Nowości Czytaj więcej nowości »

Dokument oferty, w którym mowa o kryteriach oceny ofert, nie może być modyfikowany i uzupełniany
Jeśli w danym postępowaniu doświadczenie stanowi kryterium oceny ofert, wówczas oświadczenie wykonawcy w tym zakresie nie może być uzupełniane i zmieniane (wyrok KIO z 18 maja 2017 r., sygn. akt KIO 884/17).
Przedłużenie terminu związania ofertą musi mieć bezwarunkowy charakter
Zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą nie może być złożona z jakimkolwiek zastrzeżeniem lub pod warunkiem. Nie jest ona wówczas skuteczna (wyrok KIO z 22 czerwca 2017 r., sygn. akt KIO 1070/17).
KIO radzi, jak oceniać adekwatność i proporcjonalność stawianych warunków do przedmiotu zamówienia
Zasada równego traktowania sprowadza się do konieczności identycznego traktowania oferentów, których sytuacja jest taka sama lub bardzo podobna. Nie oznacza natomiast obowiązku identycznego podejścia do wszystkich wykonawców znajdujących się...
Dokumenty uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 Pzp mogą być opatrzone bieżącą datą, ale pod pewnym warunkiem!
Dokumenty, które wykonawca uzupełnia na wezwanie zamawiającego z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, mogą być wystawione z bieżącą datą. Jednocześnie jednak w swojej treści muszą potwierdzać spełnianie warunku przez wykonawcę na dzień złożenia oferty...
Czytaj więcej nowości »

Zyskaj pewność i bezpieczeństwo prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne.
Dołącz do specjalistów korzystających z PortaluZP!

Największa biblioteka porad prawnych

Indywidualne konsultacje z ekspertami

Szkolenia video oraz interpretacje prawne

Porady

Wykonawca stracił koncesję przed podpisaniem umowy? Żądaj odpowiedniego dokumentu

Pytanie: Czy art. 26 ust. 2f ustawy Pzp ma zastosowanie w okresie między zawiadomieniem o wyborze oferty a podpisaniem umowy? Wykonawcy w tym czasie skończyła się koncesja na prowadz...

Wskazówki dotyczące udzielania zamówień uzupełniających na „starych zasadach”

Pytanie: Zamawiający w czerwcu 2017 roku udzielił zamówienia sektorowego na przebudowę sieci cieplnej oraz budowę przyłączy cieplnych w części miasta. Postępowanie zostało przeprowad...

Wzór protokołu postępowania trzeba dostosować do specyfiki własnej procedury

Pytanie: Czy protokół przetargowy można modyfikować? Czy mogę przykładowo usuwać z niego części, które mnie nie dotyczą? Przed nowelizacją zgodnie z instrukcją wypełniania protokołu ...

Realizacja projektu współfinansowanego z UE – zobacz, jak uregulować współpracę między liderem i partnerami

Pytanie: Realizujemy projekt partnerski (miasto jest liderem projektu, powiat i gmina – partnerami) współfinansowany ze środków UE. Miasto jako lider projektu oraz beneficjent, który...

Wzór protokołu postępowania trzeba dostosować do specyfiki własnej procedury

Pytanie: Czy protokół przetargowy można modyfikować? Czy mogę przykładowo usuwać z niego części, które mnie nie dotyczą? Przed nowelizacją zgodnie z instrukcją wypełniania protokołu ...

Upewnij się, czy właściwie realizujesz obowiązki informacyjne w postępowaniu

Pytanie: Proszę o interpretację art. 92 ust. 1 ustawy Pzp. Których wykonawców zamawiający musi poinformować o wyborze najkorzystniejszej oferty? Czy tylko tych, którzy złożyli oferty...

Jednoznaczna interpretacja zasad wypełniania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP

Pytanie: Czy w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia w pkt IV.2 „Całkowita wartość zamówienia” należy wpisać szacunkową wartość zamówienia (tzn. wartość netto szacowaną przez zamawiając...

Nie masz obowiązku ogłaszania wartości zamówienia

Pytanie: Czy zamawiający w formularzu ogłoszenia o zamówieniu w poz. II.6 powinien podawać informację o wartości zamówienia? Analizując ogłoszenia publikowane w Biuletynie Zamówień P...

Wykonawca stracił koncesję przed podpisaniem umowy? Żądaj odpowiedniego dokumentu

Pytanie: Czy art. 26 ust. 2f ustawy Pzp ma zastosowanie w okresie między zawiadomieniem o wyborze oferty a podpisaniem umowy? Wykonawcy w tym czasie skończyła się koncesja na prowadz...

Jeszcze o formalnościach związanych z prowadzeniem procedury odwróconej

Pytanie: Prowadząc przetarg nieograniczony, korzystamy z procedury odwróconej. Co należy sprawdzać w ofertach, które są na drugim i dalszych miejscach w rankingu? Czy trzeba czekać, ...

Wymogi dotyczące sporządzenia JEDZ – ważne wskazówki, jak je sformułować

Pytanie: Chcę ogłosić przetarg nieograniczony na usługi powyżej kwot unijnych. Jak sformułować informację dla wykonawcy, że nie musi wypełniać całego JEDZ, tylko jego określone sekcj...

Wątpliwości co do oceny rażącego zaniżenia jednostkowej ceny oferty? Skorzystaj z podpowiedzi eksperta

Pytanie: Zamawiający zwrócił się do wykonawcy o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny składowej części oferty tj. depozytora na klucze w przetargu na remont obiektu. W procedurze przyjęto ...

Formalne uchybienia w procedurze a konsekwencje względem zamawiającego

Pytanie: Jako załącznik do przetargu nieograniczonego umieściłam na stronie WWW oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. Przez przeoczenie powołałam się w nim na stary prz...

Wniosek o wszczęcie kontroli wysłany do prezesa UZP nie blokuje zamawiającemu zawarcia umowy

Pytanie: Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Dz.Urz. UE 30 marca 2017 r. Termin otwarcia ofert wyznaczono na 11 maja 2017 r. W dniu 12 kwietnia 2017 r. wykonawca X wniósł do KIO o...

Termin zawarcia umowy po postępowaniu odwoławczym

Pytanie: Czy można zawrzeć umowę następnego dnia po ogłoszeniu wyroku przez Izbę, czy należy czekać na otrzymanie pisemnego uzasadnienia wyroku? A może wolno to zrobić dopiero po upł...

Odwołanie musi nie tylko wskazywać niezgodne z prawem działania, ale też żądania względem zamawiającego

Pytanie: W listopadzie 2016 roku uczestniczyłam w otwartym szkoleniu z zasad wypełniania JEDZ prowadzonym przez radcę prawnego specjalizującego się w zamówieniach publicznych. Przy o...

Zobacz, jak opisać i oszacować zamówienia nieprzekraczające 30.000 euro

Pytanie: Czy opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane o wartości poniżej 30.000 euro musi spełniać wymagania określone w art. 31 ustawy Pzp?

Roboty budowlane realizowane w ramach jednej inwestycji należy oszacować łącznie

Pytanie: Nasza jednostka w 2017 roku zrealizowała zadanie inwestycyjne w ramach zamówienia poniżej ustawowych progów. Była to część inwestycji, na którą zaplanowano w roku budżetowym...

Zmiana wartości szacunkowej – tak, ale nie po rozpoczęciu procedury

Pytanie: Wartość zamówienia na roboty budowlane ustalono przed wszczęciem postępowania na kwotę X. Kosztorys został sporządzony w taki sposób, że do kwoty netto doliczono rezerwę w w...

Sprawdź, czy wykonawca powinien zatrudnić projektantów na umowę o pracę

Pytanie: Czy opisując przedmiot zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania nadbrzeży, muszę określać wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp? W pos...

Wskazówki dotyczące udzielania zamówień uzupełniających na „starych zasadach”

Pytanie: Zamawiający w czerwcu 2017 roku udzielił zamówienia sektorowego na przebudowę sieci cieplnej oraz budowę przyłączy cieplnych w części miasta. Postępowanie zostało przeprowad...

Realizacja projektu współfinansowanego z UE – zobacz, jak uregulować współpracę między liderem i partnerami

Pytanie: Realizujemy projekt partnerski (miasto jest liderem projektu, powiat i gmina – partnerami) współfinansowany ze środków UE. Miasto jako lider projektu oraz beneficjent, który...

Dostawca energii elektrycznej może angażować podwykonawców

Pytanie: Czy gmina przeprowadzając przetarg na dostawę energii elektrycznej, zamieszcza informacje o możliwości zatrudnienia podwykonawców? Czy wykonawca może podać informację, że za...

Zamówienie grupowego ubezpieczenia pracowników – rozwiewamy wątpliwości związane ze stosowaniem ustawy Pzp

Pytanie: Czy wybór wykonawcy na grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia pracowników i ich rodzin o wartości powyżej 30.000 euro powinien być przeprowadzony w przetargu nieograniczonym?...

Zobacz, kiedy dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji umowy

Pytanie: Gmina przeprowadziła dialog konkurencyjny w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Postępowanie zakończono w 2015 roku, a umowę zawarto we wrześniu 2016 roku po wejściu w ...

Umowa o pełnienie nadzoru autorskiego – ważne kwestie związane z jej podpisaniem

Pytanie: Prowadzimy przetarg na prace projektowe wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Zobowiązanie finansowe, które powstaje w wyniku takiego postępowania, staje się na ogół zobowi...

Prawo

Zapraszamy na webinarium!

  Na co uważać przy realizacji zamówień publicznych współfinansowanych z UE   

19 października (czwartek), godz. 11

transmisja online

Zapisz się już teraz >>

Średni kurs Euro
do przeliczania wartości zamówień

1€ =

4,1749

PLN

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Ważne wydarzenia

Biblioteka zamawiającego

Darmowe e-booki do pobrania

Rewolucja w zamówieniach publicznych 2016
Rewolucja w zamówieniach publicznych 2016
Pobierz
Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?
Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?
Pobierz
6 pytań o znowelizowane przepisy Pzp…
6 pytań o znowelizowane przepisy Pzp…
Pobierz
Podział zamówienia na części. Oferty częściowe lub postępowanie częściowe
Podział zamówienia na części. Oferty częściowe lub postępowanie częściowe
Pobierz
5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych
5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych
Pobierz
Kiedy można wykluczyć wykonawcę z przetargu?
Kiedy można wykluczyć wykonawcę z przetargu?
Pobierz

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel