Justyna Andała-Sępkowska

Justyna Andała-Sępkowska

Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.
269 artykułów na stronie
Zadaj pytanie »

Waloryzacja ceny w umowie w związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia

Pytanie: Zawarliśmy umowę na remont obiektu na kwotę 3.500.000 zł brutto. Czas trwania kontraktu początkowo wynosił 9 miesięcy (1 marca 2018 r. – 30 listopada 2018 r.). Z uzasadnionych przyczyn byliśmy zmuszeni przesunąć termin realizacji zadania na czas do 30 kwietnia 2019 r. Na początku br. wykonawca zawnioskował o zwiększenie kwoty umownego wynagrodzenia o wzrost minimalnego wynagrodzenia o pracę, czyli o 7,14% i chce podwyższenia kwoty kosztorysowej o ten wskaźnik (tj. wniósł o podwyżkę o ok. 248.000 zł brutto). Dopuściliśmy możliwość wystawiania faktur częściowych i część kwoty z 3.500.000 zł została już uregulowana w 2018 roku. Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzenia zmian wynagrodzenia wykonawcy w przypadku wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Nasza umowa nie regulowała tej sytuacji, bo była zawarta na 9 miesięcy, co do których wykonawca nie zgłaszał uwag. Nie naliczaliśmy tez żadnych kar umownych za przekroczenie ustalonego w umowie terminu realizacji inwestycji, a ponadto wykonawca w kosztorysie ofertowym ustalił stawkę roboczogodziny na wyższą niż minimalną, tj. 17 zł brutto (która przekracza także stawkę minimalnego wynagrodzenia o pracę po zmianach w styczniu br.). Czy wniosek wykonawcy można uznać za zasadny i zwiększyć wskaźnik pozostałej części kosztorysu o 7,14%?
14 marca 2019Czytaj więcej »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Szkolenie już 29 kwietnia!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Nowe rzecznictwo KIO. Opinie UZP

Zadaj własne pytanie dr A. Gawrońskiej-Baran!

29 kwietnia (poniedziałek), Warszawa

Zapisz się  na szkolenie >> 

wiper-pixel