Nowości

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń dotyczących zamówień publicznych m.in. informacje o pracach nad zmianami przepisów, stanowiska UZP i KIO.

nowe prawo zamówień

Prace nad nową ustawą Prawo zamówień publicznych – bądź na bieżąco

Trwają prace nad przepisami nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Ustawodawca zrezygnował z nowelizacji dotychczasowego aktu prawnego, z uwagi na jego coraz mniejszą przejrzystość. Kolejne uproszczenia w procedurach, nowe rozwiązania na czas...

  • 06.03.2019
Czytaj więcej »
rażąco niska cena

Nie należy wzywać do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, jeśli jej wysokość wynika z oczywistych okoliczności

Fakt, że cena tylko jednej oferty (odwołującego) jest bardzo wysoka, zwłaszcza w porównaniu do szacunku zamawiającego, nakazuje przyjąć, że to ta właśnie cena jest zawyżona, a nie cena oferty wykonawcy X rażąco niska. W postępowaniu występowały...

Czytaj więcej »
Wkrótce opinia prawna UZP na temat skanu oferty

Wkrótce opinia prawna UZP na temat skanu oferty

Odnosząc się do bardzo dużego zainteresowania tematem elektronicznej postaci ofert i orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej w tym zakresie, Urząd Zamówień Publicznych poinformował na swojej stronie WWW, że dostrzega problem zróżnicowania inter...

  • 04.03.2019
Czytaj więcej »
Nowe Prawo zamówień publicznych na horyzoncie

Nowe Prawo zamówień publicznych na horyzoncie

Dnia 24 stycznia 2019 r. projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych został skierowany do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych. Prace będą trwały co najmniej kilka miesięcy, ale już dziś można mówić o głównych założeniach nowego...

Czytaj więcej »
etykieta ekologiczna

Kiedy zamawiający może wymagać od wykonawców etykiety społecznej lub ekonomicznej dla przedmiotu zamówienia?

Artykuł 30a ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość określenia w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach udzielenia zamówienia oraz w warunkach realizacji zamówienia, wymogu posiadania określonej etykiety (oznakowania), w tym m....

  • 25.02.2019
Czytaj więcej »
skan gwarancji wadialnej

Skan wystawionej pisemnie gwarancji wadialnej nie stanowi właściwej formy wniesienia wadium

Izba orzekła, że zamawiający słusznie odrzucił ofertę wykonawcy, do której załączono gwarancję wadialną opatrzoną własnoręcznym podpisem, tj. w formie pisemnej. Późniejsze jej zeskanowanie i ponowne podpisanie – tym razem – kwalifikowanym podpi...

Czytaj więcej »
c7a1f0d56a3781da9a915df205fe62eb80f446fa-medium

Z kontroli UZP – kiedy wymagać od wykonawców, by zatrudniali pracowników na umowę o pracę?

W przypadku określonych czynności objętych przedmiotem zamówienia na roboty budowlane bądź usługi zamawiający musi dopilnować, aby wykonawca zatrudnił swoich pracowników na umowę o pracę. Kiedy wymóg jest konieczny? Jak właściwie ocenić, które ...

Czytaj więcej »
Jak liczyć możliwe do dokonania zmiany umowy

Jak liczyć możliwe do dokonania zmiany umowy w sprawie zamówienia – stanowisko UZP

Czy pod pojęciem „łącznej wartości zmian umowy” z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp mieszczą się także zmiany wartości umów dokonywane na podstawie innych przesłanek z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp? Odpowiedzi na to pytanie udziela Urząd Zamówień P...

Czytaj więcej »
Przedłużenie terminu składania ofert

Wniosek o przedłużenie terminu składania ofert musi być uzasadniony

Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na przedłużenie terminu składania ofert, tak jak tego oczekuje wykonawca w szczególności, gdy już wcześniej przedłużył ten termin (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 9 listopada 2018 r., sygn. akt KIO 2131/...

  • 13.02.2019
Czytaj więcej »
Brak uzasadnienia dla zastrzeżenia informacji

Brak uzasadnienia dla zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa obciąża wykonawcę

Wykonawca nie może poprzestać jedynie na oświadczeniu złożonym w piśmie, że zastrzega wyjaśnienia, jak też na dołączeniu do pisma oświadczenia zatytułowanego „Informacje potwierdzające zasadność zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębi...

  • 12.02.2019
Czytaj więcej »

Weź udział w szkoleniu!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Nowe orzeczenia KIO. Opinie

Zadaj swoje pytanie dr A. Gawrońskiej-Baran!

18 czerwca, Warszawa

Zapisz się  i odbierz rabat >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel