Nowości

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń dotyczących zamówień publicznych m.in. informacje o pracach nad zmianami przepisów, stanowiska UZP i KIO.

ukształtowanie warunków do realizacji zamówienia

Ukształtowanie warunku powinno pozwalać na wybór wykonawców potencjalnie zdolnych do realizacji zamówienia

Celem warunku udziału w postępowaniu jest ocena minimalnych zdolności wykonawcy do zrealizowania przedmiotu zamówienia, przy założeniu że jeżeli wykonawca zrealizował z sukcesem zbliżone dostawy, jest również w stanie wykonać zbliżone zamówieni...

Czytaj więcej »
Wadium ma charakter ciągły

Wadium ma charakter ciągły, co oznacza, że powinno zabezpieczać ofertę bez żadnej przerwy

Analizując regulację art. 84 ust. 5 ustawy Pzp, Izba doszła do przekonania, że w przepisie tym sformułowania „z jednoczesnym” nie należy interpretować w ten sposób, że wykonawca składając oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą w t...

Czytaj więcej »
czyn nieuczciwej konkurencji

Zarzut złożenia oferty stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji nie może być oparty jedynie na przekonaniu

Sam fakt, że w przeszłości wykonawca przyznał się do przeniesienia kosztów pomiędzy poszczególnymi elementami kalkulacyjnymi, nie może przesądzić do tym, że do takiej samej sytuacji musiało dojść w innym postępowaniu. Zarzut nie może zostać opa...

Czytaj więcej »
nowe przepisy o PPK

Nowe przepisy o PPK a wynagrodzenie za zamówienie publiczne – sprawdź, co się zmieniło

Wykonawcy mogą wnioskować o zmianę wynagrodzenia za realizowane zamówienie, jeśli z uwagi na nowelizację przepisów musieli zawrzeć umowy o prowadzenie PPK, które to zwiększyły ponoszone przez nich koszty przy wykonywaniu umowy w sprawie zamówie...

Czytaj więcej »
minimalne wynagrodzenie za pracę

Zmiany w obliczaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę wpływają na wynagrodzenie wykonawcy

W ustawie o płacy minimalnej za pracę wprowadzono zmiany, które przekładają się także na sposób liczenia wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego. Przepisy przejściowe do tej ustawy stosuje się już od 1 września br. Wykonawca ma prawo żąd...

Czytaj więcej »
podzielona płatność

Już nie odwrotne obciążenie VAT a mechanizm podzielonej płatności – zmiany VAT w przetargach

Od 1 listopada br. zamawiający będzie musiał w przypadku nabywania niektórych towarów bądź usług doliczyć do ceny ofertowej VAT, który wykonawca rozliczy w miejsce zamawiającego. Regulacja będzie dotyczyć umów w sprawie zamówień publicznych zaw...

Czytaj więcej »
nowy tekst jednolity

Nowy adres publikacyjny ustawy Prawo zamówień publicznych

Dnia 27 września 2019 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 1843 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicz...

Czytaj więcej »
nowy kodeks

Senat przyjął nową ustawę Prawo zamówień publicznych

Senat nie wprowadził żadnych poprawek w projekcie nowego Prawa zamówień publicznych. Projekt ustawy trafił do podpisu Prezydenta. Nowe regulacje mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

Czytaj więcej »
zmiana treści oferty

Zmiany treści oferty podlegają ograniczeniom wynikającym z ustawy Pzp

Uwzględniając art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający ma legitymację do zażądania w toku badania i oceny ofert wyjaśnień od wykonawców dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacj...

Czytaj więcej »
Udzielanie zamówień oferentom spoza UE

Udzielanie zamówień oferentom spoza UE – wytyczne Komisji Europejskiej

Ustanowienie jednolitego rynku udzielania zamówień publicznych jest jednym z głównych osiągnięć rynku wewnętrznego. Ogłaszanie przetargów w całej UE zapewnia przejrzystość i tworzy możliwości dla przedsiębiorstw we wszystkich państwach Unii. Sk...

Czytaj więcej »

UWAGA ZMIANY!

Bezpłatne webinarium

Nowe Prawo zamówień publicznych

Poznaj nowe przepisy Pzp

 23 października (środa)

transmisja live

Przygotuj się do zmian >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel