Top tematy

Top tematy to najważniejsze zagadnienia dla uczestników postępowań o zamówienie publiczne omówione w sposób praktyczny, rzetelny i w zgodzie z aktualnym stanem prawnym

b8577228b2fcbbd4eab284103137b59e2466aeef-medium

Zamówienia dodatkowe na nowych zasadach – dowiedz się, jak ułatwić sobie pracę

Wprowadzona w wyniku zeszłorocznej nowelizacji ustawy Pzp zmiana przepisów dotyczących zamówień dodatkowych powoduje, że zamawiający będą musieli zmienić swoje wypracowane praktyki w zakresie ich udzielania. Szczególnym ułatwieniem jest zastąpi...

Czytaj więcej »
9ba77e809c49f398563ae23954d72858bb362083-medium

Zamówienia uzupełniające „po nowemu” – bądź pewien podejmowanych działań i uniknij błędów

Zeszłoroczna nowelizacja ustawy Pzp zmodyfikowała m.in. przepisy dotyczące zamówień uzupełniających. Warto wiedzieć, co się w tym zakresie zmieniło i jak prawidłowo korzystać z nowych regulacji. Dzięki tej instytucji możesz bowiem szybko i pros...

Czytaj więcej »
904c98bb18de280488b572b3465f4834179cd95f-medium

Kiedy wolno poprawić niezgodność oferty z siwz? Skorzystaj z gotowych porad

Poza omyłkami pisarskimi i rachunkowymi, które charakteryzują się oczywistością, ustawodawca przewidział również obowiązek poprawienia w treści oferty innych omyłek powodujących, że oferta pozostaje niezgodna z siwz, a których poprawienie nie p...

Czytaj więcej »
99fe0313a2e06b4f5d848ed4cb9c21cc15e7b342-medium

Oczywiste omyłki rachunkowe – skorzystaj z podpowiedzi eksperta, kiedy należy dokonać korekty

W toku badania i oceny ofert zamawiający ma obowiązek poprawić w treści oferty: oczywiste omyłki pisarskie,  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodno...

Czytaj więcej »
9237e5ac4289c691c6a3812acdbfeb0a3cc14017-medium

Procedura odwrócona – 9 trudnych kwestii, które musisz umieć rozwikłać

Procedura odwrócona jest bardzo dobrym narzędziem umożliwiającym szybsze rozstrzyganie przetargów. Jej skuteczność widać najlepiej w postępowaniach powyżej progów unijnych, gdzie składana jest duża liczba ofert lub oferty pochodzą do wykonawców...

Czytaj więcej »
bc46296227188d8b7b84f4cc588ec9b0287bfb3d-medium

Oczywiste omyłki pisarskie – niezbędne wskazówki pomocne przy korekcie oferty

Jako zamawiający masz obowiązek skorygować ofertę, jeśli wystąpią w niej oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe lub inne polegające na niezgodności oferty z siwz ale niepowodujące istotnych zmian w jej treści. Jak stwierdzić, czy dane przeoczen...

Czytaj więcej »
8f050bc9e075b0d4dc0bd6ea93fa1f76e72f07dd-medium

Zamówienia na usługi społeczne o znacznych wartościach – formalności w postępowaniu, cz. II

Zlecanie usług społecznych podlega szczególnym ustawowym rozwiązaniom, które nierzadko sprawiają trudności zamawiającym. Przeczytaj drugą część artykułu dotyczącego zasad prowadzenia procedur na zamówienie usług społecznych o wartościach powyże...

Czytaj więcej »
61a42914a741779deaa4e2bde347af724b9ba7dc-medium

Usługi społeczne powyżej ustawowych progów w praktyce zamawiającego, cz. I

Usługi tzw. społeczne można zlecać w szczególnych procedurach określonych rozdziałem 6 ustawy Pzp. Mimo już ponad rocznej praktyki stosowania tych przepisów wiele kwestii związanych ze zlecaniem usług społecznych nadal budzi wątpliwości zamawia...

Czytaj więcej »
95ad5e82c6bde03e256ac2af06f4cc04a065fbc7-medium

Pozacenowe kryteria oceny ofert w praktyce – zobacz, na co uważać przy ich stosowaniu

Zamawiający ma prawo ustalić takie kryteria oceny ofert, które są niezbędne, aby móc wybrać ofertę w największym stopniu spełniającej jego oczekiwania. Artykuł 91 ust. 2 ustawy Pzp zawiera otwarty katalog kryteriów, jakimi można kierować się pr...

Czytaj więcej »
8d6a77990124d79e750dad1ff34815fd1e8ce576-medium

Pełnomocnictwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – ważne wskazówki dla zamawiających i wykonawców

Właściwe umocowanie do podejmowania czynności prawnych jest niezbędne do tego, by wykonawca, który nie działa osobiście, złożył w postępowaniu skuteczną ofertę. Z pewnością najbezpieczniejszym rodzajem pełnomocnictwa w przetargach jest pełnomoc...

  • 19.07.2017
Czytaj więcej »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

 Zapraszamy na webinarium

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

Wskazówki z orzecznictwa  

28 września (czwartek), godz. 11

transmisja online

Zapisz się już teraz!

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel