Karol Jaworski

Karol Jaworski

Prawnik z doświadczeniem w prawie zamówień publicznych. Obecnie zdobywa doświadczeniem również jako aplikant radcowski.
214 artykułów na stronie

Reguły zmiany umowy o wartości poniżej 30.000 euro

Pytanie: Zamawiający prowadził procedurę rozeznania rynku realizowaną na podstawie regulaminu jednostki (wartość szacunkowa ok. 15 tys. zł). Odbywało się ono w formie wysyłki maili do potencjalnych wykonawców. Z uwagi na specyfikę zamówienia do maila był dołączony formularz oferty zawierający formularz cenowy, który potencjalni wykonawcy byli zobowiązani wypełnić. Z wykonawcą, który przesłał najkorzystniejszą ofertę, podpisano umowę, na kwotę wskazaną jako suma ujęta w formularzu cenowym (o ok. 300 zł niższa niż gdyby przeliczono i poprawiono omyłkę rachunkową, która w nim wystąpiła). Umowa jest zatem zawarta na kwotę wskazaną jako suma formularza, ale wyższą niż wynika z przeliczenia cen jednostkowych w formularzu. Ani wykonawca ani zamawiający nie zwrócili uwagi na to, że w treści formularza była omyłka pisarska, która powinna być wyjaśniona i poprawiona. Jednak również po korekcie właśnie temu wykonawcy udzielone zostałoby zamówienie i jego wycena byłaby najkorzystniejsza. Obecnie wykonawca ma trudność z wystawieniem faktury. Czy można aneksować taką umowę w zakresie dotyczącym ceny, dokonując jej zmiany na cenę wynikającą z przeliczenia formularza i zapłacić wykonawcy więcej o ok. 300 zł? W umowie nie było postanowień, które ograniczałyby możliwość aneksowania do konkretnych przypadków, a jedynie zapis, że zmiany umowy wymagają formy pisemnej.
2 października 2019Czytaj więcej »

Obejrzyj webinarium!

Rozwiąż problemy pojawiające się w praktycznym stosowaniu komunikacji elektronicznej 

Transmisja online

22 stycznia (środa), godz. 10-11

Oglądaj >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel