Agnieszka Wiśniewska-Celmer

Agnieszka Wiśniewska-Celmer

radca prawny prowadzący kancelarię zajmującą się obsługą zamówień publicznych, od 2006 roku praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, zajmujący się zagadnieniami kontroli zamówień publicznych objętych dofinansowaniem unijnym w instytucji przyznającej środki unijne w ramach programów operacyjnych
21 artykułów na stronie

Oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania (konflikt interesów i przestępstwa związane z przetargiem)

Zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy Pzp: kierownik zamawiającego, członek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania po stronie zamawiającego, osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania bądź osoby udzielające zamówienia podlegają wyłączeniu z dokonywania czynności w postępowaniu, jeżeli: 1)     po ich stronie występuje konflikt interesów, 2)     zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 228–230a, art. 270, art. 276, art. 286, art. 287, art. 296, art. 296a, art. 297, art. 303 lub art. 305 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, o ile nie nastąpiło zatarcie skazania. Wymienione osoby składają na te okoliczności oświadczenia w sposób opisany w art. 56 ustawy Pzp. Kim w praktyce są „inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego” lub „osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia”? Czy należy zaliczyć do nich np. skarbnika gminy, który podpisuje zlecenie przeprowadzenia postępowania i umowę z wybranym wykonawcą oraz radcę prawnego parafującego wzór umowy i następnie umowę zawieraną z wykonawcą, a niekiedy również udzielającego wraz z pracownikiem merytorycznym wyjaśnień do SWZ? W artykule przeczytasz odpowiedzi na pytania kto, w jakich okolicznościach i kiedy złoży stosowne oświadczenia, o których stanowi art. 56 ustawy Pzp.
17 lutego 2021Czytaj więcej »

Obejrzyj webinarium

Środki ochrony prawnej w nowej ustawie Pzp

21 kwietnia, godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel