Andrzela Gawrońska-Baran

Andrzela Gawrońska-Baran

wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2007–2008, w latach 2010–2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiają
radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających i wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na szkoleniach oraz studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.
502 artykułów na stronie
Zadaj pytanie »

Oferta w formie skompresowanego pliku opatrzonego podpisem elektronicznym nie zachowuje właściwej formy

Pytanie: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp zamawiający poinformował moją firmę, że nasza oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy Pzp z uwagi na sposób złożenia przez nas oferty. Przekazaliśmy ją mianowicie, składając dokument elektroniczny w formacie poddającym dane kompresji, podpisany podpisem kwalifikowanym pracownika X. Rozpakowany dokument zawierał formularz ofertowy podpisany własnoręcznie przez członka zarządu mojej firmy oraz pełnomocnictwo dla pracownika X także podpisane własnoręcznie przez członka zarządu. Członek zarządu posiada pełne prawo do reprezentacji firmy zgodnie z KRS. Zamawiający odrzucił naszą ofertę, ponieważ stwierdził, że oferta i załączone pełnomocnictwo nie posiadają waloru oryginału a stanowią jedynie kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Zamawiający powołał się na to, iż w przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku. W jaki sposób mogliśmy w tym wypadku dostarczyć dokumenty w formie oryginału, skoro platforma wymusza skompresowanie plików? Chcę odwołać się od tej decyzji zamawiającego.
11 marca 2019Czytaj więcej »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Szkolenie już 29 kwietnia!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Nowe rzecznictwo KIO. Opinie UZP

Zadaj własne pytanie dr A. Gawrońskiej-Baran!

29 kwietnia (poniedziałek), Warszawa

Zapisz się  na szkolenie >> 

wiper-pixel