Przedmiot zamówienia

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Czy renowacja fresków to usługa czy robota budowlana?

Pytanie: Ogłaszałam dla parafii przetarg nieograniczony na roboty budowlane dotyczące restauracji wnętrz oraz remontu konstrukcji kościoła parafialnego. W trakcie realizacji zadania na balustradzie chóru oraz drzwiach zostały odkryte polichromie, po wykonaniu badań stratygraficznych i wycenie tych prac okazało się, że ich wartość przekracza 50% ceny umowy podstawowej, więc został spisany aneks zmniejszający zakres zamówienia o te 2 elementy, a następnie odebrano roboty i parafia rozliczyła się z wykonawcą. Żeby zakończyć remont parafia musi wybrać nowego wykonawcę na zakres prac obejmujący remont konserwatorski chóru zachodniego, drzwi do zakrystii oraz drzwi do przedsionka. W związku z tym, że jest to zadanie dofinansowane ze środków unijnych planuje się ogłosić na ten zakres przetarg nieograniczony. Na pozostałe do wykonania prace parafia posiada kosztorys inwestorski na kwotę 43.935,60 zł netto, badania stratygraficzne oraz programy prac konserwatorskich. Czy zakres, który został do wykonania (remont konserwatorski chóru zachodniego, drzwi do zakrystii oraz drzwi do przedsionka) powinien być zakwalifikowany jako robota budowlana czy jako usługa? Jaki kod CPV powinien być zastosowany? Czy kody 45.45.31.00-8 Roboty renowacyjne oraz 45.26.27.10-1 Konserwacja fresków będą odpowiednie? Czy wówczas zgodnie z definicją robót budowlanych, która odwołuje się do rozporządzenia w sprawie wykazu robót budowlanych i zawartym tam kodem 45.45 należy uznać, że nie są to roboty budowlane tylko usługi? Czy należy szerzej rozumieć to rozporządzenie i uznać, że jak kod o początku 45.45 tam się znajduje, to ten kod CPV spełnia kryteria roboty budowlanej? Czy po prostu jako jedyny wpisać kod 45.26.27.10-1 Konserwacja fresków i całość potraktować jak usługę? Całość prac jest wykonywana na podstawie pozwolenia budowlanego i zakres tych prac zostanie uwzględniony w dzienniku budowy.

Weź udział w szkoleniu!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Nowe orzeczenia KIO. Opinie

Zadaj swoje pytanie dr A. Gawrońskiej-Baran!

18 czerwca, Warszawa

Zapisz się  i odbierz rabat >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel