Nowości

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń dotyczących zamówień publicznych m.in. informacje o pracach nad zmianami przepisów, stanowiska UZP i KIO.

ankieta

Wykonawco – wypełnij ankietę dla UZP

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych udostępniono ankietę dla wykonawców. Jej celem jest identyfikacja przyczyn niskiej konkurencyjności w zamówieniach publicznych. Wykonawcy mogą podzielić się swoją opinią i doświadczeniem oraz ...

  • 28.05.2019
Czytaj więcej »
Skorzystaj z elektronicznego narzędzia do wypełnienia JEDZ

Skorzystaj z elektronicznego narzędzia do wypełnienia JEDZ udostępnionego przez UZP

W kwietniu br. Komisja Europejska zamknęła elektroniczny serwis ESPD/JEDZ. W związku z tym Urząd Zamówień Publicznych udostępnił na swojej stronie internetowej zastępcze nieodpłatne narzędzie wspierające zamawiających i wykonawców w stosowaniu ...

  • 27.05.2019
Czytaj więcej »
Łączeni wartości zamówień

Jeżeli poszczególne części zamówienia pełnią tę samą rolę gospodarczą lub techniczną, należy połączyć ich wartości

Zamawiający nie może dzielić zamówienia (zaniżać jego wartości) w taki sposób, aby na skutek ustalenia wartości dla każdej z wydzielonych części doszło do nieuprawnionego: wyłączenia stosowania przepisów ustawy Pzp odnoszących się do zamówie...

  • 21.05.2019
Czytaj więcej »
Zakres badania przesłanek wykluczenia

Zakres badania przesłanek wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby powinien być tożsamy z zakresem badania wykonawcy

Wykładnia celowościowa § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dokumentów prowadzi do wniosku, że zakres żądania dokumentów od podmiotu trzeciego nie może być szerszy niż wymagany od wykonawcy. Taki wniosek jest zgodny z powszechnie akceptowaną w o...

  • 20.05.2019
Czytaj więcej »
Kiedy wolno poprawić omyłkę

Kiedy wolno poprawić omyłkę polegającą na niezgodności oferty z siwz?

Artykuł 87 ust. 2 ustawy Pzp reguluje kwestie ingerencji podmiotu zamawiającego w treść złożonej przez wykonawcę oferty w przypadku dostrzeżenia określonych enumeratywnie trzech typów omyłek. Artykuł 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp nie wskazuje na „...

  • 15.05.2019
Czytaj więcej »
zakres swobody zamawiającego

Zakres swobody zamawiającego w opisywaniu żądanego przedmiotu zamówienia

Zamawiający jako gospodarz postępowania ma pełne uprawnienie do ustanawiania wymogów realizacji zadania w taki sposób, który pozwoli mu na kompleksowe osiągnięcie celu, jaki zamierza osiągnąć (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 18 marca 2019 r.,...

  • 14.05.2019
Czytaj więcej »
bezpieczeństwo rodo

Nowe przepisy Prawa zamówień publicznych związane z RODO

Od 4 maja br. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy Pzp związane z ochroną danych osobowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nowelizacja dotyczy m.in. kwestii związanych ze zbieraniem i udostępnianiem tzw. danych wrażliwyc...

Czytaj więcej »
dokumentacja postępowania

Zamawiający jest związany zapisami dokumentacji postępowania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, od momentu jej udostępnienia, jest wiążąca dla zamawiającego. Jest on zobowiązany do przestrzegania warunków w niej umieszczonych. Podobnie wskazała  Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 28 maja 2010 r....

  • 13.05.2019
Czytaj więcej »
Zamawiający musi konsekwentnie stosować przepisy

Zamawiający musi konsekwentnie stosować przepisy właściwe dla rodzaju udzielanego zamówienia

Zamawiający zobowiązany jest do stosowania właściwych danemu postępowaniu przepisów ustawy Pzp od początku postępowania, tj. przygotowując dokumentację postępowania (uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z 13 marca 2019 r., sygn. akt KIO/KU 15/19)....

  • 08.05.2019
Czytaj więcej »
Wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków

Wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków nie zastępuje innych dokumentów

Wstępne oświadczenie wykonawcy nie może zostać uznane za zastępujące ewentualne potwierdzenie przez wykonawcę aktualności dokumentów, na skutek prawidłowego wezwania przez zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp (uchwała Krajowej I...

Czytaj więcej »

Weź udział w szkoleniu!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Orzecznictwo KIO. Opinie UZP

 13 września (piątek), Warszawa

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel