Justyna Andała-Sępkowska

Justyna Andała-Sępkowska

Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.
368 artykułów na stronie

Co to znaczy, że wadium jest ważne tylko wobec pierwotnej oferty i co zrobić z taką gwarancją w aukcji elektronicznej?

Pytanie: Wykonawca w przetargu nieograniczonym na dostawy rękawic ochronnych złożył z ofertą  wadium w postaci gwarancji bankowej, która zawiera w swojej treści sformułowanie: „Niniejsza gwarancja jest ważna tylko w stosunku do pierwotnej oferty złożonej przez zleceniodawcę”. Czy jeżeli w wyniku aukcji elektronicznej, którą zamawiający przewidział w ramach przedmiotowego postępowania, wykonawca obniży ceny w stosunku do tych określonych w ofercie z dnia otwarcia za poszczególne zadania, z których składa się postępowanie, to należy odrzucić jego ofertę w zakresie tych zadań na podstawie art.  89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp? W wyroku z 10 lipca 2009 r. (sygn. akt KIO 703/09, KIO 709/09) Izba nie zgodziła się z odwołującym, który twierdził, że zapisy w gwarancji wadialnej wystawionej przez bank o treści „Niniejsza gwarancja jest ważna tylko w stosunku do pierwotnej oferty złożonej przez zleceniodawcę” powodują wadliwość takiego wadium dla oferty, która została uzupełniona bądź wyjaśniona przez wykonawcę po wcześniejszym wezwaniu przez zamawiającego. Izba powołała się na definicję oferty zawartej w art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i argumentowała, że dokonanie w toku postępowania takich czynności jak poprawienie oczywistych omyłek czy uzupełnienie oferty po wezwaniu nie powoduje utraty „pierwotności” oferty. W treści uzasadnienia nie wspomniano natomiast, czy oferta utraci swoją „pierwotność” na skutek zmiany ceny po aukcji elektronicznej.
22 czerwca 2020Czytaj więcej »

NOWOŚĆ

Panel ekspertów o zmianach w Pzp

Pełna elektronizacja i dobre praktyki

Wysłuchaj porad najlepszych ekspertów i praktyków Pzp

18 sierpnia (wtorek) godz. 11

Transmisja online

Zapisz się >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel