Nowości

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń dotyczących zamówień publicznych m.in. informacje o pracach nad zmianami przepisów, stanowiska UZP i KIO.

Niejasności siwz

Niejasności siwz nie mogą wywołać negatywnych skutków wobec wykonawcy

Zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wymaga jednoznacznego stwierdzenia niezgodności treści oferty z treścią siwz. Żeby zaś takie ustalenie było możliwe, treść siwz w odpowiednim zakresie musi być jednoznaczna. Nie wolno dokonywać negat...

  • 17.04.2019
Czytaj więcej »
ocena ofert

Zamawiający może wyjaśniać nieścisłości związane z kryteriami oceny ofert

Zamawiający może w drodze art. 87 ust. 1 ustawy Pzp wyjaśnić nieścisłości w ofercie, nawet jeżeli dotyczą kryteriów oceny ofert (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 31 października 2018 r., sygn. akt KIO 2143/18).

  • 16.04.2019
Czytaj więcej »
unieważnienie postępowania

Zamawiający musi precyzyjnie sformułować uzasadnienie unieważnienia postępowania

W zawiadomieniu o unieważnieniu jednej z części postępowania zamawiający wskazał, że dokonuje unieważnienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. W uzasadnieniu faktycznym tej czynności zaznaczył jedynie, że wada postępowania polega na ...

Czytaj więcej »
siwz

Poznaj najważniejsze zasady przygotowania siwz

Często zmieniające się przepisy Prawa zamówień publicznych, a zwłaszcza aktów wykonawczych do tej ustawy wymuszają na zamawiających regularne aktualizowanie i modyfikowanie stosowanych wzorów dokumentów przetargowych. Dotyczy to także specyfika...

  • 11.04.2019
Czytaj więcej »
powody wykluczenia wykonawcy

Wykonawca musi dokładnie wiedzieć, dlaczego zamawiający podjął decyzję o jego wykluczeniu

Uzasadnienie faktyczne zawiadomienia o wykluczeniu powinno wyczerpująco obrazować, jakie przyczyny legły u podstaw decyzji zamawiającego, tak aby wykonawca, gdy nie podziela oceny zamawiającego, mógł się ustosunkować do wskazanych przez niego u...

  • 10.04.2019
Czytaj więcej »
tajemnica przedsiębiorstwa

Kiedy informacje z wykazu usług wolno objąć tajemnicą przedsiębiorstwa?

Informacje zawarte w wykazie usług zrealizowanych przez wykonawcę na rzecz podmiotów publicznych nie spełniają podstawowej przesłanki uznania ich za tajemnicę przedsiębiorstwa określonej w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkuren...

  • 09.04.2019
Czytaj więcej »
digital-marketing

Programy IT do zarządzania przedsiębiorstwem

Okazuje się, że w dobie informacji programy analityczne mają kluczowe znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstwa. Dotyczy to wielu działów w firmie. Właściwa analiza i interpretacja danych pozwala na podejmowanie kluczowych decyzji mających wpływ n...

  • 09.04.2019
Czytaj więcej »
Brexit w zamówieniach publicznych

Po 12.04.2019 r. oferty brytyjskich wykonawców należy traktować jak pochodzące od wykonawcy spoza UE

Termin rozstania Wielkiej Brytanii z Unią Europejską został kolejny raz przesunięty. Tym razem ostateczną datą ma być 12 kwietnia br. Do końca tego dnia do udziału wykonawców i ofert pochodzących z Wielkiej Brytanii będą stosowane dotychczasowe...

  • 08.04.2019
Czytaj więcej »
Podpisanie oferty podpisem elektronicznym

Podpisanie oferty podpisem elektronicznym wykorzystującym algorytm SHA-1 jest prawidłowe

Wprowadzenie rygoru nieważności podpisu w polskim prawie powodowałoby powstanie sprzeczności z rozporządzeniem 910/2014, które nie przewiduje negatywnych skutków dla kwalifikowanych podpisów elektronicznych wytworzonych z wykorzystaniem funkcji...

Czytaj więcej »
tajemnica przedsiębiorstwa

Tajemnicą przedsiębiorstwa objęte są informacje i wszystkie dokumenty, do których się one odnoszą

Zastrzeżenie jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji o podmiocie, na rzecz którego były świadczone usługi, konsekwentnie powoduje zastrzeżenie jako tajemnicy przedsiębiorstwa również treści referencji złożonych przez ten podmiot.

Czytaj więcej »

Szkolenie już 29 kwietnia!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Nowe rzecznictwo KIO. Opinie UZP

Zadaj własne pytanie dr A. Gawrońskiej-Baran!

29 kwietnia (poniedziałek), Warszawa

Zapisz się  na szkolenie >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel