Top tematy

Top tematy to najważniejsze zagadnienia dla uczestników postępowań o zamówienie publiczne omówione w sposób praktyczny, rzetelny i w zgodzie z aktualnym stanem prawnym

e-certis

Internetowe repozytorium zaświadczeń e-Certis w orzecznictwie KIO

Baza e-Certis to narzędzie wspierające zamawiających w weryfikacji zagranicznych dokumentów. Czy dane zawarte w tym repozytorium mają wiążący charakter? Co zrobić w przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami złożonymi przez wykonawcę a informa...

Czytaj więcej »
Umowa o zamówienie publiczne – o czym trzeba wiedzieć w związku z nową ustawą Pzp?

Umowa o zamówienie publiczne – o czym trzeba wiedzieć w związku z nową ustawą Pzp?

Wydaje się, że nikogo nie trzeba przekonywać, iż warto jest dobrze przygotować wzór przyszłej umowy o zamówienie publiczne. Każdy zakup powinien być zabezpieczony prawidłową realizacją, a taką zapewnić mogą dobre i zgodne z przepisami zapisy um...

Czytaj więcej »
prawo zamówień publicznych

Prawidłowe zasady szacowania wartości zamówienia publicznego

Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia to czynność poprzedzająca każdy zakup dokonywany przez podmiot zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Warunkuje ona zarówno istnienie obowiązku przeprowadzenia ustawowych p...

Czytaj więcej »
Tryb podstawowy dla zamówień krajowych w nowym Pzp – najważniejsze informacje

Tryb podstawowy dla zamówień krajowych w nowym Pzp – najważniejsze informacje

Tryb podstawowy, przewidziany w nowej ustawie Pzp dla zamówień w tzw. progach krajowych, upraszcza i uelastycznia postępowanie zarówno po stronie wykonawców, jak i zamawiających. Niewątpliwie służy on również pogłębianiu dialogu stron w celu uz...

Czytaj więcej »
Ogłoszenie, SWZ oraz ich zmiany i wyjaśnianie według nowego Pzp

Ogłoszenie, SWZ oraz ich zmiany i wyjaśnianie według nowego Pzp

Dowiedz się, jakie reguły obowiązują w nowej ustawie Pzp względem ogłoszenia o zamówieniu publikowanym w Dz.Urz. UE i Biuletynie ZP, jak dokonywać jego zmian, kiedy i jak udostępniać specyfikację warunków zamówienia i o czym pamiętać, wprowadza...

Czytaj więcej »
Szczególne instrumenty i procedury ustawowe w 2021 roku – konkurs i zamówienia na usługi społeczne, cz. II

Szczególne instrumenty i procedury ustawowe w 2021 roku – konkurs i zamówienia na usługi społeczne, cz. II

Nowa ustawa Pzp wprowadziła wiele zmian w przepisach dotyczących konkursu. Ich celem  jest zachęcenie zamawiających do częstszego stosowania omawianego trybu. Całkowicie nową rewolucyjną formułą objęto także postępowania dotyczące zamawiania us...

Czytaj więcej »
Termin oceny warunków udziału w postępowaniu

Szczególne instrumenty i procedury w 2021 roku – dynamiczny system zakupów i umowa ramowa, cz. I

Sprawdź, jakie modyfikacje nowa ustawa Pzp wprowadziła względem procedury podpisywania umowy ramowej i zlecania na jej podstawie zamówień „wykonawczych”. Koniecznie przeczytaj też o tym, jakie zmiany będą dotyczyć dynamicznego systemu zakupów u...

Czytaj więcej »
087389939b929d88c17ae2a49e0fa4ccf3e4cc27-medium

Zasady komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia w nowym Pzp

Od 1 stycznia 2021 r. w każdej procedurze udzielania zamówień publicznych zamawiający i wykonawcy porozumiewają się drogą elektroniczną. Sprawdź, czy każdy dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym i dowiedz się, z jaki...

Czytaj więcej »
Specyfikacja warunków zamówienia – podstawowy dokument postępowania, cz. II

Specyfikacja warunków zamówienia – podstawowy dokument postępowania, cz. II

Z opracowania dowiesz się, jak na nowych zasadach od 1 stycznia 2021 r. formułować i sprawdzać warunki udziału w postępowaniu oraz w jaki sposób uzupełniać i wyjaśniać dokumenty zarówno podmiotowe jak i przedmiotowe. Przeczytasz też o regułach ...

Czytaj więcej »
Specyfikacja warunków zamówienia – podstawowy dokument w postępowaniu

Specyfikacja warunków zamówienia – podstawowy dokument w postępowaniu, cz. I

Przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego według regulacji nowej ustawy Pzp, zamawiający – podobnie jak czynił to dotychczas – sporządza dokumenty zamówienia. Pod tym pojęciem w świetle nowych przepisów rozumiemy m.in. spec...

Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel