Odwołanie i skarga

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Jaki wpływ na wynik postępowania ma rozstrzygnięcie odwołania przez KIO?

Pytanie: Jednostka prowadziła postępowanie unijne z podziałem na 2 części i terminem realizacji do 20 grudnia 2020 r. Na pierwszą część złożono odwołanie, na drugą część zawarto umowę. W dniu 9 grudnia 2020 r. odbyła się rozprawa w KIO. Jako jednostka budżetowa z dniem 31 grudnia 2020 r. zwrócono się do Ministerstwa Finansów wszystkie niewykorzystane środki finansowe, w tym środki na realizację pierwszej części zamówienia. W przypadku gdy KIO nakazałoby unieważnić wybór oferty najkorzystniejszej, z obowiązkiem ponownego badania ofert i ponownym wyborem najkorzystniejszej oferty (odwołującego), wiemy, że: - oferta odwołującego przewyższa środki, którymi dysponuje zamawiający, - termin realizacji umowy jest nierealny (czas niezbędny na badanie podmiotowe w procedurze odwróconej + zawarcie umowy + dostawa sprzętu). Czy zamawiający zgodnie z orzeczeniem KIO może unieważnić wybór najkorzystniejszej oferty, a następnie unieważnić postępowanie (w części I zamówienia) ze względu na brak środków na realizację oferty odwołującego (art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp)? Czy jest możliwość niezawierania umowy z odwołującym, zgodnie z orzeczeniem KIO? Możliwe, że zamawiający jest w stanie zwiększyć kwotę na realizację zamówienia (bo bardzo nam zależy na zakupie sprzętu), ale jest już zbyt mało czasu (na załatwienie formalności i zwiększenie środków finansowych oraz na realizację umowy). Czy pomimo orzeczenia KIO można nie zawierać umowy i unieważnić ją na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp?

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel