Agata Smerd

Agata Smerd

naczelnik wydziału zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, autorka licznych publikacji poświęc
naczelnik wydziału zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, autorka licznych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych
199 artykułów na stronie
Zadaj pytanie »

Jak właściwie zrealizować nieprzewidziane zamówienia, gdy w ciągu roku są zlecane zakupy w podobnym przedmiocie?

Pytanie: Zamawiający w planie zamówień publicznych oraz w budżecie przewidział remonty chodników w różnych lokalizacjach w mieście. Z uwagi na rodzajową i czasową tożsamość oraz możliwość wykonania przez jednego wykonawcę zamówienie oszacowano jako łączną wartość wszystkich przewidzianych robót remontowych. Zamówienie jest udzielane sukcesywnie w częściach, przy czym stosujemy procedury właściwe dla łącznej wartości zamówienia. W trakcie roku wystąpiła konieczność wykonania remontów innych chodników, niż wstępnie przewidziano. W związku z tym proszę o odpowiedź na następujące pytania: 1) Czy wartość „nowych” chodników należy łączyć z wartością pierwotnie przewidzianych do remontu chodników w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia? 2) Jeśli tak – to czy wartość „nowych” chodników należy traktować łącznie z wartością zaplanowanych pierwotnie remontów, czy tylko do tej części, na które nie udzielono jeszcze zamówienia, czy też nie wszczęto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego? 3) Czy jest możliwość zastosowania art. 6a ustawy Pzp do zamówień pierwotnie przewidzianych w planie i budżecie? 4) Czy jest możliwość zastosowania art. 6a ustawy Pzp do zamówień „nowych”? 5) Jaką należy przyjąć wartość zamówień, o których mowa w pkt 3 i 4, jeśli odpowiedź na te pytania będzie twierdząca, mając na względzie treść art. 6a warunkującą zastosowanie tego przepisu, m.in. w przypadku gdy łączna wartość części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia?
2 stycznia 2018Czytaj więcej »
wiper-pixel