Nowości

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń dotyczących zamówień publicznych m.in. informacje o pracach nad zmianami przepisów, stanowiska UZP i KIO.

ec0ffb12d1ac1165d62ba3bc87f773eec3ee84c0-medium

Kiedy, w ocenie UZP, dopuszczalne jest skorzystanie z trybu z wolnej ręki z uwagi na tzw. monopol na rynku?

Występowanie na rynku danych dostaw, usług lub robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia publicznego, konkurencji w postaci co najmniej 2 wykonawców zdolnych do realizacji tego zamówienia, stanowi przeszkodę do zastosowania trybu z w...

Czytaj więcej »
f07f7ed87fb1485a49a4532730aff3c0e975bb31-medium

Wezwanie do wyjaśnień wysokości ceny powinno precyzyjnie wskazywać brakujące informacje

Zamawiający ma prawo kilkukrotnego kierowania wezwania w sprawie wyjaśnień wysokości ceny, ale doprecyzowanie powinno być oceniane tylko w jego zakresie (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 11 grudnia 2017 r., sygn. akt KIO 2461/17).

Czytaj więcej »
994323c92aeb5cf9356457b3015cfdb96fad0eb9-medium

Uzupełniane dokumenty muszą być wiarygodne także w zakresie zawartych w nich dat

Zamawiający ma obowiązek weryfikacji treści uzupełnianych dokumentów i w razie sprzeczności w zawartych tam informacjach – odpowiedniej reakcji (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 11 grudnia 2017 r., sygn. akt KIO 2430/17).

Czytaj więcej »
4ba1b8c82d9d46d8a0ccb64b35ec729459614380-medium

Zamawiający nie może zmniejszyć kwoty na sfinansowanie zamówienia, o której poinformował przed otwarciem ofert

Obowiązujące regulacje prawne nie wskazują na możliwość dokonywania korekty kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, którą to kwotę podaje przed otwarciem ofert. Nie może tego zrobić w szczególności wówczas, gd...

Czytaj więcej »
f3b70bda985040910e67a84010cf765ed0e496d3-medium

JEDZ można uzupełniać częściowo, tylko w odniesieniu do błędnych oświadczeń

Wielość oświadczeń zawartych w JEDZ powoduje, że tylko jedno lub kilka z nich może być błędnych czy niepełnych. W takim przypadku, w ocenie KIO, JEDZ może podlegać uzupełnieniu w zakresie właśnie tych zindywidualizowanych oświadczeń. W zależnoś...

Czytaj więcej »
22484f5e1ae07ac84d021582716f7714af2a4cf8-medium

Wartości jakich dostaw i usług przekazanych przez zamawiającego wykonawcy należy dodać do kwoty robót budowlanych?

Zamawiający, który przekazuje wykonawcy np. określone materiały budowlane niezbędne do realizacji robót budowlanych, musi doliczyć ich wartość do szacunkowej wartości robót. Nie ma natomiast obowiązku uwzględniania w tej kwocie wartości usługi ...

Czytaj więcej »
ed906530c1d11748385481c488ebac1dcf5873fc-medium

Wadium w pieniądzu musi wpłynąć do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert

Fakt, że pieniądze nie pozostają już w dyspozycji wykonawcy (gdyż jego rachunek został obciążony kwotą w wysokości wadium) jako zlecającego przelew, nie oznacza, że w tym samym czasie środki te są postawione do dyspozycji zamawiającego. Dzieje ...

Czytaj więcej »
4823de2501320f23b5f3558e3fe2d433b738848a-medium

Sprawdź, kiedy zamawiający zażąda od wykonawcy dowodu, że jego udział w przetargu nie zakłóci konkurencji

Procedura wyjaśniająca – dająca wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania nie zakłóca konkurencji – została odrębnie uregulowana w art. 24 ust. 10 ustawy Pzp. Przepis ten stanowi samodzielną podstawę dokonani...

Czytaj więcej »
0f5e82e8cca1f8ba2db848e8bb0a5d6cc763f9e7-medium

Kiedy wykonawca musi podać zamawiającemu nazwy zatrudnianych podwykonawców? Sprawdź w opinii UZP

Niepodanie przez wykonawców informacji, o których mowa w art. 36b ust. 1 ustawy Pzp tj. firm podwykonawców wraz ze składaną ofertą, nie może skutkować negatywnymi konsekwencjami, w tym w szczególności odrzuceniem ofert. Informacja dotycząca imi...

Czytaj więcej »
8444a038f89288d353ec6d000848f24297e787bd-medium

Zamawiający musi odrzucić ofertę w razie zaistnienia określonych przesłanek

Zamawiający nie powinien przyjmować oferty niezgodnej z wymaganiami siwz albo takiej, której cena nie pozwoli prawidłowo zrealizować zamówienia. Aby jednak móc odrzucić ofertę, muszą wystąpić odpowiednie podstawy – tak merytoryczne, jak i forma...

  • 31.01.2018
Czytaj więcej »

Porozmawiaj z ekspertem!

 BEZPŁATNE 

Konsultacje telefoniczne

z Prawa zamówień publicznych

27 lutego (wtorek), godz. 10-12

Porad udziela dr A. Gawrońska-Baran

Dowiedz się więcej >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel