Agnieszka Gwóźdź-Kuzior

Agnieszka Gwóźdź-Kuzior

radca prawny, kierownik zespołu zamówień publicznych w instytucji zamawiającej, autorka bloga www.blogopzp.pl
73 artykułów na stronie

Kiedy niewskazanie producenta sprzętu w ofercie może być przyczyną jej odrzucenia?

Pytanie: Zamawiający wymagał w postępowaniu, aby wykonawcy złożyli wraz z ofertą załącznik z opisem technicznym oferowanego sprzętu. W siwz wskazano: W sytuacji, gdy jednostka centralna zestawu komputerowego jest tzw. składakiem, zamawiający wymaga, aby wykonawca podał nazwę oraz model komponentów wchodzących w skład takiej jednostki centralnej. Zamawiający wymaga podania faktycznych parametrów technicznych oferowanego asortymentu w taki sposób, aby zamawiający był w stanie stwierdzić, czy zaoferowany asortyment spełnia wymagania określone w siwz. Wykonawca jest zobowiązany do jednoznacznego określenia zaoferowanych produktów i komponentów, charakteryzując je poprzez wskazanie na konkretny wyrób (np. producent, typ, model, nr katalogowy). W samym załączniku z opisem technicznym składanym wraz z ofertą zapisano: „Zamawiający wymaga, by z wypełnionych kolumn jasno wynikało, jaki wykonawca oferuje model procesora, typ dysku twardego, pamięci RAM, karty graficznej, nazwy systemu komputerowego. Nie dopuszcza się używania zwrotów typu: »zgodnie z SIWZ«, »spełnia« lub podobnych”. Czy w związku z tym, że niektórzy wykonawcy nie podali wymaganych producentów, modeli komponentów itp., tylko ograniczyli się do przepisania parametrów z OPZ, przez co zamawiający nie jest w stanie sprawdzić, czy oferowany produkt spełnia jego wymagania, oferta taka podlega odrzuceniu?
20 marca 2020Czytaj więcej »

Webinarium z ekspertem!

Elektronizacja według nowego Prawa zamówień publicznych

Prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

24 czerwca godz. 12-12.30

Transmisja online

WIĘCEJ >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel