Nowości

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń dotyczących zamówień publicznych m.in. informacje o pracach nad zmianami przepisów, stanowiska UZP i KIO.

komunikacja elektroniczna

Skorzystaj z gotowych zapisów siwz w sprawie elektronicznej komunikacji w postępowaniu

Urząd Zamówień Publicznych sporządził przykładowe zapisy siwz w zakresie elektronicznej komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej progom unijnym lub wyższej od nich. Przy tworzeniu wzorcowych postanowień przyjęto zało...

Czytaj więcej »
tekst jednolity

Uwaga! Jednolity tekst ustawy Prawo zamówień publicznych – stosuj nowy adres publikacyjny w dokumentacji

Dnia 16 października 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1986 opublikowano jednolity tekst ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986). Jeśli w dokumentach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówie...

  • 25.10.2018
Czytaj więcej »
pozycja dominująca

Zamawiający nie może nadużywać swojej dominującej pozycji w postępowaniu

Zasada swobody umów, opisana w art. 3531 Kodeksu cywilnego, doznaje szczególnego ograniczenia na gruncie zamówień publicznych, w ten sposób że zamawiający jest w istocie jednostronnie uprawniony do kształtowania warunków przyszłej umowy. Dzieje...

Czytaj więcej »
błędne dane

Informacje wprowadzające w błąd muszą mieć istotny wpływ na proces decyzyjny zamawiającego

Artykuł 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp referuje expressis verbis do wprowadzenia w błąd przy przedstawianiu informacji o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Niemniej możliwa jest kwalifikacja tej sytuacji również na...

Czytaj więcej »
nowe przepisy

Nowelizacje 3 rozporządzeń do Pzp w związku z elektronizacją zamówień

Dnia 18 października br. tj. wówczas, gdy weszły w życie przepisy dotyczące elektronizacji postępowań unijnych, zmianie uległy dodatkowo przepisy 3 aktów wykonawczych do ustawy Pzp w zakresie związanym ze stosowaniem elektronicznych form komuni...

  • 23.10.2018
Czytaj więcej »
elektronizacja zamówień

Ogłoszenie przekazane do DZ.Urz. UE przed 18.10 br., ale nieopublikowane przed tym dniem – co z elektronizacją?

Czy elektronizacja zamówień, która weszła w życie 18 października 2018 r., dotyczy postępowań na zamówienia opublikowane w tym dniu, czy wówczas wszczętych? Jeżeli zamawiający wysłał ogłoszenie do publikacji przed 18 października br., zamieścił...

Czytaj więcej »
podpis

Kwalifikowany podpis elektroniczny nie jest tożsamy z podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

W Informatorze UZP nr 2/2018 opublikowano opinię prawną pt. „Czy podpis profilem zaufanym e-PUAP może być uznany za równoważny podpisowi kwalifikowanemu (w kontekście składania JEDZa po 18.04.2018 r.)?”. Wynika z niej, że JEDZ podpisany profile...

Czytaj więcej »
5eabe43beec8c043ebd72f3e46dbe839de2c9676-medium

Od dziś tylko elektroniczna komunikacja w postępowaniach unijnych

Począwszy od 18 października br. w postępowaniach równych progom unijnym lub od nich wyższych zamawiający i wykonawcy mogą komunikować się tylko drogą elektroniczną. Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz wszelkie dokumen...

Czytaj więcej »
pytanie do siwz

Kiedy i komu należy przekazywać odpowiedzi na pytania do siwz – opinia UZP

UZP w Informatorze nr 2/2018 wyjaśnia wątpliwość: „Czy odpowiadając na pytania do SIWZ zamawiający może udzielić bezpośredniej odpowiedzi podmiotowi, który sformułował to pytanie?”. Autor opinii wskazuje, że zamawiający może to zrobić, ale musi...

  • 16.10.2018
Czytaj więcej »
09cbc04f19f9505edf4e820367b8c0ef22f28992-medium

Uzasadnienie dla zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa musi być przekonujące

Uzasadnienie zastrzeżenia informacji zawartych w wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny nie może być lakoniczne i ograniczać się wyłącznie do zadeklarowania spełniania przez nieujawnione dane przesłanek z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciw...

  • 15.10.2018
Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel