Nowości

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń dotyczących zamówień publicznych m.in. informacje o pracach nad zmianami przepisów, stanowiska UZP i KIO.

bf9bf1377cdfd61c66ecd1a54e77725c012dc2f9-medium

Zamawiający może szczegółowo określić wymagania związane z treścią JEDZ a wykonawca musi je spełnić

W procedurze odwróconej, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, ma zastosowanie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. Na podstawie tego przepisu wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego  w  ogłoszeniu ...

  • 26.09.2017
Czytaj więcej »
Wroc

Konferencja WROC.ZAM 2017 – Prawo zamówień publicznych w praktyce

Dnia 6 października 2017 r. w Hotelu Mercure we Wrocławiu odbędzie się konferencja „WROC.ZAM 2017 – Prawo zamówień publicznych w praktyce”, której organizatorem jest pismo „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce”.

  • 25.09.2017
Czytaj więcej »
277a1215268b2c4fbf45d6381c386426c09298b5-medium

Nie wszystkie dokumenty oferty wymagają tłumaczenia – sprawdź, dlaczego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego cechuje się wysokim poziomem formalizmu, ale formalizm ten nie jest celem samym w sobie. Ma on służyć realizacji zasad udzielania zamówień publicznych, takich jak jawność, przejrzystość, zachowan...

Czytaj więcej »
74170ced0381deb9ae7084d6a7676eab8eccb7f1-medium

Wykonawca nie może zastrzec tajemnicy przedsiębiorstwa po terminie składania ofert

Wyjaśnienia uzasadniające zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa muszą być złożone wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz nie mogą ograniczać się jedynie do ogólnikowych stwierdzeń bez żadnych dodatkowych wyj...

Czytaj więcej »
8291c63d804489ce4aa0482114ae549259d24396-medium

Brak miejsca na niezbędne dane w formularzu ogłoszenia w DzUUE? Sprawdź, co radzi UZP

Aktualnie obowiązujący interaktywny formularz ogłoszenia o zamówieniu udostępniany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej zawiera limit znaków dla poszczególnych sekcji informacyjnych. Zamawiający mają w związku z tym wątpliwości, jak postępo...

Czytaj więcej »
f0febb2a8e70d5e4c9acb06fa886e0b6b40d43cb-medium

Wyśrubowane wymogi związane z doświadczeniem wykonawców nie muszą naruszać zasady uczciwej konkurencji

W postępowaniach o rozbudowanym przedmiocie zamówienia wykonawca, który nie ma możliwości ubiegania się samodzielnie o uzyskanie zamówienia, powinien zadbać o utworzenie konsorcjum albo posiłkować się zasobem podmiotów trzecich. Skoro zamawiają...

Czytaj więcej »
07f5d8652a03fbdd7d248542d1eb0ec302f098da-medium

KIO o umowach ramowych – skorzystaj z podpowiedzi arbitrów

Celem zawarcia umowy ramowej jest wyłonienie wykonawców, którzy będą, i tak w ograniczony sposób, konkurować między sobą, składając oferty na zamówienia wykonawcze. Procedura zawarcia takiej umowy uregulowana w art. 99–101b ustawy Pzp nie jest ...

Czytaj więcej »
gdansk-zam

Konferencja GDAŃSK.ZAM 2017 – Prawo zamówień publicznych w praktyce

Dnia 15 września 2017 r. w Hotelu Qubus w Gdańsku odbędzie się konferencja „GDAŃSK.ZAM 2017 – Prawo zamówień publicznych w praktyce”, której organizatorem jest pismo „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce”.

  • 11.09.2017
Czytaj więcej »
6503c2bdd6b76e15346dd00ce664c711c5caee0e-medium

Siwz powinna określać, jaką rolę pełnią kosztorysy, gdy wynagrodzenie ma charakter ryczałtu

Zamawiający musi wyraźnie wskazać w dokumentach zamówienia, że wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, a przedmiary stanowią jedynie element pomocniczy w kalkulacji ceny. Sam sposób przyjętego rozliczenia wynagrodzenia nie ma nic wspólnego z kal...

Czytaj więcej »
66aeb2d445d35b16f7efab7e0bbc6d2787524536-medium

Wykonawca ma prawo zakwestionować wymogi zamawiającego w odpowiednim terminie

Odstępstwo od pierwotnego wymogu na etapie oceny ofert stanowiłoby nieuprawnioną zmianę treści siwz i godziłoby w zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 6 lipca 2017 r., sygn. ...

Czytaj więcej »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

 Zapraszamy na webinarium

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

Wskazówki z orzecznictwa  

28 września (czwartek), godz. 11

transmisja online

Zapisz się już teraz!

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel