Nowości

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń dotyczących zamówień publicznych m.in. informacje o pracach nad zmianami przepisów, stanowiska UZP i KIO.

trzeba odnieść się do konkretnych fragmentów siwz i oferty

Aby wykazać niezgodność oferty z siwz, trzeba odnieść się do konkretnych fragmentów siwz i oferty

Aby wypełniła się przesłanka z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp powodująca konieczność odrzucenia oferty nieodpowiadającej treści siwz, musi dojść do niezgodności w sferze merytorycznego zobowiązania określonego w siwz z tym, co w swojej ofercie...

Czytaj więcej »
uzp

Dnia 27 grudnia br. nie pracuje ani Krajowa Izba Odwoławcza ani Urząd Zamówień Publicznych

Dzień 27 grudnia br. będzie dniem wolnym dla pracowników UZP i KIO. Sprawdź, jak zaplanować swoją pracę, biorąc pod uwagę dni i godziny otwarcia urzędów.

Czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2020 r. nowe progi unijne i kurs euro w zamówieniach publicznych

Komisja Europejska wydała nowe rozporządzenia zmieniające od 1 stycznia 2020 r. kwoty progowe, od których mają zastosowanie dyrektywy w sprawie zamówień publicznych (2014/24/UE, 2014/25/UE, 2009/81/WE) oraz dyrektywa w sprawie koncesji (2014/23...

Czytaj więcej »
Dowody w zakresie kalkulacji ceny

Dowody w zakresie kalkulacji ceny przedkładane na rozprawie nie mogą zaprzeczać wcześniejszym wyjaśnieniom

KIO potwierdziła, że zgodnie z art. 190 ust. 1a ustawy Pzp wykonawca w toku postępowania odwoławczego ma prawo składać nowe dowody na potwierdzenie, że cena oferty nie zawiera rażąco niskiej ceny. Jednak Izba zaznaczyła jednocześnie, że składan...

Czytaj więcej »
opis przedmiotu zamówienia

Jak sporządzić opis przedmiotu zamówienia, aby nie naruszał zasady uczciwej konkurencji?

Posługując się pojęciami „uczciwa konkurencja” i „równe traktowanie wykonawców”, ustawodawca nie zdefiniował tego pojęcia. Dlatego też w każdej sprawie należy oceniać indywidualnie, czy warunki zostały określone w sposób mogący naruszać obiekty...

Czytaj więcej »
okładka news AHR

Co robić, jeśli nie można otworzyć oferty złożonej w formie elektronicznej?

Na kim spoczywa obowiązek wyjaśnienia przyczyny problemów z otwarciem ofert nadesłanych drogą elektroniczną? Czy zawsze taki problem oznacza traktowanie takiej oferty jako niezłożonej? Odpowiedzi usłyszysz na nagraniu

Czytaj więcej »
użycie skróconej nazwy

Użycie w gwarancji wadialnej skróconej nazwy wykonawcy nie musi rzutować na jej ważność

Skład orzekający zgodził się ze stanowiskiem wyrażonym w wyroku KIO z 4 maja 2011 r. (sygn. akt KIO 810/11) na temat gwarancji, w której podano nazwę zobowiązanego, ale nie przywołano imienia i nazwiska osoby fizycznej prowadzącej działalność g...

Czytaj więcej »
udział w przygotowaniu postępowania

Udział w przygotowaniu postępowania może skutkować wykluczeniem

Osoba uczestnicząca w wykonywaniu niektórych prac przygotowawczych w postępowaniu może znajdować się w korzystniejszej sytuacji przy sporządzaniu swojej oferty względem pozostałych wykonawców. Wynika to z faktu, że w trakcie wykonywania wspomni...

Czytaj więcej »
nowe prawo zamówień publicznych

Cykl artykułów na temat nowego Pzp – zajrzyj do Tematu tygodnia

W dziale Temat tygodnia publikujemy materiał dotyczący najważniejszych nowych przepisów ustawy z 11 września 2019 r. − Prawo zamówień publicznych. Regulacje zaczną obowiązywać 1 stycznia 2021 r. Skorzystaj z zestawienia ważnych zmian w procedur...

  • 19.11.2019
Czytaj więcej »
szkolenie z zamówień publicznych

Zapraszamy na szkolenie „Nowe Pzp – najważniejsze zmiany w udzielaniu zamówień”

Od 1 stycznia 2021 r. zacznie obowiązywać nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Sprawdź już teraz, jak przyszłe regulacje zmienią Twoje prawa i obowiązki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Polecam szkolenie z dr Andrzelą Gawr...

  • 18.11.2019
Czytaj więcej »

Zapisz się na bezpłatne webinarium!

Oferty w nowym Prawie zamówień publicznych

Forma. Termin związania. Nowe przesłanki odrzucenia. 

Prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

 11 grudnia (środa), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel