Renata Dzikowska

Renata Dzikowska

Radca prawny, specjalizujący się przede wszystkim w prawie zamówień publicznych. Obecnie pełni funkcję naczelnika w Departamencie Kontroli UE Urzędu Zamówień Publicznych. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych szeroko pojętej tematyce zamówień publicznych.
288 artykułów na stronie

Sprzeczności w treści siwz a ocena ofert

Pytanie: Zamawiający przeprowadził postępowanie z podziałem na części. W jednej z części w formularzu ofertowym pojawił się błąd (wykryty dopiero po otwarciu ofert). W siwz zamawiający określił zakres podstawowego zamówienia: 5 pozycji do wycenienia, oraz zakres prawa opcji: 5 pozycji do wycenienia. W formularzu ofertowym, w części dotyczącej prawa opcji do formularza zostały przeniesione tylko 4 pozycje z siwz. W tej części wpłynęły 2 oferty. Obie złożono na błędnym formularzu (nie uwzględniają one pozycji 5 w prawie opcji). Czy uznając, że oferty są porównywalne, zamawiający może zinterpretować rozbieżności na korzyść wykonawców i zawrzeć umowę bez pozycji 5, w ramach prawa opcji – mimo rozbieżności między siwz a formularzem ofertowym? Oferta bez prawa opcji w tym zakresie spełnia minimalne potrzeby zamawiającego, jest on w stanie się bez nich obejść. A może jest możliwość poprawy ofert w ramach art. 87 ust. 2 ustawy Pzp? Z innych dokumentów nie wynika cena pominiętej pozycji, ale pozycja została wyceniona w zamówieniu podstawowym w takiej samej ilości, jaka była zakładana dla prawa opcji. Zamawiający nie zastrzegł, aby cena opcji była tożsama z zamówieniem podstawowym, jednak obaj wykonawcy pozostałe pozycje wycenili tak samo dla zamówienia podstawowego i opcjonalnego. Czy oferty podlegają odrzuceniu, a jeżeli tak, to na jakiej podstawie? Czy należy unieważnić tę część postępowania zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp?
19 października 2020Czytaj więcej »

Obejrzyj webinarium

Dostosowanie regulaminów wewnętrznych do nowego Pzp

18 lutego, godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz sie już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel