Nowości

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń dotyczących zamówień publicznych m.in. informacje o pracach nad zmianami przepisów, stanowiska UZP i KIO.

e7924e876cb7c8f83e60bfdc28de083b583a183d-medium

Czy konsorcjant może przystąpić do odwołania? Sprawdź, co na to KIO

Uczestnik konsorcjum nie ma statusu wykonawcy, a w konsekwencji nie ma prawa do samodzielnego zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 12 czerwca 2018 r., sygn. akt KIO 1066/18).

Czytaj więcej »
b234e7dbfe86f34fa610c0df92b225e6c3453c3c-large

Czy zawsze warto żądać próbek przedmiotu zamówienia z ofertą?

Zanim zdecydujesz się żądać od wykonawców próbki tego, co będą oferować w czasie realizacji zamówienia, przeanalizuj kilka spraw. Pamiętaj, że próbka może mieć różny charakter – od dokumentu, który potwierdzi Twoje wymogi opisane w dokumentacji...

  • 13.08.2018
Czytaj więcej »
55d44ec7d0ba1374f79635834b2ce83a364a4929-medium

Zobowiązanie do udostępnienia zasobów podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 Pzp

Ze  zobowiązania podmiotu trzeciego musi wynikać w sposób niebudzący wątpliwości, jaki zasób zostaje udostępniony wykonawcy oraz jaki jest zakres realizacji części zamówienia, do którego wykonania zobowiązuje się dany podmiot odpowiednio do udo...

Czytaj więcej »
acd11f1a823ca4a6405ebd6f15f28ce81061e756-medium

Czy zawsze warto żądać próbek przedmiotu zamówienia z ofertą?

Zanim zdecydujesz się żądać od wykonawców próbki tego, co będą oferować w czasie realizacji zamówienia, przeanalizuj kilka spraw. Pamiętaj, że próbka może mieć różny charakter – od dokumentu, który potwierdzi Twoje wymogi opisane w dokumentacji...

  • 07.08.2018
Czytaj więcej »
bc46296227188d8b7b84f4cc588ec9b0287bfb3d-medium

Warunki korekty oferty według KIO

Z treści oferty powinien wynikać zamiar złożenia przez wykonawcę oferty zgodnej z wymaganiami specyfikacji. Jednocześnie zamawiający powinien posiadać wszelkie dane niezbędne do poprawienia omyłki w sposób jednoznacznie zgodny z intencją wykona...

Czytaj więcej »
780bba97800ec31b76068b0affa48a41bcd0973a-medium

Nieprecyzyjnie informacje w ofercie nie muszą być od razu nieprawdziwe

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp z postępowania wyklucza się wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez za...

Czytaj więcej »
774d6355293a66dc498c8a551afd64fd0fa39e41-medium

Z kontroli UZP – jak stawiać proporcjonalne i adekwatne warunki udziału

W Informatorze UZP nr 1 z 2018 roku przygotowano krótkie zestawienie wyników kontroli w zakresie stawiania i oceny przez zamawiających proporcjonalnych do przedmiotu zamówienia warunków udziału w postępowaniach. Zapoznaj się 5 głównymi wytyczny...

Czytaj więcej »
652206a6cc3f7424078fdc59b2fa3ab524d4b211-medium

Senat zgodził się przesunąć elektronizację części przetargów na 2020 rok

Dnia 27 lipca br. Senat podjął uchwałę w sprawie przyjęcia bez poprawek ustawy odsuwającej w czasie obowiązek elektronizacji zamówień poniżej progów unijnych. Pozostałe procedury tj. te o większych wartościach powinny zostać zelektronizowane ju...

Czytaj więcej »
db6610c44d18d87f80c3256461ac95ed622aa734-medium

Z kontroli UZP – jak stawiać proporcjonalne i adekwatne warunki udziału

W Informatorze UZP nr 1 z 2018 roku przygotowano krótkie zestawienie wyników kontroli w zakresie stawiania i oceny przez zamawiających proporcjonalnych do przedmiotu zamówienia warunków udziału w postępowaniach. Zapoznaj się 5 głównymi wytyczny...

Czytaj więcej »
bezprawne zakłócenie przebiegu procedury przetargowej

Przestępstwo z art. 305 Kodeksu karnego w kontekście uczestniczenia w przetargach z zamówień publicznych.

Rzetelne prowadzenie przetargów z zakresu zamówień publicznych chronione jest zarówno przez Kodeks karny, jak i przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Kontrola instytucji przetargu publicznego ma istotne znaczenie. Zakłócenie przetargu pub...

Czytaj więcej »

Bezpłatne webinarium!

Konsorcjum wykonawców 

Warunki udziału. Dokumentacja. Odpowiedzialność stron

28 sierpnia (wtorek) 

Transmisja online, na żywo od godz. 10 

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel