Nowości

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń dotyczących zamówień publicznych m.in. informacje o pracach nad zmianami przepisów, stanowiska UZP i KIO.

Otwarcie ofert on-line w dobie pandemii koronawirusa

Otwarcie ofert on-line w dobie pandemii koronawirusa – sprawdź praktyczne wskazówki

Jak przeprowadzić otwarcie ofert on-line w postępowaniach o wartościach powyżej progów unijnych, ale i poniżej nich? Nasza ekspertka podpowiada praktyczne rozwiązania.

  • 25.03.2020
Czytaj więcej »
Wszystkie wymagania zamawiającego muszą być odzwierciedlone w siwz

Wszystkie wymagania zamawiającego muszą być odzwierciedlone w siwz

Zmuszanie wykonawców do spełnienia wymogu niewyrażonego jednoznacznie w siwz jest sprzeczne z zasadą przejrzystości wynikającą z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Jak słusznie wskazał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 10 maja 2012 r...

Czytaj więcej »
Koronawirus a możliwość zmiany umów z terminem realizacji

Koronawirus a możliwość zmiany umów z terminem realizacji na kwiecień 2020 roku

Zamawiający na początku listopada 2019 roku ogłosił postępowanie przetargowe na organizację tzw. zielonych szkół dla uczniów klas III z terenu gminy. W grudniu 2019 roku podpisano umowę z wybranym wykonawcą. Termin realizacji zamówienia ustalon...

  • 23.03.2020
Czytaj więcej »
Koronawirus a udzielanie i realizacja zamówień publicznych – ważne informacje

Koronawirus a udzielanie i realizacja zamówień publicznych – ważne informacje

Stan zagrożenia epidemicznego, który obowiązuje w Polsce w związku z pandemią koronawirusa wpływa na wiele obszarów działalności, w tym na udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych. Sprawdź, w jakich przypadkach jako zamawiający będziesz zw...

Czytaj więcej »
Brak oświadczenia RODO od wykonawcy nie prowadzi automatycznie do odrzucenia oferty

Brak oświadczenia RODO od wykonawcy nie prowadzi automatycznie do odrzucenia oferty

Brak złożenia oświadczenia, zgodnie z którym wykonawca oświadcza, że wypełnił wymagane obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO, nie może powodować uznania, że złożona oferta jest niezgodna z treścią siwz. Podstawą odrzucenia o...

Czytaj więcej »

Odwołanie posiedzeń KIO – koronawirus a zamówienia publiczne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej oraz prezes Urzędu Zamówień Publicznych poinformowali na stronach internetowych, że zawieszają działalność Krajowej Izby Odwoławczej w dniach od 16 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r.

  • 18.03.2020
Czytaj więcej »

Sesja otwarcia ofert on-line – koronawirus a zamówienia publiczne

W sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych przychyla się do tego, by sesje otwarcia ofert odbywały się on-line bez fizycznej obecności przedstawicieli wykonawców w siedzibie zamawiającego. Dotyczy to nie tylko postępowań ele...

Czytaj więcej »
koronawirus

Urząd Zamówień Publicznych nieczynny – koronawirus a zamówienia publiczne

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych poinformowano, że w związku z ogłoszoną przez WHO pandemią koronawirusa kancelarie obydwu urzędów tj. Urzędu Zamówień Publicznych oraz Krajowej Izby Odwoławczej są zamknięte do odwołania.

  • 18.03.2020
Czytaj więcej »
Kiedy zamawiający powinien uznać skan gwarancji wadialnej

Kiedy zamawiający powinien uznać skan gwarancji wadialnej, mimo wymogu jej elektronicznej formy?

Wadium musi gwarantować wypłatę określonej sumy w przypadku wskazanych w ustawie Pzp okoliczności. Rolą wadium jest zabezpieczenie zamawiającego przed nierzetelnym wykonawcą w taki sposób, aby zamawiający był uprawniony, na podstawie posiadaneg...

Czytaj więcej »
Kiedy wymagać od wykonawców kart katalogowych produktu?

Kiedy należy żądać kart katalogowych produktu według KIO?

Zamawiający jest uprawniony do żądania złożenia wraz z ofertą kart katalogowych, jeżeli te mają służyć identyfikacji oferowanego asortymentu (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 27 listopada 2019 r., sygn. akt KIO 2294/19).

Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel