Top tematy

Top tematy to najważniejsze zagadnienia dla uczestników postępowań o zamówienie publiczne omówione w sposób praktyczny, rzetelny i w zgodzie z aktualnym stanem prawnym

d70942334fcecc723111008252ee977fb030f28f-medium

Zamówienia współfinansowane ze środków unijnych – sprawdź, jak uniknąć korekty finansowej, cz. III

Procedury wydatkowania środków unijnych podlegają niezwykle częstym kontrolom. Z tego względu warto zapoznać się z grożącymi konsekwencjami takich weryfikacji, aby podejmować przemyślane i ostrożne decyzje w trakcie realizacji projektu. Stwierd...

Czytaj więcej »
1c9308555ec04aea58bae5a0bf1ab0d5f4f5c040-medium

Sprawozdanie z udzielonych zamówieniach – praktyczne wskazówki związane z jego przygotowaniem

Do 1 marca każdego roku zamawiający mają obowiązek sporządzić dokument sprawozdania z udzielonych w poprzednim roku zamówień publicznych. W tym celu należy skorzystać z formularza na stronie https://sr.uzp.gov.pl/. Jeśli masz wątpliwości związa...

Czytaj więcej »
91128cae6837102da688d595bf8d485eefded4f3-medium

Zamówienia współfinansowane ze środków unijnych – zasady wydatkowania środków poniżej 30.000 euro, cz. II

Procedury dotyczące wydatkowania środków unijnych są niezwykle obszerne. Warto jednak zakodować sobie kilka sztandarowych zasad, których należy trzymać się przy udzielaniu zamówień współfinansowanych. Przede wszystkim przyjąć trzeba szeroką per...

Czytaj więcej »
652206a6cc3f7424078fdc59b2fa3ab524d4b211-medium

Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce zamawiających i wykonawców

Już od kwietnia 2018 roku zamawiający i wykonawcy zostaną zobowiązani do porozumiewania się w postępowaniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w odniesieniu do oświadczenia JEDZ. W pozostałym zakresie wymóg ten będzie obowiązywa...

Czytaj więcej »
51cb30e63f3da09c24a0302f89b831d96488987f-medium

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych – sprawdź, czy wiesz wszystko na temat tego dokumentu

Nowelizacja ustawy Pzp z czerwca 2016 roku wprowadziła obowiązek przygotowywania planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Z dokumentem tym wiąże się wiele dylematów zamawiających, choćby odnoszących się do faktu, jakie kwoty zamówie...

Czytaj więcej »
be1de6e419543b05edcd037e33c98a8867bfbd3f-medium

Jak właściwie realizować zamówienia współfinansowane ze środków UE – część I

Perspektywa 2014–2020 jest w pełni realizacji. Wiele podmiotów otrzymuje środki z Unii Europejskiej przeznaczone na realizację konkretnego celu. Na co szczególnie uważać przy procedurze zawierania umowy współfinansowanej? Jakich błędów się wyst...

Czytaj więcej »
815b2bac63e17b7f772f4d7edf6612ef23a48cc9-medium

Czynności komisji przetargowej w praktyce – zobacz, jak uniknąć zarzutów organów kontrolnych

Minimalny zakres zadań komisji przetargowej obejmuje weryfikację, czy wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz ocenę i badanie ofert. Realizacja tych zadań w praktyce może jednak nie być łatwa, biorąc pod uwagę możliwą różnicę zd...

Czytaj więcej »
f0c784f790842fc88ee942a3d96d92fa5d748034-medium

Kierownik zamawiającego i komisja przetargowa – zasady odpowiedzialności za przebieg postępowania

Poznaj zasady odpowiedzialności kierownika zamawiającego i osób, którym powierzył wykonanie swoich obowiązków. Sprawdź, jaki powinien być skład zespołu pomocniczego kierownika czyli komisji przetargowej i jaki może być zakres jej zadań. W kolej...

Czytaj więcej »
fc9b99d3d6bfd2dae6cfeb7d74e4f6f9d2d68ff7-medium

Procedury udzielania zamówień mogą być szybsze i efektywniejsze!

Wiele instytucji nie radzi sobie ze sprawnym udzielaniem zamówień. Procedury są długotrwałe i żmudne, często też nie udaje się zamówić potrzebnych dostaw czy usług na czas. Czasem funkcjonujące w organizacjach procesy udzielania zamówień są naw...

Czytaj więcej »
02520711e363ba506ef5a64e5d67288ba2c6816f-medium

Jak sporządzić umowę w sprawie zamówienia publicznego – ważne zapisy, o których warto pamiętać, cz. II

Umowy o zamówienia publiczne na roboty budowlane charakteryzują się pewną specyfiką. W tym zakresie należy zwrócić szczególną uwagę na dopuszczalność ingerencji zamawiającego w treść kontraktów wykonawcy z podwykonawcami (podwykonawcy z dalszym...

Czytaj więcej »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Zapraszamy na webinarium!

 Procedury odwoławcze

w zamówieniach publicznych

21 lutego (środa), godz. 11

Transmisja online

Udział BEZPŁATNY. Zapisz się >> 

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel