Top tematy

Top tematy to najważniejsze zagadnienia dla uczestników postępowań o zamówienie publiczne omówione w sposób praktyczny, rzetelny i w zgodzie z aktualnym stanem prawnym

4b3e8a1378262821255bc82accf3a245cb440c7b-medium

Zamówienia poniżej progu 30.000 euro – 8 ważnych zasad, których musisz się trzymać

Zamówienia poniżej 30.000 euro tj. tzw. progu bagatelności, mimo że najmniej znaczące na konkurencyjnym rynku zamówień publicznych, są jednymi z bardziej skomplikowanych i nastręczających problemów jednostkom zakupowym i wykonawcom. Powszechnie...

Czytaj więcej »
15be268123cfc4a0a16cfa0c6f1842195d05bd20-medium

Kary umowne w zamówieniach publicznych – orzecznictwo po stronie zamawiających (cz. III)

W procedurach przetargowych zamawiający znajduje się w pozycji uprzywilejowanej względem wykonawców. Nie oznacza to jednak, że ma pełną swobodę w określaniu postanowień umowy w sprawie zamówienia. Powinien tak kształtować jej treść, aby realiza...

Czytaj więcej »
d26b7427e2d9f3b9ff1eb244113ea59e40472418-medium

Kary umowne w zamówieniach publicznych – orzecznictwo po stronie wykonawców (cz. II)

Zamawiający, którzy projektują zapisy umowy w sprawie zamówienia publicznego, niestety niejednokrotnie nadużywają swojej uprzywilejowanej pozycji. Dzieje się to zwłaszcza w odniesieniu do postanowień w zakresie kar umownych. Tymczasem w części ...

Czytaj więcej »
4b84ba43e84ee91c3a99fa6add7baeffeb49a775-medium

Stosując dotkliwe kary umowne, ryzykujesz brakiem ofert lub wysokimi cenami (cz. I)

Zamawiający, którzy nadużywając swojej pozycji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ustalają srogie kary umowne, sami również wiele ryzykują. Część wykonawców w ogóle zrezygnuje z uczestnictwa w przetargu. Inni natomiast wliczą m...

Czytaj więcej »
ca3a9903306c74b59110101019d8c38c462f6abe-medium

9 ważnych problemów związanych z szacowaniem zamówień i podpowiedzi eksperta (cz. II)

Podczas określania wartości zamówienia często pojawiają się wątpliwości, bo nie każdy przypadek odpowiada wprost okolicznościom przewidzianym w ustawie Pzp. Zamawiający zwracają się do nas z pytaniami: jak określić wartość nieplanowanego zam...

Czytaj więcej »
ca8c277ffa13f6ac85ad1cdbc159b210ee7c78b7-medium

Szacowanie zamówienia – podstawowe zasady, które musisz znać (cz. I)

Jak wiadomo wartość zamówienia determinuje zasady jego udzielania. Niewłaściwie dokonana czynność szacowania może zmusić zamawiającego nawet do unieważnienia procedury, jeśli okaże się, że powinna być ona prowadzona w progach unijnych a nie kra...

Czytaj więcej »
f87007c14ceb8a6b555f348679a32eb40885b2f2-medium

Konsorcjum w postępowaniu – realizacja kontraktu i zasady odpowiedzialności, cz. III

Specyfika realizacji umowy przez konsorcjum sprowadza się do 2 kwestii: zasad odpowiedzialności względem zamawiającego oraz reguł, które należy stosować w przypadku zmiany w składzie konsorcjum. Obie omawiamy w poniższym artykule. Dowiesz się z...

Czytaj więcej »
28fbda23322b248d436a002521d482c5e696835f-medium

Formalności związane z przygotowaniem i oceną oferty konsorcjum, cz. II

Jeśli decydujesz się ubiegać o zamówienie w ramach konsorcjum, niezbędna jest Ci wiedza na temat koniecznych do przygotowania dokumentów, które złożysz wraz z ofertą. W pierwszym rzędzie zadbaj o stosowne, wymagane przepisami ustawy Pzp pełnomo...

Czytaj więcej »
112d83764180295261d024a3de9af413d250f4ba-medium

Konsorcjum w postępowaniu – zasady stawiania warunków i łączenia potencjałów konsorcjantów, cz. I

Jeśli wymogi zamawiającego w postępowaniu nie pozwalają wykonawcy ubiegać się o zamówienie, rozwiązaniem może być zawiązanie konsorcjum. Połączenie potencjałów jest nierzadko jedynym sposobem na zdobycie publicznego kontraktu. Ale uwaga! Nie za...

Czytaj więcej »
0f5e82e8cca1f8ba2db848e8bb0a5d6cc763f9e7-medium

Zasady komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sposób  porozumiewania się z wykonawcami w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia określa podmiot zamawiający. To do niego należy decyzja w zakresie wyboru środków, za pomocą których będzie przekazywał wykonawcom informacje i je od nich o...

  • 11.07.2018
Czytaj więcej »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Szkolenie już 29 kwietnia!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Nowe rzecznictwo KIO. Opinie UZP

Zadaj własne pytanie dr A. Gawrońskiej-Baran!

29 kwietnia (poniedziałek), Warszawa

Zapisz się  na szkolenie >> 

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel