Nowości

W tym dziale znajdziesz artykuły dotyczące bieżących wydarzeń dotyczących zamówień publicznych m.in. informacje o pracach nad zmianami przepisów, stanowiska UZP i KIO.

nowy kodeks

Senat przyjął nową ustawę Prawo zamówień publicznych

Senat nie wprowadził żadnych poprawek w projekcie nowego Prawa zamówień publicznych. Projekt ustawy trafił do podpisu Prezydenta. Nowe regulacje mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

Czytaj więcej »
zmiana treści oferty

Zmiany treści oferty podlegają ograniczeniom wynikającym z ustawy Pzp

Uwzględniając art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający ma legitymację do zażądania w toku badania i oceny ofert wyjaśnień od wykonawców dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacj...

Czytaj więcej »
Udzielanie zamówień oferentom spoza UE

Udzielanie zamówień oferentom spoza UE – wytyczne Komisji Europejskiej

Ustanowienie jednolitego rynku udzielania zamówień publicznych jest jednym z głównych osiągnięć rynku wewnętrznego. Ogłaszanie przetargów w całej UE zapewnia przejrzystość i tworzy możliwości dla przedsiębiorstw we wszystkich państwach Unii. Sk...

Czytaj więcej »
termin składania ofert

Kiedy po zmianie siwz i ogłoszenia niezbędne jest przesunięcie terminu składania ofert?

W razie zmiany ogłoszenia o zamówieniu zamawiający ma obowiązek przedłużenia terminu składania ofert, tylko jeśli zmiana ogłoszenia spowoduje konieczność wprowadzenia zmian w ofertach. Długość przedłużenia zaś zależy od okoliczności danej sytua...

Czytaj więcej »
proporcjonalność zamówień

Kiedy warunek jest proporcjonalny do przedmiotu zamówienia?

Pojęcie proporcjonalności nie ma ustawowej definicji, jednak jego rozumienie zostało szeroko wyjaśnione w orzecznictwie. W wyrokach TSUE określenie „proporcjonalny” jest używane w znaczeniu „zachowujący właściwą proporcję”. W odniesieniu do war...

Czytaj więcej »
wyjaśnienie do siwz

Zamawiający ma obowiązek wyjaśnić siwz w określonym terminie a nie ją modyfikować

Zamawiający nie musi zmieniać siwz, w sytuacji gdy otrzymuje od wykonawcy wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji. Jest to jedynie jego uprawnienie (wyrok KIO z 3 czerwca 2019 r., sygn. akt KIO 871/19).

Czytaj więcej »
wykluczenie wykonawców

Uwaga z wykluczaniem wykonawców z uwagi na odstąpienie od umowy z ich winy

Wykazanie zasadności zastosowania art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp to niejednokrotnie skomplikowany i czasochłonny proces, zwłaszcza w sytuacji gdy dotyczy długoterminowych umów na roboty budowlane. Spory związane z realizacją takich umów mają c...

Czytaj więcej »
Rocznica UZP

Nasza ekspertka z nagrodą Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Pani Andrzela Gawrońska-Baran 12 września 2019 r. podczas gali z okazji XXV-lecia Urzędu Zamówień Publicznych została uhonorowana przez Prezesa UZP Nagrodą – statuetką „LUX CLARA IN CONTRACTIS PUBLICIS...

  • 13.09.2019
Czytaj więcej »
nowe prawo zamówień

W 2021 roku nowa ustawa Prawo zamówień publicznych!

Wczoraj tj. 11 września br. Sejm uchwalił nową ustawę Prawo zamówień publicznych. Akt prawny został przekazany do prac Senatu. Termin wejścia w życie nowych regulacji został ustalony na 1 stycznia 2021 r.

Czytaj więcej »
oferta w języku obcym

Jak według KIO ocenić ofertę, w której certyfikat potwierdzający parametry sprzętu złożono w obcym języku?

Izba uznała, że zamawiający nie mógł ocenić oferty w kryterium pozacenowym, gdyż złożone certyfikaty nie zostały przetłumaczone na język polski. Wykonawca próbował przekonać, że brak wyraźnego wskazania w siwz przy opisie dotyczącym certyfikató...

Czytaj więcej »

UWAGA ZMIANY!

Bezpłatne webinarium

Nowe Prawo zamówień publicznych

Poznaj nowe przepisy Pzp

 23 października (środa)

transmisja live

Przygotuj się do zmian >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel