Top tematy

Top tematy to najważniejsze zagadnienia dla uczestników postępowań o zamówienie publiczne omówione w sposób praktyczny, rzetelny i w zgodzie z aktualnym stanem prawnym

a0a933e5c0253ec94ec41d86e973e2340a3cf1e2-small

Jak sprawne realizować zielone zamówienia publiczne, cz. I

Zielone zamówienia publiczne do wymierne korzyści dla wszystkich. I nie ma w tym stwierdzeniu przesady, bo zamawiający, którzy starają się nabywać „ekologiczne” towary, usługi czy roboty, realizują politykę ograniczenia emisji CO2 i dbają o nas...

Czytaj więcej »
faktura elektroniczna

E-faktury – praktyczne wskazówki, cz. II

Dnia 18 kwietnia 2019 r. wchodzą w życie przepisy nowej ustawy z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2191). Od tego...

Czytaj więcej »
e-faktura w praktyce

E-faktury w praktyce zamawiającego i wykonawcy – już dziś poznaj nowe przepisy, cz. I

Od 18 kwietnia 2019 r. zamawiający będzie miał obowiązek przyjąć od wykonawcy elektroniczną fakturę za zrealizowane zamówienie. Wykonawca zaś będzie uprawniony (ale nie zobowiązany!) do skorzystania z możliwości e-fakturowania. Bądź na bieżąco ...

Czytaj więcej »
e1ae342f3082ab82dff46cc29be5cd2f093bd127-medium

Elektroniczne dokumenty przetargowe – praktyczne wskazówki, cz. III

Prowadzisz elektroniczne postępowanie unijne i masz wątpliwości, czy wolno Ci wyjątkowo odstąpić od wymogu dokumentów elektronicznych? A może dysponujesz „papierowym” dokumentem z poprzedniego postępowania, który nadal jest aktualny i nie wiesz...

Czytaj więcej »
dokumenty elektroniczne wydawane przez urzędy

Dokumenty elektroniczne wydawane przez urzędy – jak je oceniać? Cz. II

Od 18 października 2018 r. postępowania tzw. unijne są prowadzone przy użyciu elektronicznej formy komunikacji między zamawiającym a wykonawcami. Konsekwencją tej regulacji są m.in. problemy związane oceną dokumentów wydawanych elektronicznie p...

Czytaj więcej »
dokumenty elektroniczne

Oświadczenia i dokumenty elektroniczne – kiedy wolno przedstawić kopię dokumentu i jak ją sporządzić? Cz. I

Jeżeli postępowanie dotyczy zamówienia o wartości równej progom unijnym lub od nich większej i zostało wszczęte począwszy od 18 października 2018 r., a więc jest objęte „pełną” elektronizacją, obowiązują w nim nowe reguły wypełnienia przez wyko...

Czytaj więcej »
przetarg z wolnej ręki

Nieudany przetarg i pilna potrzeba udzielenia zamówienia – sprawdź, czy możesz skorzystać z wolnej ręki

Zamówienie z wolnej ręki pozwala na udzielenie zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Zamawiający z uwagi na szybkość tej procedury korzystają z niej chętnie i często. Nie udał się przetarg lub negocjacje? Wystąpiła nieprzewidzian...

Czytaj więcej »
Treść specyfikacji okiem praktyka

Treść specyfikacji okiem praktyka, cz. II

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z jednej strony pomaga wykonawcom w samym podjęciu decyzji o udziale w postępowaniu, z drugiej strony pozwala przygotować oferty zgodne z potrzebami oraz wymaganiami zamawiającego. Jakie są najważniejs...

Czytaj więcej »
Siwz – najważniejsze elementy dokumentu

Siwz – najważniejsze elementy dokumentu, których nie można pominąć, cz. I

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest najistotniejszym dokumentem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Określa bowiem zasady, jakimi będzie się kierował zamawiający, wybierając najkorzystniejszą ofertę. Jest także pewnego...

Czytaj więcej »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Zapraszamy na szkolenie!

Udzielanie zamówień publicznych do 30 tys. euro

Posłuchaj porad dr A. Gawrońskiej-Baran

1 kwietnia, Warszawa

Zapisz się już dziś>> 

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel