Aktualności

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń, istotnych dla uczestników postępowania o zamówienia publiczne. Przeczytasz też analizy problematycznych kwestii i komentarze a także opinie naszych ekspertów i ich interpretacje najważniejszych aspektów Pzp.

f4050228e901d6108ce652e1b976eccf43b8775f-medium

Punktacja oferty w kryterium o charakterze niemierzalnym powinna stanowić średnią arytmetyczną

W przypadku oceny złożonych ofert w kryterium, które w istocie jest niemierzalne w znaczeniu arytmetycznym, końcowa ocena prowadzi do wyniku w postaci określonej liczby przyznanych ofercie punktów. Przy dokonywanej ocenie w niemierzalnym kryter...

  • 14.03.2017
Czytaj więcej »
cb34f0120d4744f46a7b6376b05f21869b0e7459-medium

Zamawiający stosując fakultatywną przesłankę wykluczenia, ma obowiązek rzetelnie ustalić stan faktyczny

Zastosowanie, nawet fakultatywnej przesłanki wykluczenia, powinno być poprzedzone poczynionymi przez podmiot zamawiający ustaleniami, co do okoliczności faktycznych leżących u podstaw działań lub zaniechań wykonawcy. Niedopuszczalne jest jakiek...

  • 08.03.2017
Czytaj więcej »
2aaf950c7b3d1b669efcd94a331dae67c9618a4f-medium

Zamawiający powinien wezwać wykonawcę do uzupełnienia JEDZ

Brak jest podstaw, aby domagać się wykluczenia z postępowania wykonawcy na podstawie treści jednolitego dokumentu złożonego wraz z ofertą i uznania, że skoro wykonawca nie potwierdził tam ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego oznacza to, że ...

Czytaj więcej »
a1654038e88deae28b6e939bbf49190f5460cbea-medium

Przy zlecaniu zamówień „in-house” istnieją dwa sposoby liczenia procentowego udziału działalności kontrolowanej osoby prawnej

Celowe przekształcenie spółki miejskiej, w ten sposób, aby jej działalność skupiła się na wykonywaniu usług na rzecz gminy, a w konsekwencji możliwe było udzielenie jest zamówienia „in-house” nie jest nieprawidłowe. Taka spółka może być traktow...

Czytaj więcej »

Nowości

fundusze europejskie

Ile pieniędzy otrzymała Polska w ramach funduszy europejskich?

Fundusze pochodzące z Unii Europejskiej to z pewnością jedna z najważniejszych korzyści, jakie Polska odnosi dzięki obecności we Wspólnocie. Olbrzymie kwoty nie tylko przemawiają do wyobraźni. Przede wszystkim przekładają się na kształt otaczaj...

  • 07.04.2021
Czytaj więcej »
Niezgodność oferty z siwz należy rozpatrywać pod kątem jej treści, a nie formy

Niezgodność oferty z siwz należy rozpatrywać pod kątem jej treści, a nie formy

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści siwz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Interpretacja powyższego przepisu nakazuje odniesienie normy tego przepisu do merytorycznego aspektu zaoferowanego przez wy...

Czytaj więcej »
marten-bjork-6dW3xyQvcYE-unsplash(1)

Jak wybrać idealny szablon CV?

Dobrze napisane CV to jeszcze nie wszystko. Bardzo dobrze o kandydacie mówi również projekt graficzny szablonu CV. Czytelna czcionka w połączeniu z atrakcyjną treścią przyciąga uwagę pracodawców. Na szczęście dla tych, których pisanie CV dopier...

  • 06.04.2021
Czytaj więcej »
Zobacz więcej dokumentów »

Top tematy

Opisz przedmiot zamówienia zgodnie ze wspólnym słownikiem kodów CPV

Opisz przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV

Wspólny Słownik Zamówień CPV określony unijnym rozporządzeniem zawiera drzewo kodów o różnych stopniach szczegółowości. Opisując zamówienie za pomocą kodu CPV, powinieneś znaleźć kod maksymalnie zbliżony do przedmiotu zamówienia. Może się także...

Czytaj więcej »
Stosowanie kodów CPV – sprawdź, kiedy i jak ich używać, aby uniknąć zarzutów naruszenia ustawy Pzp

Stosowanie kodów CPV – sprawdź, kiedy i jak ich używać, aby uniknąć zarzutów naruszenia ustawy Pzp

Kody CPV służą do sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia. Kategoryzują zakupy i pomagają wykonawcom odnaleźć ogłoszenie o interesującym ich zamówieniu. Dzięki temu zamawiający ma szanse pozyskać większą liczbę konkurencyjnych ofert. Kody CPV ...

Czytaj więcej »
Szacowanie wartości zamówienia w nowej ustawie Pzp

Szacowanie wartości zamówienia w nowej ustawie Pzp – najczęstsze nieprawidłowości

Zamawiający ma obowiązek ustalić szacunkową wartość zamówienia z należytą starannością. Obok opisu przedmiotu zamówienia jest to druga bardzo istotna czynność postępowania. Warto wiedzieć, że sposób i prawidłowość oszacowania zamówienia bywa pr...

Czytaj więcej »
Zobacz więcej dokumentów »

Opinie i interpretacje

Kto i kiedy złoży oświadczenie o bezstronności z art. 56 Pzp?

Kto i kiedy złoży oświadczenie o bezstronności z art. 56 Pzp?

Postępowanie od strony zamawiającego muszą prowadzić osoby bezstronne i obiektywne. Aby potwierdzić, że tak jest w rzeczywistości, składają w postępowaniach oświadczenia o bezstronności z art. 56 Pzp z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publi...

Czytaj więcej »
Treść oferty

Treść oferty – które dokumenty można do niej zaliczyć?

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest procedurą mocno sformalizowaną. Ma to wpływ na proces składania ofert – ich treść w toku postępowania zasadniczo nie może już ulec zmianie. Mimo to ustawodawca przewidział w ustawie Pzp wiel...

Czytaj więcej »
Nie każda nieusuwalna wada postępowania zobowiązuje do jego unieważnienia

Nie każda nieusuwalna wada postępowania zobowiązuje do jego unieważnienia

Unieważnienie postępowania, w sytuacji gdy wedle przypuszczenia zamawiającego jest ono obarczone nieusuwalną wadą, musi być dokładnie przeanalizowane i bezsprzecznie dowiedzione. Sam fakt, że postępowanie obarczone jest wadą, nie jest wystarcza...

Czytaj więcej »
Zobacz więcej dokumentów »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel