Top tematy

Top tematy to najważniejsze zagadnienia dla uczestników postępowań o zamówienie publiczne omówione w sposób praktyczny, rzetelny i w zgodzie z aktualnym stanem prawnym

28fbda23322b248d436a002521d482c5e696835f-medium

Formalności związane z przygotowaniem i oceną oferty konsorcjum, cz. II

Jeśli decydujesz się ubiegać o zamówienie w ramach konsorcjum, niezbędna jest Ci wiedza na temat koniecznych do przygotowania dokumentów, które złożysz wraz z ofertą. W pierwszym rzędzie zadbaj o stosowne, wymagane przepisami ustawy Pzp pełnomo...

Czytaj więcej »
112d83764180295261d024a3de9af413d250f4ba-medium

Konsorcjum w postępowaniu – zasady stawiania warunków i łączenia potencjałów konsorcjantów, cz. I

Jeśli wymogi zamawiającego w postępowaniu nie pozwalają wykonawcy ubiegać się o zamówienie, rozwiązaniem może być zawiązanie konsorcjum. Połączenie potencjałów jest nierzadko jedynym sposobem na zdobycie publicznego kontraktu. Ale uwaga! Nie za...

Czytaj więcej »
0f5e82e8cca1f8ba2db848e8bb0a5d6cc763f9e7-medium

Zasady komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sposób  porozumiewania się z wykonawcami w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia określa podmiot zamawiający. To do niego należy decyzja w zakresie wyboru środków, za pomocą których będzie przekazywał wykonawcom informacje i je od nich o...

  • 11.07.2018
Czytaj więcej »
73a193d61cdede632b27a4a57121f48bae6588bf-medium

Wykonawca wpłaca wadium gotówką w kasie banku – czy to podstawa do odrzucenia jego oferty?

Jako zamawiający – w prowadzonych przez siebie postępowaniach – spotkałeś się już na pewno z sytuacją, w której oferent, wnosząc wadium w formie pieniężnej, wpłacił gotówkę w kasie banku, zamiast zrobić przelew. Interpretacja oceny takiego przy...

Czytaj więcej »
09b214814cbbc8ac0965b818cd6cd2f65f6b64c8-medium

Skarga na orzeczenie KIO – wszystko, o czym musisz wiedzieć, aby właściwie procedować przed sądem

Rozprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą nie musi kończyć postępowania odwoławczego w Twojej sprawie. Jeśli, w Twoim przekonaniu, orzeczenie Izby jest niesłuszne, niezgodne z przepisami a tym samym narusza Twoje interesy, masz jeszcze możliwość z...

  • 27.06.2018
Czytaj więcej »
29ee7b474c2de6caacdbde2d63bdc6fead550f7e-medium

Negocjacje bez ogłoszenia – 6 ważnych pytań o reguły ich prowadzenia, które pomogą Ci w Twoim postępowaniu

Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Nie każdy jednak element p...

Czytaj więcej »
c36040e263eb328225b0c31eb6128f1fe5e0e904-medium

Ważne regulacje związane z oceną dokumentów składanych przez wykonawców, cz. III

Zamawiający, który pragnie udzielić zamówienia rzetelnemu wykonawcy, który nie sprawi mu problemów na etapie realizacji zamówienia, musi wnikliwe przeanalizować jego zdolności i wiarygodność na różnych płaszczyznach. To z kolei wolno mu zrobić ...

Czytaj więcej »
66aeb2d445d35b16f7efab7e0bbc6d2787524536-medium

Dokumenty potwierdzające warunki udziału i niepodleganie wykluczeniu – praktyczna tabela, cz. II

Znacząca część postępowania o udzielenie zamówienia publicznego koncentruje się na ocenie, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z niego. Weryfikacja tych okoliczności może się z kolei odbyć jedynie na p...

Czytaj więcej »
2c21f846810a82ec745fc0da25c8bd4c3c20869e-medium

Dokumenty od wykonawców – sprawdź, czego może wymagać zamawiający na różnych etapach postępowania

Po nowelizacji ustawy Pzp z 22 czerwca 2016 r. proces składania dokumentów uległ znaczącej modyfikacji. W celu ich sprawnej weryfikacji, zamawiający powinien posiadać szczegółową i aktualną wiedzę na temat etapów, sposobów i form ich składania ...

Czytaj więcej »
f151d16219669cb1ee592991e94f8dc7b0599a0a-medium

RODO a zamówienia publiczne – 4 wybrane elementy szczególnie ważne dla uczestników postępowań

Po 25 maja 2018 r. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dy...

Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel