Agata Smerd

Agata Smerd

naczelnik wydziału zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, autorka licznych publikacji poświęc
naczelnik wydziału zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, autorka licznych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych
220 artykułów na stronie
Zadaj pytanie »

Jak w praktyce wyjaśniać nieścisłości w ofertach, nie narażając się na zarzuty innych wykonawców?

Pytanie: Zamawiający przeprowadzał przetarg na roboty budowlane i innych specyficzne roboty, które miały nastąpić po wykonaniu tych podstawowych. W siwz wskazano, że termin rozpoczęcia następuje w odniesieniu do: robót – w dniu podpisania umowy, robót budowlanych – 2 miesiące od daty podpisania umowy, innych specyficznych robót – 3 miesiące od daty podpisania umowy. Kryteriami oceny ofert były cena oraz termin wykonania innych robót specyficznych: 15 pkt – gdy zaoferowany termin ulega skróceniu o 3 tygodnie, 10 pkt – gdy zaoferowany termin ulega skróceniu o 2 tygodnie, 5 pkt – gdy zaoferowany termin ulega skróceniu o 1 tydzień, 0 pkt – gdy zaoferowany termin jest zgodny z terminem wskazanym przez zamawiającego w siwz. Termin realizacji robót budowlanych został określony w umowie sztywno jako 2 miesiące od daty jej podpisania, zaś termin realizacji innych specyficznych robót miał być uzupełniony w zależności od tego, co wykonawca zaproponował w ofercie. W formularzu oferty zaś wskazano, że wykonawca wykona roboty budowlane w terminie zgodnym z siwz, a pozostałe specjalistyczne roboty w terminie ……. [do uzupełnienia] od dnia podpisania umowy. Wykonawca musiał też oświadczyć w ofercie, że akceptuje treść siwz i projektu umowy. Jeden z wykonawców w miejsce wykropkowane wpisał 1 tydzień. Podczas wyjaśnień wskazał, że omyłkowo nie zsumował terminu robót budowlanych i robót specyficznych tylko od razu podał termin wykonania robót specyficznych. Należy wskazać, że termin wykonania robót specyficznych wskazany przez wykonawcę byłby całkowicie nierealny. Czy zamawiający ma obowiązek poprawić omyłkę wykonawcy, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp?
14 czerwca 2018Czytaj więcej »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Bezpłatne webinarium!

Zobacz, jak zmieni sie Prawo zamówień publicznych!

Polityka Zakupowa Państwa

24 października (środa), godz. 11-12

transmisja live

Zapisz się już teraz >> 

wiper-pixel