Top tematy

Top tematy to najważniejsze zagadnienia dla uczestników postępowań o zamówienie publiczne omówione w sposób praktyczny, rzetelny i w zgodzie z aktualnym stanem prawnym

Ogłoszenia w postępowaniach – reguły związane z RODO oraz zmianą ogłoszenia, cz. I

Ogłoszenia w postępowaniach – reguły związane z RODO oraz zmianą ogłoszenia, cz. II

W poniższym artykule omawiamy reguły zmiany ogłoszeń (oraz siwz) a także wymogi dotyczące klauzul RODO w ogłoszeniach i zasadach postępowania z danymi osobowymi ujawnianymi w treści ogłoszeń. Sprawdź, o czym musisz wiedzieć w związku z publikac...

Czytaj więcej »
Ogłoszenie o zamówieniu to oficjalne upublicznienie zamiaru dokonania zakupu

Ogłoszenie o zamówieniu – zasady publikacji w procedurze krajowej i unijnej, cz. I

Ogłoszenie o zamówieniu to oficjalne upublicznienie zamiaru dokonania zakupu i informacja, jak będzie się toczyć proces zakupowy. Ogłoszenie pełni rolę informacyjną, ale również realizuje zasadę  transparentności i przejrzystości działań zamawi...

Czytaj więcej »
Dialog techniczny – skorzystaj z konsultacji rynkowych, by łatwiej opisać przedmiotu zamówienia

Dialog techniczny – skorzystaj z konsultacji rynkowych, by łatwiej opisać przedmiotu zamówienia

Prawidłowo sporządzony opis przedmiotu zamówienia oraz siwz to podstawowe i zarazem najważniejsze elementy zamówienia publicznego. Specjalistyczny rodzaj zamówienia oraz związane z nim skomplikowane rozwiązania technologiczne niejednokrotnie st...

Czytaj więcej »
Obowiązki wykonawcy związane z RODO w postępowaniu – 5 pytań i

Obowiązki wykonawcy związane z RODO w postępowaniu – 5 pytań i odpowiedzi

Jeśli bierzesz udział w przetargach, z pewnością spotykasz się z postanowieniami siwz, które zobowiązują Cię do realizacji tzw. obowiązku informacyjnego RODO. Dodatkowo wzór formularza oferty zazwyczaj zobowiązuje do tego, byś poświadczył zamaw...

Czytaj więcej »
Konflikt interesów w nowej ustawie Pzp

Konflikt interesów w nowej ustawie Pzp – sprawdź, kto wyłączy się z postępowania

Nowa ustawa Pzp wprowadziła niefunkcjonujące dotąd w przepisach pojęcie „konflikt interesów”. Osoby prowadzące i przygotowujące postępowanie, które mają konflikt interesów z wykonawcą, będą musiały wyłączyć się z postępowania. Podobna konstrukc...

Czytaj więcej »
Zamówienia publiczne a pandemia koronawirusa – jak usprawnić postępowania?

Zamówienia publiczne a pandemia koronawirusa – jak usprawnić postępowania?

Pandemia koronawirusa spowodowała trudności w zlecaniu i realizacji zamówień publicznych. Części z nich można zapobiec, korzystając z instrumentów i rozwiązań przewidzianych ustawą Pzp i powiązanymi z nią rozporządzeniami i ustawami. W artykule...

Czytaj więcej »
Zamówienia publiczne w czasie pandemii – rozwiązania ustawy o COVID-19 (po 31.03 br.)

Zamówienia publiczne w czasie pandemii – rozwiązania ustawy o COVID-19 (po 31.03 br.)

Pandemia koronawirusa wpływa bezpośrednio zarówno na procedurę zlecania, jak i realizację zamówień publicznych. Aby zminimalizować blokady i powstające zatory związane z realizacją publicznych zleceń tzw. ustawa o COVID-19 wprowadziła konkretne...

Czytaj więcej »
Sprawdź możliwości zmiany umowy w związku z pandemią koronawirusa

Sprawdź możliwości zmiany umowy w związku z pandemią koronawirusa

Czy wiesz, jakie czynności można podjąć w zakresie zmian umów o zamówienie publiczne w kontekście pandemii i trudności, które spowodowała? Ogłoszenie przez polski rząd stanu zagrożenia epidemicznego pociąga za sobą daleko idące konsekwencje dla...

Czytaj więcej »
Ocena referencji wykonawcy – praktyczne aspekty

Ocena referencji wykonawcy – praktyczne aspekty, na które trzeba zwrócić uwagę Cz. II

Niewłaściwa ocena referencji i błędy w tym zakresie mogą być nawet przedmiotem zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Dlatego tak ważne jest, aby weryfikacja wykonawcy pod kątem tego, czy potwierdził wykazywane doświadczenie, przeb...

Czytaj więcej »
Ocena referencji w przetargu

Ocena referencji w przetargu – o czym musi wiedzieć zamawiający i wykonawca? Cz. I

Właściwa ocena referencji, jakie wykonawca składa w postępowaniu jest składową procesu wyboru podmiotu, który rzetelnie i terminowo wykona umowę w sprawie zamówienia. W artykule przedstawiamy zestaw praktycznych wskazówek związanych z oceną ref...

Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel