Krzysztof Hodt

Krzysztof Hodt

specjalista ds zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem, aktualnie pracownik jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce
158 artykułów na stronie

Zamówienia bagatelne poniżej 130.000 zł – o czym musisz pamiętać dokonując takich zakupów

Ustawodawca zdecydował się na określenie w nowej ustawie Pzp tzw. progu bagatelności. Oznacza on kwotę zakupu, od której trzeba stosować ustawę Pzp, wynosi ona 130.000 zł. Jest to wartość zamówienia, poniżej której zamawiający ma prawo do bezpośredniego, czyli z pominięciem przepisów ustawy Pzp, udzielenia zamówienia. Ostatecznie nowa ustawa Pzp nie zawiera przepisów, które także w przypadku zamówień o wartościach niższych niż 130.000 zł nazywanych potocznie zamówieniami bagatelnymi zobowiązywały do zastosowania pewnych określonych ustawowych reguł – zostały z niej wykreślone z datą 1 stycznia 2021 r. Nie oznacza to jednak, że zamawiający mogą zupełnie dowolnie wydatkować powierzone im środki – także te w ramach zamówień bagatelnych poniżej 130.000 zł. W artykule przeczytasz m.in. o tym: 1) jakie przepisy jesteś zobowiązany stosować do zamówień o wartości szacunkowej mniejszej niż 130.000 zł, 2) jak wygląda kwestia właściwego oszacowania niewielkich zamówień, 3) jak rozwiązać najczęściej pojawiające się problemy związane z udzielaniem zamówień podprogowych. Polecam Twojej uwadze także artykuł dotyczący tworzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości poniżej 130.000 zł oraz Wzór Regulaminu, który możesz dostosować do potrzeb własnej jednostki i łatwo wykorzystać w praktyce.
10 lutego 2021Czytaj więcej »

Kto powinien podpisać ofertę złożoną przez spółkę komandytową?

Pytanie: W grudniu 2020 roku ogłosiłam przetarg na budowę sali gimnastycznej. W styczniu odbyło się otwarcie 6 otrzymanych ofert. W postępowaniu stosowana jest procedura odwrócona. Problem dotyczy najtańszej oferty. Złożyła ją firma XYZ spółka komandytowa. Komisja przetargowa, chcąc ustalić, czy oferta jest podpisana przez uprawnioną osobę, stwierdziła niezgodność między nazwą wykonawcy XYZ podaną w ofercie oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym, gdzie widnieje jako PBMH AXYZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Wezwaliśmy wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Czy może on dołączyć do wyjaśnień dokumenty potwierdzające przekształcenie spółki (akt notarialny z datą 31 grudnia 2020 r.)? W KRS nie dokonano jeszcze zmiany. Z aktu notarialnego wynika, że spółka składa się z 3 wspólników (Marcin, Michał, Edward). Komplementariuszem jest Marcin, a ofertę podpisał Michał komandytariusz jako prokurent oddzielny. Z aktu notarialnego nie wynika dodatkowe prawo do reprezentacji oprócz komplementariusza ani nie jest ustanowiona prokura. W KRS starej spółki komandytowej nie byli ustanowieni prokurenci. Michał, który podpisał ofertę, był prokurentem w spółce PBMH AXYZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z aktem notarialnym Marcin przez pełnomocnika zbył ogół praw i obowiązków spółki PBMH AXYZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz wspólnika spółki komandytowej Marcina. Co powinnam zrobić z taką ofertą? Czy mogę przyjąć te wyjaśnienia z załącznikami, nie narażając się na odwołanie drugiej firmy?
2 lutego 2021Czytaj więcej »

Obejrzyj webinarium

Badanie i ocena ofert według nowych zasad Prawa zamówień publicznych w 2021 roku

17 marca, godz. 12-13

Transmisja online

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel