Justyna Andała-Sępkowska

Justyna Andała-Sępkowska

Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.
331 artykułów na stronie

Czy przedłużenie terminu związania ofertą po jego upływie może być skuteczne?

Pytanie: W postępowaniu powyżej progu unijnego zamawiający 8 listopada 2019 r. wezwał wykonawców do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni (nie wymagano wadium). Zamawiający wskazał, że oświadczenia w tym zakresie oczekuje od wykonawców do 17 listopada 2019 r. (niedziela – ostatni dzień terminu związania ofertą). W wezwaniu wskazał, że prosi o przedłużenie terminu o 60 dni i podał omyłkowo datę graniczną 15 stycznia 2019 r. zamiast 15 stycznia 2020 r. Jednocześnie poinformował wykonawców, że brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą spowoduje jej odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp. Jeden z wykonawców nie udzielił odpowiedzi na wezwanie w wyznaczonym terminie. Dnia 19 listopada 2019 r. (2 dni po upływie terminu związania ofertą) wykonawca za pośrednictwem platformy zakupowej, na której prowadzone jest postępowanie, przekazał zamawiającemu dwa e-maile o następującej treści: 1) „wyrażamy zgodę na przedłużenie obowiązywania oferty na 60 dni. Przepraszamy za późną odpowiedź. Jeśli potrzebują Państwo do tego oficjalnego dokumentu, przygotujemy go” 2) „właśnie przesłałem umowę jako dokument. W razie dalszych pytań proszę się ze mną skontaktować w dowolnym momencie”. Wykonawca nie załączył do wiadomości żadnych plików. Czy zamawiający powinien odrzucić jego ofertę z powodu złożenia oświadczenia po upływie terminu związania nią?
17 stycznia 2020Czytaj więcej »

Co jeśli wykonawca oferuje dłuższą gwarancję niż wymagana?

Pytanie: W przetargu nieograniczonym (procedura krajowa) zamawiający w zapisach siwz przyjął dwa kryteria oceny ofert: 1)      cenę 60%, 2)      termin gwarancji 40% (12−24 miesięcy). Zamawiający otrzymał m.in. dwie oferty, które zawierają termin gwarancji powyżej 24 miesięcy. W zapisach siwz wskazano, że „minimalny termin gwarancji wynosi 12 miesięcy a maksymalny 24 miesiące. Jeśli wykonawca w swojej ofercie przedstawi termin gwarancji krótszy niż 12 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona”. Natomiast w siwz nie ma zapisu odnoszącego się do działania zamawiającego, gdy wykonawca poda termin gwarancji dłuższy niż 24 miesiące. Czy mimo to mogę przystąpić do badania oferty najkorzystniejszej cenowo z okresem gwarancji 60 miesięcy? Oferta nr 1 gwarantuje maksymalny termin gwarancji, który zamawiający chciał uzyskać, tj. 24 miesiące. Czy wobec tego, mogę uznać, że w ofercie nr 1 zaproponowano 24-miesięczny okres gwarancji, który użyję do liczenia punktów? Czy zamawiający powinien odrzucić ofertę w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, bo jej treść nie odpowiada treści siwz? Czy przedstawiony dłuższy termin gwarancyjny mogę zakwalifikować jako niezgodność z zapisami siwz? Moim zdaniem art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zobowiązuje zamawiającego do odrzucenia oferty w razie każdej niezgodności tej oferty z treścią siwz, a nie tylko w przypadkach określonych w siwz. Oznacza to zatem, że zastrzeżenie w specyfikacji odrzucenia oferty z powodu zaoferowania krótszego niż 24 miesiące okresu gwarancji nie zwalnia zamawiającego z obowiązku odrzucenia oferty także w innych sytuacjach, niesprecyzowanych w siwz, które polegają na niezgodności treści z treścią siwz (sygn. akt KIO/KD/8/16).
16 grudnia 2019Czytaj więcej »

Obejrzyj webinarium!

Rozwiąż problemy pojawiające się w praktycznym stosowaniu komunikacji elektronicznej 

Transmisja online

22 stycznia (środa), godz. 10-11

Oglądaj >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel