Top tematy

Top tematy to najważniejsze zagadnienia dla uczestników postępowań o zamówienie publiczne omówione w sposób praktyczny, rzetelny i w zgodzie z aktualnym stanem prawnym

Opisz przedmiot zamówienia zgodnie ze wspólnym słownikiem kodów CPV

Opisz przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV

Wspólny Słownik Zamówień CPV określony unijnym rozporządzeniem zawiera drzewo kodów o różnych stopniach szczegółowości. Opisując zamówienie za pomocą kodu CPV, powinieneś znaleźć kod maksymalnie zbliżony do przedmiotu zamówienia. Może się także...

Czytaj więcej »
Stosowanie kodów CPV – sprawdź, kiedy i jak ich używać, aby uniknąć zarzutów naruszenia ustawy Pzp

Stosowanie kodów CPV – sprawdź, kiedy i jak ich używać, aby uniknąć zarzutów naruszenia ustawy Pzp

Kody CPV służą do sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia. Kategoryzują zakupy i pomagają wykonawcom odnaleźć ogłoszenie o interesującym ich zamówieniu. Dzięki temu zamawiający ma szanse pozyskać większą liczbę konkurencyjnych ofert. Kody CPV ...

Czytaj więcej »
Szacowanie wartości zamówienia w nowej ustawie Pzp

Szacowanie wartości zamówienia w nowej ustawie Pzp – najczęstsze nieprawidłowości

Zamawiający ma obowiązek ustalić szacunkową wartość zamówienia z należytą starannością. Obok opisu przedmiotu zamówienia jest to druga bardzo istotna czynność postępowania. Warto wiedzieć, że sposób i prawidłowość oszacowania zamówienia bywa pr...

Czytaj więcej »
Komisja przetargowa w nowym Pzp – jak zorganizować jej pracę?

Komisja przetargowa w nowym Pzp – jak zorganizować jej pracę?

Komisja przetargowa w nowym Pzp jest uregulowana w sposób dość skąpy. Ustawodawca nie rozpisuje się na temat zasad jej funkcjonowania i powołania jej członków. Nie ma w tym obszarze jednak także znaczących zmian w stosunku do poprzednio obowiąz...

Czytaj więcej »
Podział zamówienia na części – zasady dzielenia zakupów i ich nabywania

Podział zamówienia na części – zasady dzielenia zakupów i ich nabywania

Ustawa Pzp daje zamawiającym prawo zlecania zamówień z podziałem na części. Zobowiązuje ich jednak wówczas do stosowania procedur jak dla łącznej wartości zamówienia. Z drugiej strony przepisy także motywują do dokonywania takich podziałów. Cel...

Czytaj więcej »
Opis przedmiotu zamówienia w nowej ustawie Pzp – Portal ZP.pl

Opis przedmiotu zamówienia w nowej ustawie Pzp

Opis przedmiotu zamówienia to czynność, która poprzedza wszczęcie procedury zakupowej. Jest to bardzo ważny element i nie można go zaniedbać. Nawet bowiem przy poprawnie prowadzonym postępowaniu wady popełnione na etapie opisu przedmiotu zamówi...

Czytaj więcej »
w sprawie rodzajów dokumentów

Rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych – co nowego w dokumentach?

Razem z nową ustawą Pzp z 11 września 2019 r. weszło w życie także rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych z 23 grudnia 2020 r. oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415)...

Czytaj więcej »
Kiedy w praktyce dojdzie do konfliktu interesów w postępowaniu?

Oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania (konflikt interesów i przestępstwa związane z przetargiem)

Zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy Pzp: kierownik zamawiającego, członek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania po stronie zamawiającego, osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowani...

Czytaj więcej »
Zamówienia „bagatelne” poniżej 130.000 zł – o czym musisz pamiętać, dokonując takich zakupów

Zamówienia bagatelne poniżej 130.000 zł – o czym musisz pamiętać dokonując takich zakupów

Ustawodawca zdecydował się na określenie w nowej ustawie Pzp tzw. progu bagatelności. Oznacza on kwotę zakupu, od której trzeba stosować ustawę Pzp, wynosi ona 130.000 zł. Jest to wartość zamówienia, poniżej której zamawiający ma prawo do bezpo...

Czytaj więcej »
Zamówienia poniżej 130.000 zł – jak stworzyć nowy regulamin zakupów?

Zamówienia poniżej 130.000 zł – jak stworzyć nowy regulamin zakupów?

Dnia 1 stycznia 2021 r. w związku z wejściem w życie nowej ustawy Pzp z 11 września 2019 r. zmienił się próg stosowania jej regulacji z 30.000 euro na 130.000 zł. Jednocześnie zaistniała także potrzeba wprowadzenia niezbędnych poprawek – choćby...

Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel