Katarzyna Bełdowska

Katarzyna Bełdowska

ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i artykułów w publikatorach branżowych, aktualnie pracownik administracji samorządowej oraz współpracownik kancelarii prawnej
39 artykułów na stronie
Zadaj pytanie »

Zamówienia mieszane – trudne decyzje związane z wyborem odpowiednich procedur

Pytanie: Zamawiający zamierza przeprowadzić postępowanie na zamówienie doposażenia jednostek oświatowych współfinansowane ze środków UE. Zgodnie z przyjętym projektem przeprowadzona ma zostać jedna procedura przetargowa na realizację całości przedmiotu zamówienia. W zakresie zamówienia realizowana będzie m.in. instalacja sieci Wi-Fi w jednej z placówek. W ramach realizacji sieci bezprzewodowej wykonawca będzie zobowiązany do samodzielnego zaprojektowania jej infrastruktury, budowy sieci (dostarczenia niezbędnych urządzeń sieciowych oraz wykonania sieci szkieletowej), kompletnej instalacji, konfiguracji, uruchomienia całości infrastruktury, a następnie – dołączenia do protokołu odbiorczego projektu powykonawczego zrealizowanej sieci bezprzewodowej. Dodatkowo wykonawca przeprowadzi podstawowe szkolenie z zakresu wykonanej sieci bezprzewodowej, obsługi urządzeń oraz ich bezpiecznej i poprawnej konfiguracji. Szacowane koszty wartości sprzętu i prac: AP (punkty dostępowe) → 20 x 2.100 zł = 42.000 zł Koncentratory → 2 x 1.700 zł = 3.400 zł Kontroler → = 15.000 zł Subskrypcje licencje → = 30.000 zł Sieć szkieletowa ok. 1,5 km instalacji → = 4.000 zł Prace budowlane, techniczne i informatyczne → = 5.500 zł Łącznie brutto: 99.900 zł Czy w związku z tym, że przeważającą część wartości zamówienia stanowią koszty dostawy urządzeń sieciowych oraz licencji niezbędnych do funkcjonowania sieci Wi-Fi, a wartość prac budowlanych/montażowych wynosi jedynie 5.500 zł, zamówienie to można zakwalifikować jako dostawa z montażem? Czy jeżeli zamówienie należy zakwalifikować jako roboty budowlane, to czy istnieje możliwość ogłoszenia jednego przetargu na ww. roboty wraz z dostawą pozostałego wyposażenia pracowni szkolnych, w podziale na przykładowe części: część I wyposażenie, pomoce dydaktyczne, część II piece do ceramiki i akcesoria, część III sprzęt komputerowy, część IV tablice interaktywne, część IV meble, część V akwarium, sprzęt i wyposażenie akwarystyczne, część VI sprzęt audiowizualny, część VII wykonanie sieci Wi-Fi, część VIII wyposażenie laboratoryjne, odczynniki chemiczne, zestawy chemiczne?
22 sierpnia 2017Czytaj więcej »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

 Zapraszamy na webinarium

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

Wskazówki z orzecznictwa  

28 września (czwartek), godz. 11

transmisja online

Zapisz się już teraz!

wiper-pixel