Nowości

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń dotyczących zamówień publicznych m.in. informacje o pracach nad zmianami przepisów, stanowiska UZP i KIO.

miniportal uzp

Kontakt z administratorem miniPortalu powinien nastąpić w odpowiednim terminie

To odwołujący musi podważyć stanowisko administratora miniPortalu oraz komunikaty „wyskakujące” zamawiającemu podczas prób otwarcia oferty (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 11 lutego 2020 r., sygn. akt KIO 186/20).

Czytaj więcej »
Sprawdź planowane kolejne nowe rozwiązania w Prawie zamówień publicznych z uwagi na COVID-19

Sprawdź planowane kolejne nowe rozwiązania w Prawie zamówień publicznych z uwagi na COVID-19

Ministerstwo Rozwoju w miniony czwartek zapowiedziało zmiany w Prawie zamówień publicznych. Mają one w swoich założeniach odmrozić przetargi zawieszone z uwagi na nieorzekanie przez Krajową Izbę Odwoławczą, obniżyć koszty udziału wykonawców w p...

Czytaj więcej »
Zmiana siwz – tak, ale tylko do pewnego momentu

Zmiana siwz – tak, ale tylko do pewnego momentu

W odróżnieniu od zwykłej wykładni oświadczeń woli na gruncie Kodeksu cywilnego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie pozwala interpretatorowi (w przypadku rozpatrywania odwołania – Krajowej Izbie Odwoławczej) na prowadzenie proce...

Czytaj więcej »
Co z umowami, które nie mogą być realizowane z uwagi na pandemię?

Co z umowami, które nie mogą być realizowane z uwagi na pandemię?

Pewien zamawiający w wyniku udzielenia zamówienia poniżej progów unijnych zawarł umowy na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły i zakup biletów miesięcznych w komunikacji zbiorowej na bieżący rok szkolny. Czy w zaistniałej sytuacji epidemic...

  • 20.04.2020
Czytaj więcej »
Nie wolno wykorzystywać ustawy o COVID-19, by ominąć stosowanie ustawy Pzp

Nie wolno wykorzystywać ustawy o COVID-19, by ominąć stosowanie ustawy Pzp

Zamawiający pyta, czy jako uczelnia może na podstawie art. 6 ustawy o COVID-19 kupić kamerę termowizyjną wraz z osprzętem do stworzenia stanowiska do pomiaru temperatury ciała pracowników i następnie wypożyczyć to stanowisko szpitalowi. Czy art...

  • 20.04.2020
Czytaj więcej »
UZP podpisał umowę na budowę platformy e-Zamówienia

UZP podpisał umowę na budowę platformy e-Zamówienia

Dnia 31 marca br., UZP – przy użyciu podpisów elektronicznych – zawarł umowę z firmą Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. na budowę platformy e-Zamówienia.

  • 15.04.2020
Czytaj więcej »
Życzymy Państwu optymizmu i pogody ducha.

Życzenia wielkanocne

W imieniu Redakcji Portalu ZP składam Państwu najserdeczniejsze życzenia spokojnych i przede wszystkim zdrowych Świąt Wielkiejnocy. Niech ten świąteczny okres i jego symbolika dadzą nadzieję na lepsze jutro i będą źródłem siły w tym trudnym dla...

  • 12.04.2020
Czytaj więcej »
kontrola uprzednia

UZP nie zawiesza kontroli uprzednich w czasie epidemii

UZP poinformował na swojej stronie WWW, że obligatoryjne kontrole uprzednie dla zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej są prowadzone na bieżąco mimo trwającej pandemii. Urząd nie planuje zmian w tym zakresie, z uwagi na fakt, ...

  • 10.04.2020
Czytaj więcej »
Jak korzystać ze zwolnienia od stosowania Pzp w dobie pandemii koronawirusa?

Jak korzystać ze zwolnienia od stosowania Pzp w dobie pandemii koronawirusa?

Urząd Zamówień Publicznych opublikował na swojej stronie WWW komunikat w sprawie stosowania art. 6 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźny...

Czytaj więcej »
Jakich dokumentów wymagać od podwykonawców w procedurach o różnych wartościach?

Udostępnienie zasobu podmiotu trzeciego musi być realne i udowodnione

Skoro wykonawca zarówno w ofercie, jak i w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów powoływał się na zobowiązanie wykonawcy do udostępnienia zasobów, to obowiązkiem zamawiającego było ocenić ten dokument pod kątem realności udostępnien...

Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel