Renata Dzikowska

Renata Dzikowska

Radca prawny, specjalizujący się przede wszystkim w prawie zamówień publicznych. Obecnie pełni funkcję naczelnika w Departamencie Kontroli UE Urzędu Zamówień Publicznych. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych szeroko pojętej tematyce zamówień publicznych.
256 artykułów na stronie
Zadaj pytanie »

Czy pracownika kontraktowego można potraktować jako podmiot trzeci i żądać od niego odpowiednich dokumentów?

Pytanie: Prowadzimy postępowanie, w którym zawarto warunki udziału w postępowaniu dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia. Wykonawca w dostarczonym wykazie osób wskazał w kolumnie „podstawa do dysponowania daną osobą”, że są to „pracownicy kontraktowi”. Przetarg jest unijny i w przypadku uznania, że są to podwykonawcy, oferta musiałaby zostać uzupełniona o 9 JEDZ i tyle samo zaświadczeń z ZUS US i KRS oraz oświadczeń na temat braków podstaw do wykluczenia. Powstał w związku z tym wewnętrzny spór w dziale, czy pracownicy ci przypadkiem nie są podwykonawcami, z których kwalifikacji wykonawca korzysta na podstawie art. 22a ustawy Pzp. Nie wiemy też, czy pomimo nowelizacji obejmującej podmiot trzeci i podwykonawcę obowiązująca jest dawna linia interpretacyjna, zgodnie z którą: „W przypadkach, gdy tytułem prawnym do powołania się przez wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio między wykonawcą a osobą (osobami), na dysponowanie której (których) wykonawca się powołuje, mamy do czynienia z dysponowaniem bezpośrednim. Przy czym bez znaczenia jest tutaj charakter prawny takiego stosunku, tj. czy mamy do czynienia z umową o pracę, umową o świadczenie usług, umową przedwstępną, czy też z samozatrudnieniem się osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą itd. (por. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2 lipca 2009 r. KIO/UZP 766/09, wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 maja 2009 r. KIO/UZP 639/09; KIO/UZP 659/09)”. Nasze postępowanie dotyczy usługi. Zamawiający zawarł w siwz wymóg zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, wskazując określone czynności. Ponadto zaznaczył w tym samym miejscu, że wymóg zatrudniania na umowę o pracę nie dotyczy osób wykonujących pracę zarezerwowaną dla wolnych zawodów. Pracownicy ci natomiast przynależą do izb.
4 marca 2019Czytaj więcej »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Weź udział w szkoleniu!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Nowe orzeczenia KIO. Opinie

Zadaj swoje pytanie dr A. Gawrońskiej-Baran!

18 czerwca, Warszawa

Zapisz się  i odbierz rabat >> 

wiper-pixel