Krzysztof Hodt

Krzysztof Hodt

specjalista ds zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem, aktualnie pracownik jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce
118 artykułów na stronie

Zamawiający nie może w przetargu krajowym zmuszać wykonawców do założenia konta na platformie zakupowej

Pytanie: W związku z pandemią przetarg krajowy jest prowadzony w formie elektronicznej na komercyjnej platformie zakupowej i tam też odbywa się komunikacja między zamawiającym a wykonawcami. Oto niektóre zapisy siwz dotyczące komunikacji: „1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://akademia-mil.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy lub osobiście, listownie w formie papierowej. 3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy (chyba, że Zamawiający wskaże inaczej w wezwaniu do złożenia lub uzupełnienia dokumentów). 4. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z Platformy, proces zakładania konta i logowania się zostały zawarte w instrukcji udostępnionej przez Zamawiającego na Platformie w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”. 8. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. 11. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta użytkownika, wypełnia formularz rejestracyjny dostępny po kliknięciu funkcjonalności „Załóż konto za darmo”. Następnie Wykonawca postępuje zgodnie ze wskazówkami Marketplanet OnePlace, które otrzyma na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. 12. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. 13. Po upływie terminu składania ofert, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane są między Zamawiającym a Wykonawcą w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, po zalogowaniu się przez Wykonawcę na konto użytkownika, w zakładce „Korespondencja”. 14. Wszyscy Wykonawcy w celu bezproblemowej komunikacji z Zamawiającym na Platformie powinni przed upływem terminu składania ofert przystąpić do postępowania na Platformie poprzez funkcję „Przystąp do postępowania” oraz posiadać założone konto w aplikacji Marketplanet OnePlace. Zamawiający w postępowaniu dopuścił składanie ofert w postaci elektronicznej i pisemnej (papierowej) – zgodnie z art. 18a ust. 4 ustawy z 20 lipca 2018 r. zmieniającej ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. W postępowaniu zostało złożonych 7 ofert w postaci elektronicznej i 3 w formie papierowej. Jeden z wykonawców, który złożył ofertę papierową, nie posiada konta na platformie i w związku z tym zamawiający nie może korespondować z nim przy pomocy tej platformy (m.in. nie może przesłać wezwania do złożenia dokumentów). Czy zamawiający może lub powinien przekazać wykonawcy wezwanie do złożenia dokumentów w inny sposób, np. na podany przez niego adres poczty elektronicznej? Czy należy odrzucić ofertę jako niezgodną z treścią siwz?
3 września 2020Czytaj więcej »

Wymiana pieców CO i pomp ciepła – jak zakwalifikować zamówienie?

Pytanie: Gmina realizuje projekt pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę pieców wśród mieszkańców gminy” o wartości szacunkowej ponad 1,7 mln zł netto. Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejących pieców CO na piece gazowe, opalane pelet, oraz pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym. W przypadku wykonywania instalacji pomp ciepła konieczne będą odwierty w ziemi o głębokości około 100 m wymagające opracowania projektów prac geologicznych. Montaż pieców gazowych wymaga zainstalowania zbiorników zewnętrznych na gaz oraz przyłącza gazowego od tego zbiornika do kotłowni, gdzie będzie zainstalowany piec. Wymiana źródeł ciepła będzie wymagała ich podłączenia do istniejących instalacji centralnego ogrzewania. W postępowaniu będzie dopuszczone składanie ofert częściowych. Największą wartość w przedmiotowym postępowaniu stanowią materiały i urządzenia. Opis przedmiotu zamówienia stanowi program funkcjonalno-użytkowy, a więc przedmiotem zamówienia będzie zaprojektowanie i wykonanie wymiany pieców na inne ekologiczne źródła ogrzewania. Do jakiej kategorii należy zaliczyć przedmiotowe postępowanie – dostaw, usług czy robót budowlanych? Od zaliczenia do danej kategorii będzie zależało, jaką procedurę zastosujemy, powyżej progów unijnych w przypadku zaliczenia do kategorii dostaw czy usług, lub poniżej – w przypadku potraktowania jako roboty budowlane.
10 lipca 2020Czytaj więcej »

Obejrzyj webinarium

Zamówienia z wolnej ręki

Poznaj nowe przepisy Prawa zamówień publicznych

22 września (wtorek) godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz sie już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel