Nowości Czytaj więcej nowości »

Zamawiający może ograniczyć w postępowaniu konkurencję, ale po spełnieniu określonych warunków
Kluczowe dla oceny, czy warunek został określony w proporcjonalny sposób, jest udzielenie odpowiedzi, czy stopień ograniczenia konkurencji uzasadniają potrzeby zamawiającego. Należy także stwierdzić, czy warunek w brzmieniu opisanym przez zamawiającego można uznać za proporcjonalny (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 29 stycznia 2021 r., sygn. akt KIO 3489/20).
Mediacja i koncyliacja jako sposoby rozwiązania sporów w czasie realizacji umowy o zamówienie
Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. wprowadziła do zamówień publicznych możliwość zawierania ugód w drodze pozasądowych metod rozwiązywania sporów – głównie koncyliacji i mediacji. Istotne jest to, że rozwiązania te znajdują...
Jak podpisać ofertę w postaci elektronicznej – wskazówki UZP
Urząd Zamówień Publicznych wydał opinię prawną, w której przypomina o zasadach opatrywania oferty podpisem elektronicznym. W zależności od wartości zamówienia podpis musi być kwalifikowany, osobisty bądź zaufany. Autor opinii wskazuje, że opatrzenie...
Ile pieniędzy otrzymała Polska w ramach funduszy europejskich?
Fundusze pochodzące z Unii Europejskiej to z pewnością jedna z najważniejszych korzyści, jakie Polska odnosi dzięki obecności we Wspólnocie. Olbrzymie kwoty nie tylko przemawiają do wyobraźni. Przede wszystkim przekładają się na kształt otaczającej...
07.04.2021 Czytaj więcej »
Czytaj więcej nowości »

Zyskaj pewność i bezpieczeństwo prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne.
Dołącz do specjalistów korzystających z PortaluZP!

Największa biblioteka porad prawnych

Indywidualne konsultacje z ekspertami

Szkolenia video oraz interpretacje prawne

Porady

Plan postępowań opublikowany w grudniu 2020 roku – czy zastosować do niego nowe regulacje Pzp?

Pytanie: Sesja budżetowa odbyła się 11 grudnia 2020 r. Plan zamówień publicznych zamieściłam na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej 29 grudnia 2020 r. Rozumiem, że nie muszę w...

Dystrybucja i dostawa energii elektrycznej – zasady prowadzenia postępowań

Pytanie: Struktura zamawiającego obejmuje centralę i samodzielne oddziały. W listopadzie 2020 roku centrala przeprowadziła przetarg na zakup energii elektrycznej dla siebie i oddział...

Czy przewidując prawo opcji, trzeba od razu zagwarantować w budżecie środki na jej realizację?

Pytanie: Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego (gmina). Czy podpisując umowę na sukcesywne dostawy masy asfaltowej z wykorzystaniem prawa opcji (na poziomie 30% przewidywanych ...

Kiedy wolno poprawić w ofercie niewłaściwie zaokrąglone kwoty?

Pytanie: Zamawiający wymagał podania w formularzu oferty ceny jednostkowej netto, stawki VAT, sumy netto oraz brutto. W siwz jest mowa o zaokrąglaniu kwot do dwóch miejsc po przecink...

Plan postępowań opublikowany w grudniu 2020 roku – czy zastosować do niego nowe regulacje Pzp?

Pytanie: Sesja budżetowa odbyła się 11 grudnia 2020 r. Plan zamówień publicznych zamieściłam na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej 29 grudnia 2020 r. Rozumiem, że nie muszę w...

Wspólne postępowanie zamawiającego klasycznego i sektorowego – jak uwzględnić je w rocznym sprawozdaniu?

Pytanie: Zamawiający sektorowy i klasyczny na podstawie art. 16 ust. 1 starej ustawy Pzp wspólnie zamówili dostawę paliw, przy czym to zamawiający klasyczny był upoważniony do przepr...

Jak opublikować informacje o udzieleniu zamówień odrębnych?

Pytanie: Zamawiający w celu pilnego zakupu komputerów, tabletów, monitorów i rzutników do pracy zdalnej chce skorzystać z art. 6a ust. 1 specustawy. Zgodnie z ust. 2 wspomnianej usta...

Jakie kryteria oceny ofert zastosować w przypadku zamówienia na dostawę sprzętu medycznego?

Pytanie: Jesteśmy szpitalem sp. z o.o., z 90-proc. udziałem samorządu powiatowego i 10-proc. udziałem samorządu gminnego. Ogłaszamy przetarg na dostawę sprzętu medycznego, który w 85...

Zastrzeżenie tajności wyjaśnień rażąco niskiej ceny – jak je oceniać?

Pytanie: W przetargu nieograniczonym wszczętym w 2020 roku wykonawca został wezwany do złożenia wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny. W odpowiedzi na wezwanie odpisał, że cena nie...

Kiedy wolno poprawić w ofercie niewłaściwie zaokrąglone kwoty?

Pytanie: Zamawiający wymagał podania w formularzu oferty ceny jednostkowej netto, stawki VAT, sumy netto oraz brutto. W siwz jest mowa o zaokrąglaniu kwot do dwóch miejsc po przecink...

Jak rozumieć zasadę jednokrotności wezwania do uzupełnienia dokumentów?

Pytanie: Przystąpiłem do przetargu i złożyłem najkorzystniejszą ofertę. Wezwano mnie do uzupełnienia dokumentów, tj. poprawienia JEDZ. Uzupełniłem je, ale wpisując sprzęt, nie podałe...

Na jakiej podstawie prawnej odrzucić ofertę, w której niezgodnie z siwz obliczono cenę za zamówienie?

Pytanie: Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE. Postępowanie prowadzimy w formule zaprojektuj i wybuduj. W siwz w dziale „Opis sposobu obliczenia ceny” wskazaliśmy: Wykon...

Zawiadomienie o wyborze oferty i jego sprostowanie – od kiedy liczyć termin na odwołanie?

Pytanie: W postępowaniu prowadzonym w progach krajowych na podstawie starej ustawy Pzp zostały złożone dwie oferty. Zamawiający odrzucił moją ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2...

Jaki wpływ na wynik postępowania ma rozstrzygnięcie odwołania przez KIO?

Pytanie: Jednostka prowadziła postępowanie unijne z podziałem na 2 części i terminem realizacji do 20 grudnia 2020 r. Na pierwszą część złożono odwołanie, na drugą część zawarto umow...

Czy zamawiający może podejmować czynności w postępowaniu, zanim otrzyma wyrok KIO z uzasadnieniem na piśmie?

Pytanie: Prowadzę postępowanie unijne według starej ustawy Pzp. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił 18 grudnia 2020 r. W dniu 28 grudnia 2020 r. drugi w rankingu wykonawca odwoł...

Jak oszacować organizację kilku różnotematycznych konferencji?

Pytanie: Czy planowane usługi w zakresie przygotowania różnych konferencji należy traktować jako jedno zamówienie? W 2021 roku planujemy organizację 4 odrębnych konferencji o różnym ...

Jak opisywać przedmiot zamówienia z użyciem znaków towarowych?

Pytanie: Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje znaki towarowe. W takim przypadku, zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy Pzp, jest zobligowany wskazać kryteria stosowane w cel...

Jakie są zasady szacowania robót budowlanych w jednym obiekcie?

Pytanie: Moje pytanie dotyczy sumowania zamówień na roboty budowlane. W 2021 roku mamy zaplanowaną w naszej siedzibie robotę budowlaną polegającą na wymianie pionów i poziomów kanali...

Dystrybucja i dostawa energii elektrycznej – zasady prowadzenia postępowań

Pytanie: Struktura zamawiającego obejmuje centralę i samodzielne oddziały. W listopadzie 2020 roku centrala przeprowadziła przetarg na zakup energii elektrycznej dla siebie i oddział...

Sprawdź, jak zamówić usługę społeczną na nowych zasadach?

Pytanie: Zamierzamy przeprowadzić postępowanie przetargowe na usługę cateringową – społeczną o wartości ok. 90.000 euro. W jaki sposób, w myśl nowych przepisów, należy tego dokonać? ...

Kiedy w praktyce wolno podzielić zamówienie na części?

Pytanie: Mamy w budżecie zapisane 3 zadania inwestycyjne: budowa kanalizacji, budowa przyłączy kanalizacyjnych i budowa wodociągu. Na każde z nich jest opracowana inna dokumentacja p...

Czy przewidując prawo opcji, trzeba od razu zagwarantować w budżecie środki na jej realizację?

Pytanie: Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego (gmina). Czy podpisując umowę na sukcesywne dostawy masy asfaltowej z wykorzystaniem prawa opcji (na poziomie 30% przewidywanych ...

Aneks do umowy – czy może dotyczyć zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy?

Pytanie: W umowie (okres realizacji czerwiec 2020–2023) na ,,Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego” nie zawarto zapisów dotyczących możliwości zmiany wysokości wynagrod...

Jak postąpić w przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od wykonawcy?

Pytanie: Wykonawcą jest firma z zagranicy z branży odpadów i recyklingu, która nie ma w Polsce oddziału ani przedstawicielstwa. Oferent chce wziąć udział w postępowaniu na odbiór i z...

Czy wydzierżawienie od innego podmiotu maszyn narusza zakaz podwykonawstwa?

Pytanie: Spółka utworzona przez gminę (art. 4 pkt 3 ustawy Pzp) jest wykonawcą usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zamówienie zostało pozyskane w trybie p...

Prawo

Obejrzyj webinarium

Środki ochrony prawnej w nowej ustawie Pzp

21 kwietnia, godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz się już dziś >> 

Korona Wirus

Średni kurs Euro
do przeliczania wartości zamówień

1€ =

4,2693

PLN

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Polecamy kancelarię

Biblioteka zamawiającego

Darmowe e-booki do pobrania

4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych
Pobierz
Umowa o zamówienie
Umowa o zamówienie
Pobierz
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Ocena ofert w zamówieniach publicznych
Pobierz
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Pobierz
Zamówienia na usługi społeczne
Zamówienia na usługi społeczne
Pobierz
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r.
Pobierz

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel