Top tematy

Top tematy to najważniejsze zagadnienia dla uczestników postępowań o zamówienie publiczne omówione w sposób praktyczny, rzetelny i w zgodzie z aktualnym stanem prawnym

Treść specyfikacji okiem praktyka

Treść specyfikacji okiem praktyka, cz. II

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z jednej strony pomaga wykonawcom w samym podjęciu decyzji o udziale w postępowaniu, z drugiej strony pozwala przygotować oferty zgodne z potrzebami oraz wymaganiami zamawiającego. Jakie są najważniejs...

Czytaj więcej »
Siwz – najważniejsze elementy dokumentu

Siwz – najważniejsze elementy dokumentu, których nie można pominąć, cz. I

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest najistotniejszym dokumentem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Określa bowiem zasady, jakimi będzie się kierował zamawiający, wybierając najkorzystniejszą ofertę. Jest także pewnego...

Czytaj więcej »
monopol rynkowy

Procedura z wolnej ręki – sprawdź, jak właściwie oceniać przesłankę związaną z monopolem rynkowym

Analizy wskazują, że tryb zamówienia z wolnej ręki, zaraz po przetargu nieograniczonym, jest najczęściej stosowaną przez zamawiających procedurą. Organy kontrolne przyglądają mu się ze zdwojoną uważnością, dlatego zawsze przed jego zastosowanie...

Czytaj więcej »
tajemnica firmy

Co robić, gdy wykonawca obejmie tajemnicą ceny jednostkowe

Ugruntowana praktyka wskazuje, że niezasadne zastrzeżenie informacji tajemnicą przedsiębiorstwa skutkuje jej ujawnieniem. Jakie działania powinien podjąć zamawiający, gdy wykonawca zastrzeże informacje dotyczące podstaw obliczenia ceny? Czy pod...

Czytaj więcej »
publikacja ogłoszenia

Publikacja ogłoszeń w postępowaniu – najważniejsze informacje

Błędne ogłoszenie zamówienia może skutkować unieważnieniem zawartej na jego podstawie umowy. Może być również przyczyną pociągnięcia do odpowiedzialności jego autora. Między innymi o tym, w jakich terminach opublikować ogłoszenia po ich przekaz...

Czytaj więcej »
wykonanie umowy

Ważne aspekty związane z zabezpieczeniem należytego wykonania długoletniej umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwiększa szanse powodzenia w realizacji przedsięwzięcia. Niestety zabezpieczenie projektów wieloletnich jest trudne i z reguły kosztowne. Warto natomiast wiedzieć, że inwestycje realizowane w okresie dł...

Czytaj więcej »
kryteria oceny ofert

Kryteria oceny ofert – najważniejsze wskazówki dla zamawiających i wykonawców

Odpowiedni wybór kryteriów oceny ofert oraz ich opisanie pozwala kupić przedmiot zamówienia o parametrach najlepiej spełniających oczekiwania zamawiającego. Kryteria, na podstawie których będą oceniane oferty, to kluczowy aspekt postępowania o ...

Czytaj więcej »
doświadczenie wykonawcy

Doświadczenie konsorcjum i podwykonawcy – zobacz, jak je oceniać i wykazywać

Czy pogląd, zgodnie z którym wykonawca ma prawo powołać się na doświadczenie zdobyte jako uczestnik konsorcjum oraz doświadczenie w pracach wykonanych przez podwykonawcę, jest w pewnych sytuacjach uzasadniony? Sprawdź to w poniższym artykule, w...

Czytaj więcej »
jawność postępowania

Jawność postępowania o udzielenie zamówienia – 8 ważnych aspektów, o których trzeba pamiętać

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest w swym złożeniu jawne, a zamawiający ma prawo ograniczyć dostęp do informacji z nim związanych tylko w przypadkach określonych w ustawie. Pełna jawność procedur sprawiła, że każdy zaintereso...

Czytaj więcej »

Weź udział w szkoleniu!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Orzecznictwo KIO. Opinie UZP

 13 września (piątek), Warszawa

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel