Justyna Andała-Sępkowska

Justyna Andała-Sępkowska

Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.
193 artykułów na stronie
Zadaj pytanie »

Wykonawca deklaruje w ofercie 1 zł pensji dla pracowników – sprawdź, jak ją ocenić

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół z zastosowaniem procedury odwróconej. Przedmiotem zamówienia oprócz zakupu biletów jest też sprawowanie opieki nad uczniami realizującymi obowiązek przedszkolny na niektórych trasach dowozu. Wykonawcy obliczali cenę ofertową jako sumę kosztów: 1)      biletów (koszt biletu miesięcznego na poszczególnych trasach x liczba biletów x liczba miesięcy świadczenia usługi tj. 10), 2)      wynagrodzenia osób sprawujących opiekę nad uczniami (miesięczne wynagrodzenie opiekuna x 10 miesięcy). Podczas oceny ofert zamawiający stwierdził, że wykonawcy w formularzu cenowym podali koszt wynagrodzenia osób sprawujących opiekę nad uczniami miesięcznie 1 zł. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wskazał w siwz, że wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby, które będą wykonywać czynności związane z wykonywaniem usługi: a)      kierowców obsługujących środki transportu, którymi świadczona jest usługa, b)     osoby sprawujące opiekę nad dowożonymi uczniami. Podane w ofertach wynagrodzenie osób sprawujących opiekę jest niezgodne z obowiązującymi przepisami w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, także wycenił wynagrodzenie osób sprawujących opiekę nad uczniami na 1 zł miesięcznie. Czy w tym przypadku zamawiający wzywa wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, do wyjaśnienia treści oferty, czy też oferta podlega odrzuceniu?
14 września 2017Czytaj więcej »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Zapraszamy na webinarium!

 Kolejne szkolenie już w listopadzie!   

Odwiedzaj portal regularnie, a dowiesz się więcej!

Wkrótce więcej informacji

wiper-pixel