Marta Mikulska-Nawacka

Marta Mikulska-Nawacka

Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu
Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych w wydawnictwie prawniczym.
358 artykułów na stronie

Poznaj kolejność publikacji informacji o zmianach treści siwz w różnych miejscach

Pytanie: Moje pytanie dotyczy terminu zamieszczenia zmiany treści siwz w przetargu nieograniczonym w procedurze unijnej. Zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą Pzp wyraźnie określony jest termin zamieszczenia na stronie WWW zamawiającego ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, natomiast brak wskazówek, kiedy należy opublikować zmianę treści siwz. Zamawiający interpretują dziś obowiązujące przepisy ustawy Pzp w takiej kolejności, że w chwili zmiany treści siwz zamieszczają tę zmianę na stronie w tym samym dniu co dokonana zmiana treści siwz, a ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – w dniu publikacji w Dz.Urz. UE ogłoszenia o zmianie. W nowej ustawie Pzp, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r., doprecyzowano czas i kolejność zamieszczenia wskazanych dokumentów. Z art. 137 ust. 5 nowej ustawy Pzp wynika m.in., że udostępnienie zmiany treści SWZ na stronie internetowej nie może nastąpić przed publikacją ogłoszenia, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. Wyjątkiem będzie przypadek, w którym zamawiający nie został powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia. Jak zatem należy postępować w przypadku zmian treści siwz i ogłoszenia w procedurze unijnej (z dofinansowaniem unijnym) w świetle obowiązującej ustawy Pzp i dyrektywy unijnej?
17 czerwca 2020Czytaj więcej »

NOWOŚĆ

Panel ekspertów o zmianach w Pzp

Pełna elektronizacja i dobre praktyki

Wysłuchaj porad najlepszych ekspertów i praktyków Pzp

18 sierpnia (wtorek) godz. 11

Transmisja online

Zapisz się >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel