Marta Mikulska-Nawacka

Marta Mikulska-Nawacka

Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu
Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych w wydawnictwie prawniczym.
302 artykułów na stronie
Zadaj pytanie »

Bądź pewien, czy właściwie interpretujesz pełnomocnictwo do składania oferty i dokumentów w przetargu

Pytanie: W przetargu nieograniczonym wykonawca (spółka z o.o.) złożył ofertę oraz oświadczenie dotyczące wykluczenia wykonawcy i spełniania warunków udziału w postępowaniu podpisane przez pełnomocnika. Do oferty dołączono pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do podpisywania ofert do wartości 2.000.000 zł składanych w imieniu mocodawcy. Zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia pełnomocnictwa upoważniającego do podpisania ww. oświadczeń. W odpowiedzi dostarczono pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do podpisywania: 1)      ofert do wartości 2.000.000 zł składanych w imieniu mocodawcy, 2)      oświadczeń wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. W dalszym toku postępowania zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień podpisanych przez osobę umocowaną do reprezentacji wykonawcy dotyczących treści oferty oraz rażąco niskiej ceny. Wykonawca złożył wyjaśnienia podpisane przez pełnomocnika i zastrzegł przy tym dane objęte tajemnicą przedsiębiorstwa pismem podpisanym również przez pełnomocnika. Czy złożone na wezwanie pełnomocnictwo upoważnia pełnomocnika do: a)      podpisania wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, b)      podpisania wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny, c)      poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dołączonych dokumentów, d)      podpisania pisemnego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w imieniu wykonawcy? Czy zamawiający może ewentualnie wystąpić o złożenie pełnomocnictwa upoważniającego do podpisania określonych wyżej wyjaśnień i dokumentów, mimo że już raz wezwał wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3a ustawy Pzp do złożenia pełnomocnictwa do podpisania oświadczeń?
30 lipca 2019Czytaj więcej »

Weź udział w szkoleniu!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Orzecznictwo KIO. Opinie UZP

 13 września (piątek), Warszawa

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel