Andrzela Gawrońska-Baran

Andrzela Gawrońska-Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających i wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na szkoleniach oraz studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.
592 artykułów na stronie

Próbka sprzętu komputerowego czy prezentacja jego funkcjonalności – którą metodę wybrać?

Pytanie: Jesteśmy szpitalem i zamierzamy przeprowadzić postępowanie na dostawę cyfrowego aparatu RTG wraz z oprogramowaniem (PACS, HIS i RIS). Szacowana kwota zamówienia przekroczy próg unijny. W ramach sprawdzenia funkcjonalności oprogramowania chcielibyśmy przeprowadzić demonstracje/prezentacje oprogramowania. Zdaniem UZP, biorąc pod uwagę konsekwencje ekonomiczne i finansowe, na jakie mogą zostać narażeni wykonawcy w związku z koniecznością złożenia próbek oferowanych towarów, w szczególności w przypadku dóbr charakteryzujących się znaczną wartością, zasadne wydaje się rozważenie możliwości rezygnacji z żądania ich złożenia na rzecz przeprowadzenia przez wykonawcę prezentacji oferowanych towarów. Nasi informatycy nie wiedzą jednak, jak uniknąć w scenariuszu prezentacji odniesienia do próbki, skoro chcemy, aby wykonawca z najkorzystniejszą ofertą dostarczył komputer wraz z oprogramowaniem. Przygotowane przez wykonawcę oprogramowanie i dane demonstracyjne (testowe) ma być zainstalowane na sprzęcie wykonawcy (przenośny komputer) w pełni skonfigurowane i gotowe do praktycznej prezentacji (przetworzenia) pozwalającego na potwierdzenie zadeklarowanych funkcjonalności. Chcieliby też, aby wykonawca użył obrazu dysku (niezaszyfrowanego) lub kopii zapasowej na nośniku elektronicznym. Co w przypadku takiej prezentacji jest załączane do dokumentacji postępowania? Bo w przypadku próbki będzie to laptop z oprogramowaniem, ale czy wtedy musimy przechowywać ten sprzęt przez 4 lata? Jak w takiej sytuacji odróżnić żądanie próbki od demonstracji? Jak miałaby wyglądać taka prezentacja/demonstracja, ale nie próbka?
10 czerwca 2020Czytaj więcej »

Bezpłatne webinarium!

Zamówienia do 30 000 euro w nowym Prawie zamówień publicznych

22 lipca (środa) godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel