Mariola Kubicka

Mariola Kubicka

audytor wewnętrzny w instytucji zamawiającej należącej do sektora publicznego, specjalista w dziedzinie zamówień publicznych z ponad dwudziestoletnim do
audytor wewnętrzny w instytucji zamawiającej należącej do sektora publicznego, specjalista w dziedzinie zamówień publicznych z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, prowadzący w tym okresie m.in. postępowania o udzielenie zamówień publicznych, kontrole i audyty w jednostkach nadzorowanych
161 artykułów na stronie
Zadaj pytanie »

Upewnij się, czy nadal można wymagać od wykonawców potwierdzenia opłaty składki ubezpieczeniowej do polisy OC

Pytanie: Jakiego dokumentu na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego sytuacji finansowej lub ekonomicznej w zakresie posiadania przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia OC (art. 22c ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) może żądać zamawiający? Przed zeszłoroczną nowelizacją Pzp dokumentem takim była opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem w sprawie dokumentów zamawiający może żądać od wykonawcy na potwierdzenie spełniania wskazanego warunku dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Czy w związku z tym nadal wolno żądać od wykonawcy przedłożenia potwierdzenia opłaty składki ubezpieczeniowej do polisy? Wykonawca złożył na nasze wezwanie (na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię polisy ubezpieczenia OC z 24 kwietnia 2017 r., w której wskazano okres ubezpieczenia od 29 kwietnia 2017 r. do 28 kwietnia 2018 r. Składka ubezpieczeniowa miała być płatna w dwóch ratach, w terminach do 8 maja 2017 r. i 7 listopada 2017 r. Wykonawca nie przedłożył potwierdzenia opłaty pierwszej z nich. W związku z tym wydaje się, że nie wykazał spełnienia warunku na dzień składania ofert (22 czerwca 2017 r.), gdyż z uwagi na niepotwierdzenie opłaty składki ubezpieczeniowej nie można być pewnym istnienia ochrony ubezpieczeniowej. Czy jako zamawiający jestem uprawniony na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w związku z § 2 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie dokumentów wezwać wykonawcę do przedłożenia potwierdzenia opłaty składki ubezpieczeniowej w celu wykazania spełniania warunku  dotyczącego sytuacji ekonomicznej?
27 lipca 2017Czytaj więcej »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Bezpłatne webinarium!

Zamówienia in-house 

Praktyka i orzecznictwo

20 czerwca (środa), godz. 11

Transmisja online na żywo

Zapisz się już dziś >> 

wiper-pixel