Top tematy

Top tematy to najważniejsze zagadnienia dla uczestników postępowań o zamówienie publiczne omówione w sposób praktyczny, rzetelny i w zgodzie z aktualnym stanem prawnym

Specyfika udzielania zamówień w służbie zdrowia

Specyfika udzielania zamówień w służbie zdrowia − opis przedmiotu zamówienia, cz. I

Szpitale i inne podmioty lecznicze należą do katalogu zamawiających zobowiązanych do dokonywania zakupów w zgodzie z regulacjami ustawy Pzp. Jako podmioty świadczące usługi o doniosłym społecznym charakterze często mają duże problemy z odpowied...

  • 17.07.2019
Czytaj więcej »
wezwanie do złożenia wyjaśnień

W jakich okolicznościach wezwanie wykonawcy do wyjaśnień będzie obligatoryjne?

W toku badania i oceny ofert podmiot zamawiający może żądać złożenia wyjaśnień przez wykonawców dotyczących oferowanego asortymentu. Czy jest to jego uprawnienie czy też − w niektórych okolicznościach − obowiązek? Sprawdź, w jakich sytuacjach i...

Czytaj więcej »
podpis elektroniczny możliwe błędy

Najczęściej popełniane błędy w podpisie elektronicznym

Obowiązkowa elektronizacja zamówień publicznych obowiązująca w postępowaniach powyżej progów unijnych rodzi kolejne problematyczne zagadnienia. Wiele z nich związanych jest z podpisem elektronicznym. Czym jest kwalifikowany podpis elektroniczny...

Czytaj więcej »
odstąpienie od rażąco niskiej ceny

W jakich okolicznościach zamawiający może odstąpić od badania rażąco niskiej ceny – przegląd ważnych orzeczeń KIO

Zaniżanie cen w ofertach jest zjawiskiem występującym dość często w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Nie w każdej jednak sytuacji niezbędne jest badanie wysokości zaoferowanej ceny. Dowiedz się, jakie okoliczności uprawniają ...

Czytaj więcej »
Wydatkowanie środków unijnych

Wydatkowanie środków unijnych – sprawdź, jak oszacować zamówienia zgodnie z Pzp i wytycznymi, cz. II

Czynnością poprzedzającą wszczęcie każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym również w przypadku ponoszenia wydatków w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE, jest oszacowanie wartości zamówienia, którego zamawi...

Czytaj więcej »
projekty wspófinansowane z UE

Zamówienia współfinansowane z UE – sprawdź, jak wydatkować środki unijne zgodnie z przepisami, cz. I

Beneficjenci projektów współfinansowanych przez Unię Europejską muszą przy ich realizacji przestrzegać określonych zasad, warunków i procedur. Podmioty te są przede wszystkim zobowiązane do ponoszenia wszelkich wydatków w sposób przejrzysty, ra...

Czytaj więcej »
ochrona danych

Nowe przepisy ustawy Pzp związane z RODO – wszystko, o czym musi wiedzieć wykonawca i zamawiający

Ustawa Prawo zamówień publicznych została znowelizowana w związku z koniecznością dostosowania jej regulacji do unijnego rozporządzenia RODO odnoszącego się do ochrony danych osobowych. Większość zamawiających stosowało regulacje rozporządzenia...

Czytaj więcej »
Poradnik dotyczący warunków udziału w postępowaniu

Poradnik dotyczący warunków udziału w postępowaniu, cz. II

Właściwie postawione warunki udziału  w postępowaniu pozwolą na wybór właściwego wykonawcy, który zapewni realizację zamówienia na odpowiednim poziomie. Spośród możliwych do sformułowania warunków można wymagać od wykonawców określonego potencj...

Czytaj więcej »
wnioski z kontroli

NIK weryfikuje zamówienia poniżej progu 30.000 euro – skorzystaj z wniosków z kontroli i zadbaj o bezbłędne procedury

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę niemal 400 postępowań na zamówienia poniżej 30.000 euro. Na podstawie wyników kontrolnych wyciągnięto wnioski, które zaprezentowano w opracowanej w tym celu „Informacji o wynikach kontroli”. Spraw...

Czytaj więcej »
warunek doświadczenia

Warunek doświadczenia − jak go efektywnie kształtować i weryfikować w zgodzie z Pzp (cz. I)

Aby zlecić zamówienie rzetelnemu wykonawcy, należy m.in. sformułować odpowiednie warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający może przypuszczać, że podmiot, który potwierdzi, że spełnia stawiane mu warunki, będzie w stanie należycie wykonać zawa...

Czytaj więcej »

Specjalne szkolenie dla wykonawców!

Jak skutecznie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego

Naucz się, jak wygrywać przetargi!

 27 sierpnia (wtorek), Warszawa

Zapisz się i skorzystaj z rabatu>> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel