Wykonawca

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Właściwa interpretacja postawionego warunku to podstawa skutecznej oferty

Pytanie: Zamawiający rozpoczął procedurę przetargową 14 lipca 2016 r. W następujący sposób opisał warunek posiadania wiedzy i doświadczenia: „Za spełniającego warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający uzna wykonawcę, który: w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwa) zadania polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robocie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, to jest w zakresie których były wykonane prace polegające na: budowie lub przebudowie drogi o długości minimum 400 mb – każda. Ogólna wartość robót budowlanych dla każdego zadania musi wynosić minimum 1,2 mln zł brutto – każda lub wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 2 (dwa) zadania polegające na wykonaniu robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robocie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, to jest w zakresie których były wykonane prace polegające na budowie lub przebudowie drogi o długości minimum 400 mb każda. Ogólna wartość robót budowlanych dla każdego zadania musi wynosić minimum 1,2 mln zł brutto każda, oraz wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym czasie, co najmniej 2 pełne dokumentacje projektowe (obejmujące projekt wykonawczy) budowy lub przebudowy drogi o długości, co najmniej 400 mb każda. Wykonawca, który został wybrany w danym postępowaniu złożył następujący wykaz wykonanych robót: 1 robotę zrealizowaną w systemie zaprojektuj i wybuduj na kwotę 4.898.000 brutto (dokumentacja projektowa – projekt budowlano-wykonawczy, roboty drogowe, roboty sanitarne, roboty elektryczne - długość realizowanej drogi 5600 m), 2 roboty budowlane pierwsza na kwotę 28.111.197,51 zł, długość 5.744,51 m; druga 4.640.016,53 zł brutto, dł. 5120 m – 1 projekt budowlany na kwotę 57.810 zł (dokumentacja budowlano-wykonawcza obejmująca drogi gminne dł. 2.297,25 mb, kanalizację sanitarną i deszczową, wodociąg i sieć oświetlenia ulicznego). Czy taki wykaz spełnia warunki udziału w danym postępowaniu przetargowym? Jak czytać spójnik „lub” w tak postawionych warunkach udziału?

 Zapraszamy na webinarium

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

Wskazówki z orzecznictwa  

28 września (czwartek), godz. 11

transmisja online

Zapisz się już teraz!

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel