Top tematy

Top tematy to najważniejsze zagadnienia dla uczestników postępowań o zamówienie publiczne omówione w sposób praktyczny, rzetelny i w zgodzie z aktualnym stanem prawnym

2c21f846810a82ec745fc0da25c8bd4c3c20869e-medium

Dokumenty od wykonawców – sprawdź, czego może wymagać zamawiający na różnych etapach postępowania

Po nowelizacji ustawy Pzp z 22 czerwca 2016 r. proces składania dokumentów uległ znaczącej modyfikacji. W celu ich sprawnej weryfikacji, zamawiający powinien posiadać szczegółową i aktualną wiedzę na temat etapów, sposobów i form ich składania ...

Czytaj więcej »
f151d16219669cb1ee592991e94f8dc7b0599a0a-medium

RODO a zamówienia publiczne – 4 wybrane elementy szczególnie ważne dla uczestników postępowań

Po 25 maja 2018 r. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dy...

Czytaj więcej »
e5d240fe65e787a41214641577832c4ea19bb180-medium

Zamawiający nie może dopuścić do łamania zasady uczciwej konkurencji poprzez swoje relacje z potencjalnym wykonawcą

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pojawiła się opinia omawiająca zadania, jakie stawia przed zamawiającym ustawa Pzp w związku z zapobieganiem, wykrywaniem i likwidowaniem konfliktu interesów pomiędzy zamawiającym a wykonawcą....

Czytaj więcej »
818365e1acbcca7d09a899cf6d3d9d7a27997491-medium

Kłamstwa w ofertach to podstawa wykluczenia z postępowania – przykłady z orzecznictwa KIO

Jak pokazuje doświadczenie, zdarzają się wykonawcy, którzy podają w ofertach nieprawdzie informacje, próbując tym samym wykazać zamawiającemu, że spełniają warunki udziału w postępowaniu lub że powinno im się przyznać dodatkowe punkty w ramach ...

Czytaj więcej »
97e1e393759336521bee9e07d49d15691683d150-medium

Pomyłki w publikacji ogłoszeń – 5 przypadków z życia wziętych i wskazówki dla Ciebie jak uniknąć błędów

„Nie myli się tylko ten, co nic nie robi” – każdemu zdarza się na własnej skórze doświadczyć prawdziwości tego powiedzenia. W ferworze zadań do wykonania, wciąż naglących terminach a przede wszystkim w ilości obowiązków – niejednokrotnie zapomi...

Czytaj więcej »
64bee6814d47308dfb84a8654909cc3ebb7fdd6c-medium

5 ważnych pytań o podwykonawstwo w zamówieniach publicznych

Podwykonawstwo to popularny sposób na to, by znaleźć potencjał niezbędny do realizacji publicznego kontraktu. Część firm tylko dzięki podmiotom trzecim udostępniającym im swoje zasoby a następnie realizującym po części umowę jest w stanie wygra...

Czytaj więcej »
74170ced0381deb9ae7084d6a7676eab8eccb7f1-medium

Praktyczne skutki reformy Prawa ochrony danych osobowych dla zamawiających i wykonawców, cz. II

Mimo, że nowa ustawa o ochronie danych osobowych, jest dopiero w trakcie jej uchwalania, już dziś wywołuje kontrowersje i niepokój wśród zamawiających i wykonawców. Czekają nas nowe obowiązki formalne i dokumentacyjne w postępowaniach w sprawie...

Czytaj więcej »
b0cec21c654f7656a94999499030946e406f33a6-medium

Czy należy bać się „RODO” w zamówieniach publicznych – najważniejsze nowe regulacje, cz. I

Wielkimi krokami zbliża się termin, w którym ustawa o ochronie danych osobowych – po wejściu w życie unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich d...

Czytaj więcej »
7f08aadabd729d6864514a7feb2ece00595e8b87-medium

Siwz w zgodzie z przepisami o elektronizacji – zobacz, jak sformułować jej zapisy

Siwz jest podstawowym dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Z jednej strony powinna zapewniać ochronę interesu zamawiającego i pomóc mu otrzymać zamówienie, które rzeczywiście chciał nabyć. Z drugiej mus...

Czytaj więcej »
4fc08ac0bbeb95ec4bf5dec7d1f030ec7b29232e-medium

Zatrudnienie osób wykonujących zamówienie publiczne na umowę o pracę w orzecznictwie KIO i sądów okręgowych

Przepisy ustawy Pzp wymagają, aby zamawiający, w pewnych sytuacjach, zażądał od wykonawców realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. Sprawdzamy, jak kształtuje się praktyka rynku w powyższym zakresie. Analiza opinii Urzędu...

Czytaj więcej »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Bezpłatne webinarium!

Zobacz, jak zmieni sie Prawo zamówień publicznych!

Polityka Zakupowa Państwa

24 października (środa), godz. 11-12

transmisja live

Zapisz się już teraz >> 

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel