Top tematy

Top tematy to najważniejsze zagadnienia dla uczestników postępowań o zamówienie publiczne omówione w sposób praktyczny, rzetelny i w zgodzie z aktualnym stanem prawnym

jawność postępowania

Jawność postępowania o udzielenie zamówienia – 8 ważnych aspektów, o których trzeba pamiętać

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest w swym złożeniu jawne, a zamawiający ma prawo ograniczyć dostęp do informacji z nim związanych tylko w przypadkach określonych w ustawie. Pełna jawność procedur sprawiła, że każdy zaintereso...

Czytaj więcej »
konkurencja

Zasady opisu przedmiotu zamówienia, które uchronią Cię przed zarzutem naruszenia uczciwej konkurencji

Zasada uczciwej konkurencji odnosi się do wszystkich procesów związanych z przygotowywaniem, przeprowadzaniem oraz udzielaniem zamówienia publicznego. Co ważne, dotyczy obu stron umowy, a więc również wykonawców. Ma szczególne znaczenie w odnie...

Czytaj więcej »
umowa w sprawie zamówienia

Treść umowy w sprawie zamówienia – ograniczenia i uprawnienia zamawiających i wykonawców

Z jednej strony trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że rola zamawiającego jest dominująca w postępowaniu o udzielenie zamówienia, gdyż ustawa Pzp daje mu wprost uprawnienia do decydowania o postanowieniach umowy w sposób, który w jak najsz...

Czytaj więcej »
zaliczki w zamówieniach

Zaliczki w zamówieniach publicznych – wskazówki UZP, jak ich udzielać, aby zyskać dobre ceny i nie stracić na tym

Czy wiesz, że przewidując udzielenie zaliczek w dokumentacji postępowania, zachęcisz wykonawców do wzięcia udziału w procedurze? Poszerzysz ich grono o mniejszych przedsiębiorców, którzy być może z racji skromniejszych zasobów nie byliby w stan...

Czytaj więcej »
elektronizacja zamówień

9 ważnych pytań o elektronizację zamówień publicznych – wskazówki praktyków

Dziś weszły w życie regulacje związane z elektronicznym przekazywaniem dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej progom unijnym lub wyższej od nich. Praktyczne stosowanie nowej formy komunikacji dopiero nab...

  • 18.10.2018
Czytaj więcej »
a5bee7439ca45e95148fa914a49738318f980f38-medium

Elektronizacja zamówień publicznych – o czym powinien pamiętać wykonawca?

Za niespełna tydzień w postępowaniach unijnych zaczną obowiązywać przepisy w zakresie pełnej elektronizacji procedur zamówieniowych. Co to oznacza dla wykonawców? Zadbaj przede wszystkim o podpis elektroniczny, sprawdź też, jak poświadczyć kopi...

Czytaj więcej »
652206a6cc3f7424078fdc59b2fa3ab524d4b211-medium

Elektronizacja zamówień publicznych – o czym musi wiedzieć zamawiający?

Za niespełna 3 tygodnie postępowania o wartości równej progom unijnym lub większej od nich muszą być prowadzone w pełni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Nowe rozwiązania wpływają w dość istotny sposób na uprawnienia oraz obowiązk...

Czytaj więcej »
a64dfcbc83e7ff1d6bc270c38a51fba234dc14e4-medium

Zamówienia sektorowe – katalog ułatwień proceduralnych i ważnych uprawnień zamawiającego

Zamówienie sektorowe realizowane jest w celu wykonania jednego z rodzajów działalności, prowadzonej w sektorach wydobywczych, gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Zamówienia sektorowe są obłożone mniejszym rygorem proce...

Czytaj więcej »
0d2d12ba53c3da4b3c135e3fcfeac91898f1757b-small

Zakupy poniżej 30.000 euro – sprawdź, co zyskasz, regulując zasady ich dokonywania

Zamawiający, nie mając sprecyzowanej polityki dokonywania drobnych zamówień, często narażają się na działania doraźne. Tracą przy tym, bo planowanie zakupów, biorąc pod uwagę tzw. efekt skali, jest po prostu efektywniejsze. Zapewnia też bardzie...

Czytaj więcej »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Szkolenie już 29 kwietnia!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Nowe rzecznictwo KIO. Opinie UZP

Zadaj własne pytanie dr A. Gawrońskiej-Baran!

29 kwietnia (poniedziałek), Warszawa

Zapisz się  na szkolenie >> 

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel