Mariola Kubicka

Mariola Kubicka

audytor wewnętrzny w instytucji zamawiającej należącej do sektora publicznego, specjalista w dziedzinie zamówień publicznych z ponad dwudziestoletnim do
audytor wewnętrzny w instytucji zamawiającej należącej do sektora publicznego, specjalista w dziedzinie zamówień publicznych z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, prowadzący w tym okresie m.in. postępowania o udzielenie zamówień publicznych, kontrole i audyty w jednostkach nadzorowanych
169 artykułów na stronie
Zadaj pytanie »

Dobór urządzeń do wykonania zamówienia może zostać objęty tajemnicą przedsiębiorstwa

Pytanie: W przetargu nieograniczonym powyżej kwot unijnych na dostawę i montaż instalacji solarnych oraz kotłów c.o. na terenie gminy wpłynęła jedna oferta. Wykonawca zawarł w formularzu ofertowym informację, że zastrzega tajemnicę przedsiębiorstwa w dokumentach, które złoży na wezwanie zamawiającego zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp (prowadzimy procedurę odwróconą). Jako tajemnicę zastrzegł m.in. karty katalogowe i certyfikaty. Wykonawca podnosi, że dokumenty te zawierają informacje dotyczące proponowanych urządzeń, a dobrano je specjalnie na potrzeby przetargu i dostosowano do określonych w siwz potrzeb. Twierdzi, że jest to system, który stanowi przygotowany przez niego produkt technologiczny wymagający odpowiedniej wiedzy i doświadczenia oraz znajomości rynku (know-how). Dodatkowo zastrzegł także jawność wykazu doświadczenia i przedłożonych na jego potwierdzenie referencji. W jego ocenie zawierają one informacje o źródłach pozyskiwania zamówień, co stanowi istotną wartość gospodarczą, a konkurencja po odtajnieniu tych informacji może próbować przejąć jego kontrakty i składać dalsze oferty współpracy jego zleceniodawcom, gdyż na rynku instalacji OZE panuje bardzo aktywna konkurencja. Wykonawca informuje także, że w firmie powyższe dane (posiadane referencje i potencjał osobowy) są objęte polityką ochrony informacji niejawnych. Zawarto także odpowiednie umowy wyłączające możliwość upubliczniania tych danych i zobligowano personel do zachowania ich w tajemnicy. Czy zamawiający powinien odtajnić zastrzeżone dokumenty?
4 września 2018Czytaj więcej »

Wykonawca nie może ponosić negatywnych konsekwencji błędów zamawiającego

Pytanie: Prowadzimy przetarg nieograniczony na przebudowę nawierzchni dróg gruntowych w rozliczeniu kosztorysowym. W przypadku dwóch z pięciu odcinków przebudowy nawierzchni dróg, w przedmiarze, książce obmiarów i kosztorysie ofertowym projektant popełnił omyłkę – wyliczył m3 ścinki poboczy (KNR 0231) i podał tę ilość w m2. W pozostałych odcinkach w analogicznych pozycjach podał właściwe ilości dotyczące m2. Jeden oferent nie zauważył omyłki i zastosował stawkę jak dla m2, zaś drugi dokonał skreśleń – w jednej pozycji zmienił m2 ma m3 i zastosował stawkę odpowiednią jak dla m3 a przy drugim odcinku pozostawił jednostkę – m2 lecz zmienił ilość na wartość m2. Ewentualna różnica nie wpłynie na wynik przetargu. Ścinka powinna być podana w metrach kwadratowych. W sześciennych występuje w innym KNR, stąd zapewne pomyłka kosztorysanta. Grubość ścinki to 0,1 m i 0,15 m. Kosztorysant w tych dwóch odcinkach  nieprawidłowo wyliczył wartości kosztorysu inwestorskiego, ale są to niewielkie wartości (np. Odc. 1  – Of. 1 – jest 261,10 zł powinno być 1.739,50 zł, Of. 2 jest 4.476,00 zł; Odc. 2 – Of. 1 jest 26,25 zł powinno być 260,40 zł, Of. 2 jest 262,50 zł. Wartość Of. 1 wzrośnie o brutto 2.106,43 zł. Nowo wyliczona wartość nie wpłynie na wynik przetargu. Wartość Of. 2 jest korzystniejsza, podczas gdy Of. 1 jeszcze wzrośnie. Jak postąpić z ofertami?
25 czerwca 2018Czytaj więcej »

Zaplanuj szkolenie!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Orzecznictwo KIO. Opinie UZP

13 września (piątek), Warszawa

Zapisz się i odbierz rabat >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel