Justyna Andała-Sępkowska

Justyna Andała-Sępkowska

Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.
352 artykułów na stronie

Szacowanie i ogłaszanie zamówień współfinansowanych z WRPO

Pytanie: Mam problem z agregacją zamówień i wyborem właściwej procedury dla zakupów współfinansowanych z WRPO. Wartość zamówień planowanych w ramach projektu wynosi: 8 mln netto roboty budowlane – tu nie ma wątpliwości ze względu na kwotę poniżej progu, 8 mln netto dostawy na potrzeby realizacji projektu (8 przetargów obejmujących różne grupy – roboty, pojazdy latające, urządzenia pomiarowe i przetwarzające, infrastrukturę lotniskową, systemy wizyjne do analizy trajektorii lotu, zestawy do akwizycji danych) – nie wiem, jakie przepisy powinienem zastosować. W odniesieniu do dostaw zachodzi ich tożsamość: czasowa (oszacowano je na cały okres realizacji projektu); przedmiotowa (można uznać, iż wszystkie dostawy służą realizacji celu projektu – wyposażenia lotniska i jego zabudowy w niezbędne wyposażenie i urządzenia). Obawiam się, że jeśli udzielę zamówienia w przetargach poniżej progów, powtórzą się oferty tych samych wykonawców w poszczególnych grupach. Czy można ogłosić zamówienie w Dz.Urz. UE, przyjmując wszystkie zapisy dotyczące procedury powyżej progów oraz jednocześnie w Biuletynie ZP (jako nieobowiązkowe), aby uniknąć ewentualnych zarzutów zaniżania wartości zamówienia? Czy naruszam tym samym art. 40 ust. 1 ustawy Pzp? Czy w przypadku zamieszczenia ogłoszenia wyłącznie w Dz.Urz. UE możliwe jest naliczenie korekty finansowej?
23 kwietnia 2020Czytaj więcej »

Webinarium z ekspertem!

Elektronizacja według nowego Prawa zamówień publicznych

Prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

24 czerwca godz. 12-12.30

Transmisja online

WIĘCEJ >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel