Marta Mikulska-Nawacka

Marta Mikulska-Nawacka

Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu
Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych w wydawnictwie prawniczym.
383 artykułów na stronie

Kiedy mamy do czynienia z zamówieniem udzielanym w częściach?

Pytanie: Zamawiający prowadzi remont budynku, który ma stanowić jego nową siedzibę. W styczniu 2019 roku, kiedy zlecał w całości usługę powtarzającą dotychczasowemu wykonawcy usługi ochrony, miał wiedzę, że w listopadzie 2019 roku, a najpóźniej w grudniu siedziba zostanie przeniesiona do wyremontowanego budynku. Jednak tak się nie stało. Brak wsparcia finansowego sprawił, że w październiku ostatecznie zamawiający dowiedział się, że zostaje w starym budynku, a remont dalej będzie prowadzony. No i tu pojawił się problem. Kończyła się umowa na ochronę i aby zapewnić jej ciągłość, trzeba było zlecić kontynuację usługi. Co w tej sytuacji mógł zrobić zamawiający, żeby nie narazić się na zarzut naruszenia ustawy Pzp? Czy mógł skorzystać w tej sytuacji z art. 6a ustawy Pzp? Czy mógł tę sytuację potraktować jako nieplanowaną i na jeden miesiąc, na czas przeprowadzenia przetargu nieograniczonego podpisać umowę z dotychczasowym wykonawcą na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp? Co wtedy z szacowaniem wartości zamówienia? Czy umowa na miesiąc stanowiłaby część zamówienia, które zamawiający zamierza zlecić, przeprowadzając przetarg nieograniczony? A może ze względu na brak tożsamości czasowej dla tego nieplanowanego zamówienia należało je potraktować jako odrębne od wcześniej udzielonego i zgodnie z jego wartością szacunkową zawrzeć umowę w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Pzp na czas przeprowadzenia przetargu?
16 grudnia 2020Czytaj więcej »

Porozumienie z ZUS w sprawie spłaty należności a potwierdzanie faktu niepodlegania wykluczeniu

Pytanie: Zamawiający przewidział w siwz fakultatywną przesłankę wykluczenia z art. 25 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. Wykonawca oświadczył w JEDZ, że zalega z opłacaniem składek, zawarł w 2019 roku porozumienie z ZUS o rozłożeniu zaległości na raty, ale 19 lutego 2020 r., na dzień przed upływem terminu ich spłaty (20 lutego 2020 r.) wystąpił do zakładu o przedłużenie tego okresu i w chwili składania oświadczenia tj. 17 kwietnia 2020 r. jest na etapie procedowania przesunięcia tej daty. Zamawiający wystąpił o wyjaśnienie treści JEDZ i odpowiedź, czy zawarte porozumienie jest nadal wiążące. Wykonawca oświadczył, że porozumienie jest wiążące i ZUS wstrzymał egzekucję. Nie przedstawił jednak aneksu do porozumienia, ponieważ ZUS jeszcze nie udzielił mu odpowiedzi. Zamawiający zwrócił się wobec tego bezpośrednio do ZUS, przedstawiając stan faktyczny i zadał pytanie czy porozumienie, którym wykonawca posługuje się w postępowaniu, jest wiążące. Niestety ZUS niezasadnie potraktował to zapytanie jako wniosek o informację o stanie konta, mimo że zamawiający posiadał wszelkie informacje na ten temat i nie udzielił właściwej odpowiedzi. Wobec powyższego w trybie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia zaświadczenia z ZUS. Zaświadczenie potwierdza brak zalegania na dzień 5 czerwca 2020 roku i zawiera następującą treść: „Zaświadcza się, że wnioskodawca nie posiada zaległości według stanu na dzień 5 czerwca 2020 r., gdyż korzysta z ulgi w postaci – odroczenia terminu płatności należności, które nie są wymagalne na dzień wydania zaświadczenia – układu ratalnego na spłatę należności, które nie są wymagalne na dzień wydania zaświadczenia”. Czy zamawiający przy badaniu wstępnego oświadczenia JEDZ złożonego 17 kwietnia 2020 r. ma prawo uznać, że wykazano brak podstaw do wykluczenia na podstawie zaświadczenia ZUS potwierdzającego stan prawny na 5 czerwca 2020 r.? Zamawiający znajduje się na etapie wstępnego badania JEDZ a dokument został złożony zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp czyli w zamiarze ostatecznego sprawdzenia wykazania braku podstaw do wykluczenia. Czy wystąpiła przesłanka wykluczenia z art 25 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp na etapie wstępnego oświadczenia JEDZ?
9 listopada 2020Czytaj więcej »

Obejrzyj webinarium

Dostosowanie regulaminów wewnętrznych do nowego Pzp

18 lutego, godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz sie już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel