Katarzyna Bełdowska

Katarzyna Bełdowska

ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i artykułów w publikatorach branżowych, aktualnie pracownik administracji samorządowej oraz współpracownik kancelarii prawnej
157 artykułów na stronie
Zadaj pytanie »

Niezwykle trudna zmiana umowy zgodnie z przepisami przejściowymi do nowelizacji Pzp z 2016 roku – ważne wskazówki

Pytanie: W 2016 roku udzieliliśmy zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na usługę utrzymania czystości w sezonie zimowym i letnim na lata 2017–2019 na terenach komunalnych administrowanych przez urząd miejski. Przetarg został ogłoszony 18 lipca 2016 r., a umowę z wykonawcą zawarto 16 sierpnia 2016 r. W trakcie realizacji zamówienia wybudowano nowe obiekty (siłownię i plac zabaw w parku miejskim), które muszą być sprzątane codziennie, ponieważ znacznie wzrosła liczba korzystających z nich osób. Obecnie zgodnie z zawartą umową teren ten jest sprzątany raz w tygodniu. Zwiększyła się liczba koszy na śmieci ustawionych na tym terenie z 5 do 10 szt. (czyli o 5 szt. więcej). Zostały także rozstawione (w odpowiedzi na interwencję mieszkańców) dodatkowe kosze na terenie miasta w ilości 25 szt. W związku z powyższym jest konieczność codziennego opróżniana dodatkowych koszy w parku oraz na terenie miasta łącznie w liczbie 30 szt. oraz codziennego sprzątania nowo wybudowanych obiektów. W ogłoszeniu o zamówieniu i siwz nie przewidziano możliwości zmiany umowy dotyczącej tego zamówienia w zakresie jego zwiększenia lub zmniejszenia. Czy istnieje możliwość udzielenia wykonawcy dodatkowego zamówienia i w jakim trybie? Czy na zamówienie dodatkowe należy zawrzeć odrębną umowę, czy można spisać aneks do tej obowiązującej? Czy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia musi być zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych?
22 listopada 2018Czytaj więcej »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Bezpłatne webinarium!

Elektroniczna komunikacja w praktyce

Problemy. Wyzwania. Rozwiązania

23 stycznia (środa), godz. 11-12

Transmisja live

Zapisz się >> 

wiper-pixel