Nowości

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń dotyczących zamówień publicznych m.in. informacje o pracach nad zmianami przepisów, stanowiska UZP i KIO.

sprawozdanie roczne

Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach za 2020 rok – na jakich zasadach je przygotować?

Zamawiający mają obowiązek sporządzić roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach i przekazać je prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Sprawozdanie można...

  • 22.01.2021
Czytaj więcej »
Nie zapomnij opublikować planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok

Nie zapomnij opublikować planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok

Zamawiający w terminie 30 dni od daty przyjęcia budżetu lub planu finansowego ma obowiązek opublikować plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dany rok finansowy. Nowa ustawa Pzp zmieniła miejsce jego publikacji i wprowadziła obowi...

  • 20.01.2021
Czytaj więcej »
Zamówienia do 130.000 zł – praktyczne aspekty ich zlecania

Zamówienia do 130.000 zł – praktyczne aspekty ich zlecania

Aktualnie wiele pytań naszych Czytelników dotyczy sposobu i reguł zlecania zamówień podprogowych o wartościach poniżej 130.000 zł. Warto pamiętać, że regulacja art. 2 ust. 2 nowej ustawy Pzp, która zobowiązywała zamawiających do stosowania niek...

  • 18.01.2021
Czytaj więcej »
Zamawiający nie może wymagać od wykonawcy wykazania dowodów oddzielnie każdej z przesłanek zastrzeżenia informacji

Zamawiający nie może wymagać wykazania dowodów oddzielnie dla każdej z przesłanek zastrzeżenia informacji

Zgodnie z legalną definicją tajemnicy przedsiębiorstwa skuteczne objęcie ochroną informacji wymaga spełnienia przesłanek odnoszących się m.in. do określonego ich charakteru (tj. charakteru technicznego, technologicznego, organizacyjnego przedsi...

Czytaj więcej »
Kryterium oceny ofert może stanowić jedna cena, nie zaś klika cen czy poszczególne składniki ceny

Kryterium oceny ofert może stanowić jedna cena, nie zaś klika cen czy poszczególne składniki ceny

Ceną oferty – jak już wcześniej wskazano – jest cena za cały zakres zamówienia, łącznie z opcją, zatem przy kryterium cenowym ocenie podlega także cena oferty opcjonalnej (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 16 listopada 2020 r., sygn. akt KIO 28...

Czytaj więcej »
Wskazówki Rady Zamówień Publicznych dotyczące analizy potrzeb i wymagań

Wskazówki Rady Zamówień Publicznych dotyczące analizy potrzeb i wymagań

Na stronie WWW Urzędu Zamówień Publicznych opublikowano opracowanie zatwierdzone przez Radę Zamówień Publicznych w zakresie przeprowadzania analizy potrzeb i wymagań przez zamawiających przed wszczęciem postępowania. Zawiera ono wiele praktyczn...

Czytaj więcej »
Czy od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się progi unijne stosowania Pzp i kurs euro do przeliczania ich wartości na PLN?

Czy od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się progi unijne stosowania Pzp i kurs euro do przeliczania ich wartości na PLN?

Od 1 stycznia 2021 r. nie zmieniły się tzw. progi unijne oraz kurs euro, według którego przelicza się kwotę zamówienia ze złotówek na euro. Inna jest natomiast forma, w jakiej te wartości będą ogłaszane. To prezes Urzędu Zamówień Publicznych bę...

Czytaj więcej »
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych według nowej ustawy Pzp

Nowe zasady publikacji planu postępowań o zamówienia publiczne

Zgodnie z art. 23 nowej ustawy Pzp (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) zamawiający – nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu – jest zobowiązany opublikować plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Obowiązek ten istniał także w poprzedni...

  • 07.01.2021
Czytaj więcej »
Sprawdź, jak od 1 stycznia 2021 r. opisywać faktury za zamówienia o wartościach do 130.000 zł

Sprawdź, jak od 1 stycznia 2021 r. opisywać faktury za zamówienia o wartościach do 130.000 zł

Po 1 stycznia 2021 r. udzielając zamówień podprogowych tj. o wartości niższej niż 130.000 zł, jako uzasadnienie zwolnienia z obowiązku stosowania ustawy Pzp należy wskazać art. 2 ust. 1 pkt 1 nowej ustawy Pzp. Nie jest potrzebne i uzasadnione r...

  • 04.01.2021
Czytaj więcej »
od dziś obowiązują przepisy nowego Prawa zamówień publicznych

Od dziś obowiązują przepisy nowego Prawa zamówień publicznych

Dnia 1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie regulacje nowej ustawy z 11 września 20219 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.). Jednocześnie zaczynają obowiązywać przepisy, które elektronizują bez wyjątku wszystkie procedury udziel...

  • 01.01.2021
Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel