Andrzela Gawrońska-Baran

Andrzela Gawrońska-Baran

wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2007–2008, w latach 2010–2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiają
radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających i wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na szkoleniach oraz studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.
455 artykułów na stronie
Zadaj pytanie »

Postępowanie z ofertami częściowymi – czy można zwiększyć szansę na uzyskanie lepszych cen?

Pytanie: Zamawiający ogłasza przetarg na ten sam asortyment z dopuszczeniem składania trzech ofert częściowych. Podział na części spowodowany jest tym, że: 1)      jeden wykonawca może nie zapewnić całego potrzebnego asortymentu pod względem ilościowym, 2)      chcemy dać szansę małym przedsiębiorcom na udział w przetargu. Jak zabezpieczyć się przed sytuacją, gdy wykonawcy złożą oferty w taki sposób, że w jednej części oferta najtańsza będzie dużo droższa od najtańszej w innej części? Wtedy zamawiający za ten sam towar otrzyma różne ceny i za część tego samego asortymentu zapłaci więcej. Czy można zastrzec w siwz, że jeżeli w jakieś części cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia w tej części, to będzie on kolejno wybierał oferty najkorzystniejsze spośród pozostałych części, ale tylko takie na które go „stać”? Dla zamawiającego optymalne byłoby, aby spośród ofert złożonych we wszystkich częściach wybrać te, które są najkorzystniejsze zarówno pod względem cenowym, jak i jakościowym, niezależnie od części, w której zostały zaoferowane. Zatem w celu oceny kryterium „cena” punktem wyjścia do oceny byłaby najniższa cena dla wszystkich części, a w kryterium jakościowym ocena punktowa dokonywana byłaby spośród wszystkich zaoferowanych towarów. Co zrobić, gdy wszyscy wykonawcy złożą oferty tylko na część I a na pozostałe żaden? Jak postąpić w sytuacji, gdy ten sam wykonawca posiadający zasoby asortymentu na więcej niż jedną część poda różną jego cenę dla poszczególnych części? Czy mamy wtedy prawo żądać od niego wyjaśnień, dlaczego tak zrobił?
23 lipca 2018Czytaj więcej »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Bezpłatne webinarium!

Konsorcjum wykonawców 

Warunki udziału. Dokumentacja. Odpowiedzialność stron

28 sierpnia (wtorek) 

Transmisja online, na żywo od godz. 10 

Zapisz się już dziś >> 

wiper-pixel