Top tematy

Top tematy to najważniejsze zagadnienia dla uczestników postępowań o zamówienie publiczne omówione w sposób praktyczny, rzetelny i w zgodzie z aktualnym stanem prawnym

Wynagrodzenie kosztorysowe i ryczałt

Wynagrodzenie kosztorysowe i ryczałt – zasady zmian umowy

Przy realizacji robót budowlanych może wystąpić wynagrodzenie ryczałtowe lub kosztorysowe. Jakie korzyści i ryzyko wiążę się z każdym z rodzajów ustalonej ceny? O czym warto pamiętać ustalają wynagrodzenie i kiedy wolno dokonać jego modyfikacji...

Czytaj więcej »
zielone zamówienia

Zasady i wskazówki związane z kryteriami oceny ofert w postępowaniach na zielone zamówienia publiczne (cz. II)

Zielone zamówienia publiczne coraz częściej są brane pod uwagę przez tych zamawiających, którzy patrzą na zakup nie tylko przez pryzmat ceny jego nabycia. Stanowią one proces, w ramach którego instytucje publiczne starają się uzyskać towary, us...

Czytaj więcej »
a0a933e5c0253ec94ec41d86e973e2340a3cf1e2-small

Jak sprawnie realizować zielone zamówienia publiczne, cz. I

Zielone zamówienia publiczne do wymierne korzyści dla wszystkich. I nie ma w tym stwierdzeniu przesady, bo zamawiający, którzy starają się nabywać „ekologiczne” towary, usługi czy roboty, realizują politykę ograniczenia emisji CO2 i dbają o nas...

Czytaj więcej »
faktura elektroniczna

E-faktury – praktyczne wskazówki, cz. II

Dnia 18 kwietnia 2019 r. wchodzą w życie przepisy nowej ustawy z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2191). Od tego...

Czytaj więcej »
e-faktura w praktyce

E-faktury w praktyce zamawiającego i wykonawcy – już dziś poznaj nowe przepisy, cz. I

Od 18 kwietnia 2019 r. zamawiający będzie miał obowiązek przyjąć od wykonawcy elektroniczną fakturę za zrealizowane zamówienie. Wykonawca zaś będzie uprawniony (ale nie zobowiązany!) do skorzystania z możliwości e-fakturowania. Bądź na bieżąco ...

Czytaj więcej »
e1ae342f3082ab82dff46cc29be5cd2f093bd127-medium

Elektroniczne dokumenty przetargowe – praktyczne wskazówki, cz. III

Prowadzisz elektroniczne postępowanie unijne i masz wątpliwości, czy wolno Ci wyjątkowo odstąpić od wymogu dokumentów elektronicznych? A może dysponujesz „papierowym” dokumentem z poprzedniego postępowania, który nadal jest aktualny i nie wiesz...

Czytaj więcej »
dokumenty elektroniczne wydawane przez urzędy

Dokumenty elektroniczne wydawane przez urzędy – jak je oceniać? Cz. II

Od 18 października 2018 r. postępowania tzw. unijne są prowadzone przy użyciu elektronicznej formy komunikacji między zamawiającym a wykonawcami. Konsekwencją tej regulacji są m.in. problemy związane oceną dokumentów wydawanych elektronicznie p...

Czytaj więcej »
dokumenty elektroniczne

Oświadczenia i dokumenty elektroniczne – kiedy wolno przedstawić kopię dokumentu i jak ją sporządzić? Cz. I

Jeżeli postępowanie dotyczy zamówienia o wartości równej progom unijnym lub od nich większej i zostało wszczęte począwszy od 18 października 2018 r., a więc jest objęte „pełną” elektronizacją, obowiązują w nim nowe reguły wypełnienia przez wyko...

Czytaj więcej »
przetarg z wolnej ręki

Nieudany przetarg i pilna potrzeba udzielenia zamówienia – sprawdź, czy możesz skorzystać z wolnej ręki

Zamówienie z wolnej ręki pozwala na udzielenie zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Zamawiający z uwagi na szybkość tej procedury korzystają z niej chętnie i często. Nie udał się przetarg lub negocjacje? Wystąpiła nieprzewidzian...

Czytaj więcej »

Weź udział w szkoleniu!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Orzecznictwo KIO. Opinie UZP

 13 września (piątek), Warszawa

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel