Top tematy

Top tematy to najważniejsze zagadnienia dla uczestników postępowań o zamówienie publiczne omówione w sposób praktyczny, rzetelny i w zgodzie z aktualnym stanem prawnym

3eb0c1a7bd3d9fe70ce70e8f7692399787512bf2-medium

4 ważne pytania o elektronizację zamówień publicznych – wskazówki dla zamawiających i wykonawców

Rynek zamówień publicznych przygotowuje się na elektronizację postępowań o udzielenie  zamówień publicznych, która po części będzie wdrażana już od 18 kwietnia 2018 r. Nasz ekspert podejmuje się wyjaśnienia niezwykle trudnych zagadnień związany...

Czytaj więcej »
64605abf71367e51b4e1b3151fe3062c973b4143-medium

Zamówienia w DPS – jak właściwie szacować wartość zamówienia na dostawę leków i ustalać kryteria oceny ofert?

Zamówienie na dostawę leków może mieć charakter dostawy powtarzającej się okresowo. O tym, jak rozumieć to pojęcie i w jaki sposób właściwie określić wartość zamówień na dostawy leków, piszemy w artykule. Upewnij się, czy dom pomocy społecznej ...

Czytaj więcej »
64605abf71367e51b4e1b3151fe3062c973b4143-medium

Dostawa leków w domach pomocy społecznych – kiedy podlega procedurom przetargowym?

Kiedy dom pomocy społecznej zastosuje ustawę Pzp do zamówień na leki? Czy w każdej sytuacji i każdego rodzaju dom pomocy społecznej (publiczny/prywatny) ma taki obowiązek? Co z lekami refundowanymi w 100% oraz takimi, które finansują mieszkańcy...

Czytaj więcej »
44db49e5bdc85e12e9c89574d9af8613d30d3467-medium

Spory o upływ terminu związania ofertą – czy zamawiający musi odrzucić ofertę, której termin związania minął?

Można śmiało powiedzieć, że niejednolita interpretacja przepisów zakorzeniła się w polskim systemie zamówień publicznych. Podmioty uczestniczące w procesie udzielania zamówień nie są pewne podejmowanych decyzji oraz tego, jaki finał znajdą one ...

Czytaj więcej »
66aeb2d445d35b16f7efab7e0bbc6d2787524536-medium

Interpretacja wyroku TSUE w sprawie ESAPROJEKT w 3 orzeczeniach KIO – praktyczne wskazówki dla zamawiających i wykonawców

KIO coraz częściej przypomina główne tezy wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 4 maja 2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt Sp. z o.o. przeciwko województwu łódzkiemu, bazując na nich w wydawanych orzeczeniach. Poniżej omawiamy ...

Czytaj więcej »
d70942334fcecc723111008252ee977fb030f28f-medium

Zamówienia współfinansowane ze środków unijnych – sprawdź, jak uniknąć korekty finansowej, cz. III

Procedury wydatkowania środków unijnych podlegają niezwykle częstym kontrolom. Z tego względu warto zapoznać się z grożącymi konsekwencjami takich weryfikacji, aby podejmować przemyślane i ostrożne decyzje w trakcie realizacji projektu. Stwierd...

Czytaj więcej »
1c9308555ec04aea58bae5a0bf1ab0d5f4f5c040-medium

Sprawozdanie z udzielonych zamówień – praktyczne wskazówki związane z jego przygotowaniem

Do 1 marca każdego roku zamawiający mają obowiązek sporządzić dokument sprawozdania z udzielonych w poprzednim roku zamówień publicznych. W tym celu należy skorzystać z formularza na stronie https://sr.uzp.gov.pl/. Jeśli masz wątpliwości związa...

Czytaj więcej »
91128cae6837102da688d595bf8d485eefded4f3-medium

Zamówienia współfinansowane ze środków unijnych – zasady wydatkowania środków poniżej 30.000 euro, cz. II

Procedury dotyczące wydatkowania środków unijnych są niezwykle obszerne. Warto jednak zakodować sobie kilka sztandarowych zasad, których należy trzymać się przy udzielaniu zamówień współfinansowanych. Przede wszystkim przyjąć trzeba szeroką per...

Czytaj więcej »
652206a6cc3f7424078fdc59b2fa3ab524d4b211-medium

Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce zamawiających i wykonawców

Już od kwietnia 2018 roku zamawiający i wykonawcy zostaną zobowiązani do porozumiewania się w postępowaniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w odniesieniu do oświadczenia JEDZ. W pozostałym zakresie wymóg ten będzie obowiązywa...

Czytaj więcej »
51cb30e63f3da09c24a0302f89b831d96488987f-medium

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych – sprawdź, czy wiesz wszystko na temat tego dokumentu

Nowelizacja ustawy Pzp z czerwca 2016 roku wprowadziła obowiązek przygotowywania planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Z dokumentem tym wiąże się wiele dylematów zamawiających, choćby odnoszących się do faktu, jakie kwoty zamówie...

Czytaj więcej »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Bezpłatne webinarium!

Zobacz, jak zmieni sie Prawo zamówień publicznych!

Polityka Zakupowa Państwa

24 października (środa), godz. 11-12

transmisja live

Zapisz się już teraz >> 

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel