Platformy e-Zamówienia

W dniu 11 marca 2019 r. odstąpiono w całości od umowy na zaprojektowanie i wdrożenie Platformy e-Zamówienia zawartej 6 kwietnia 2018 r. z DXC TECHNOLOGY Polska Sp. z o.o. (dawniej: ENTERPRISE SERVICES Polska Sp. z o.o.). Powodem jest zwłoka wyk...

  • 25.03.2019
Czytaj więcej »
wcześniejsza data dokumentu

Uzupełniany dokument może być opatrzony datą późniejszą niż termin składania ofert

W orzecznictwie Izby, w zakresie oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, jest prezentowany pogląd, zgodnie z którym oświadczenie to powinno być aktualne na dzień składania ofert. Jednak kwestii tej nie należy mylić z da...

Czytaj więcej »
d719aeaf5dd8e8441f480df39bea124d2ea18f4d-small

Zmiany w Prawie zamówień publicznych szczególnie ważne dla wykonawców

Propozycje zapisów umów równoważące pozycje stron kontraktu w sprawie zamówienia publicznego, nowa procedura koncyliacyjna oraz uproszczenia proceduralne – m.in. o tych zmianach przewidywanych w nowym Prawie zamówień publicznych mówił 27 lutego...

  • 18.03.2019
Czytaj więcej »
zmiana przepisó PZP

Zmiany w przesłankach wyłączenia stosowania ustawy Pzp – od lipca 2019 r.

Ustawa z 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 53) modyfikuje ustawę Pzp w zakresie art. 4 określającego przypadki wyłączenia jej stosowania. Większość przepisów nowej ustawy zacznie obowiązywać 12 lipca 2019 r. ...

  • 12.03.2019
Czytaj więcej »
komunikat dotyczący możliwości stosowania algorytmu funkcji skrótu SHA-1

Co z podpisami kwalifikowanymi złożonymi przy wykorzystaniu algorytmu SHA-1?

Na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji widnieje komunikat dotyczący możliwości stosowania algorytmu funkcji skrótu SHA-1 w podpisach kwalifikowanych.

  • 11.03.2019
Czytaj więcej »

Weź udział w szkoleniu!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Nowe orzeczenia KIO. Opinie

Zadaj swoje pytanie dr A. Gawrońskiej-Baran!

18 czerwca, Warszawa

Zapisz się  i odbierz rabat >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel