Nowości

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń dotyczących zamówień publicznych m.in. informacje o pracach nad zmianami przepisów, stanowiska UZP i KIO.

4db166070be4e37f66840f8a74b46dae0691d216-medium

Wykluczony z procedury wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu zamówienia

Interes w uzyskaniu danego zamówienia nie może być uzasadniany w ten sposób, że w wyniku uwzględnienia odwołania dojdzie do unieważnienia postępowania, co otworzy wykonawcy drogę do uczestnictwa w kolejnym przetargu dotyczącym zamówienia (wyrok...

Czytaj więcej »
29393405f9a0771c32d90a79dcb4ab802693bcfb-medium

Dokument oferty, w którym mowa o kryteriach oceny ofert, nie może być modyfikowany i uzupełniany

Jeśli w danym postępowaniu doświadczenie stanowi kryterium oceny ofert, wówczas oświadczenie wykonawcy w tym zakresie nie może być uzupełniane i zmieniane (wyrok KIO z 18 maja 2017 r., sygn. akt KIO 884/17).

Czytaj więcej »
b2c1bb5ee5fff98f33b0d3c9d6c01e32ed5bc107-medium

Przedłużenie terminu związania ofertą musi mieć bezwarunkowy charakter

Zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą nie może być złożona z jakimkolwiek zastrzeżeniem lub pod warunkiem. Nie jest ona wówczas skuteczna (wyrok KIO z 22 czerwca 2017 r., sygn. akt KIO 1070/17).

Czytaj więcej »
6dff46c77fb0142415fa7c06dbbe9797e1bc33e3-small

KIO radzi, jak oceniać adekwatność i proporcjonalność stawianych warunków do przedmiotu zamówienia

Zasada równego traktowania sprowadza się do konieczności identycznego traktowania oferentów, których sytuacja jest taka sama lub bardzo podobna. Nie oznacza natomiast obowiązku identycznego podejścia do wszystkich wykonawców znajdujących się na...

Czytaj więcej »
aa280fd6fa74069c6f1c3efb388c655a3cea6e9b-medium

Dokumenty uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 Pzp mogą być opatrzone bieżącą datą, ale pod pewnym warunkiem!

Dokumenty, które wykonawca uzupełnia na wezwanie zamawiającego z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, mogą być wystawione z bieżącą datą. Jednocześnie jednak w swojej treści muszą potwierdzać spełnianie warunku przez wykonawcę na dzień złożenia oferty (w...

Czytaj więcej »
f8ca4f634f18145d18a06b7c9c0544b66e7cf0ca-medium

Opisując zamówienie, zachowaj równowagę między swoimi potrzebami a prawem wykonawców do uczciwej konkurencji

Zamawiającemu wolno tak opisać zamówienie, aby uzyskać przedmiot spełniający jego obiektywnie uzasadnione potrzeby. Może w związku z tym skutecznie zakwestionować zarzut naruszenia art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, jeśli udowodni, że opis przedmiotu z...

Czytaj więcej »
a1e733fe4eb90ed17775658f2bf973bf2e4a9666-medium

Stosowanie różnych zasad przy ocenie ofert konsorcjum i „zwykłego” wykonawcy jest sprzeczne z ustawą Pzp

Sposób przyznawania punktów w kryterium nie różnicuje sytuacji konsorcjum i pojedynczych wykonawców, gdyż odnosi się do treści samej (jednej) oferty. W doktrynie i orzecznictwie wskazuje się, że przy ocenie ofert muszą być stosowane procedury u...

Czytaj więcej »
1b56c7c4ab4e1fc5dbc8d233ffc5cd9b3860c710-medium

Czy zmianę terminu wykonania zamówienia trzeba zawsze wcześniej przewidzieć w umowie?

Zmiana ogólnego charakteru zamówienia publicznego, po zeszłorocznej nowelizacji ustawy Pzp, wystąpi np. w sytuacji zastąpienia danego przedmiotu zamówienia innym lub w przypadku zmiany rodzaju zamówienia. W omawianej sprawie strony zrealizowały...

Czytaj więcej »
e75dba4843f94a8f6c1d2b0aac55a843417f2633-medium

Karta katalogowa może pełnić różną rolę w postępowaniu

Karta katalogowa ma, co do zasady, charakter dokumentu przedmiotowego. Jednak to zamawiający ostatecznie ustala, jaką rolę dany dokument pełni w postępowaniu (wyrok KIO z 24 maja 2017 r.; sygn. akt KIO 954/17).

  • 27.09.2017
Czytaj więcej »
bf9bf1377cdfd61c66ecd1a54e77725c012dc2f9-medium

Zamawiający może szczegółowo określić wymagania związane z treścią JEDZ a wykonawca musi je spełnić

W procedurze odwróconej, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, ma zastosowanie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. Na podstawie tego przepisu wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego  w  ogłoszeniu ...

  • 26.09.2017
Czytaj więcej »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Zapraszamy na webinarium!

  Na co uważać przy realizacji zamówień publicznych współfinansowanych z UE   

19 października (czwartek), godz. 11

transmisja online

Zapisz się już teraz >>

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel