Top tematy

Top tematy to najważniejsze zagadnienia dla uczestników postępowań o zamówienie publiczne omówione w sposób praktyczny, rzetelny i w zgodzie z aktualnym stanem prawnym

ca8c277ffa13f6ac85ad1cdbc159b210ee7c78b7-medium

Szacowanie zamówienia – podstawowe zasady, które musisz znać (cz. I)

Jak wiadomo wartość zamówienia determinuje zasady jego udzielania. Niewłaściwie dokonana czynność szacowania może zmusić zamawiającego nawet do unieważnienia procedury, jeśli okaże się, że powinna być ona prowadzona w progach unijnych a nie kra...

Czytaj więcej »
f87007c14ceb8a6b555f348679a32eb40885b2f2-medium

Konsorcjum w postępowaniu – realizacja kontraktu i zasady odpowiedzialności, cz. III

Specyfika realizacji umowy przez konsorcjum sprowadza się do 2 kwestii: zasad odpowiedzialności względem zamawiającego oraz reguł, które należy stosować w przypadku zmiany w składzie konsorcjum. Obie omawiamy w poniższym artykule. Dowiesz się z...

Czytaj więcej »
28fbda23322b248d436a002521d482c5e696835f-medium

Formalności związane z przygotowaniem i oceną oferty konsorcjum, cz. II

Jeśli decydujesz się ubiegać o zamówienie w ramach konsorcjum, niezbędna jest Ci wiedza na temat koniecznych do przygotowania dokumentów, które złożysz wraz z ofertą. W pierwszym rzędzie zadbaj o stosowne, wymagane przepisami ustawy Pzp pełnomo...

Czytaj więcej »
112d83764180295261d024a3de9af413d250f4ba-medium

Konsorcjum w postępowaniu – zasady stawiania warunków i łączenia potencjałów konsorcjantów, cz. I

Jeśli wymogi zamawiającego w postępowaniu nie pozwalają wykonawcy ubiegać się o zamówienie, rozwiązaniem może być zawiązanie konsorcjum. Połączenie potencjałów jest nierzadko jedynym sposobem na zdobycie publicznego kontraktu. Ale uwaga! Nie za...

Czytaj więcej »
0f5e82e8cca1f8ba2db848e8bb0a5d6cc763f9e7-medium

Zasady komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sposób  porozumiewania się z wykonawcami w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia określa podmiot zamawiający. To do niego należy decyzja w zakresie wyboru środków, za pomocą których będzie przekazywał wykonawcom informacje i je od nich o...

  • 11.07.2018
Czytaj więcej »
73a193d61cdede632b27a4a57121f48bae6588bf-medium

Wykonawca wpłaca wadium gotówką w kasie banku – czy to podstawa do odrzucenia jego oferty?

Jako zamawiający – w prowadzonych przez siebie postępowaniach – spotkałeś się już na pewno z sytuacją, w której oferent, wnosząc wadium w formie pieniężnej, wpłacił gotówkę w kasie banku, zamiast zrobić przelew. Interpretacja oceny takiego przy...

Czytaj więcej »
09b214814cbbc8ac0965b818cd6cd2f65f6b64c8-medium

Skarga na orzeczenie KIO – wszystko, o czym musisz wiedzieć, aby właściwie procedować przed sądem

Rozprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą nie musi kończyć postępowania odwoławczego w Twojej sprawie. Jeśli, w Twoim przekonaniu, orzeczenie Izby jest niesłuszne, niezgodne z przepisami a tym samym narusza Twoje interesy, masz jeszcze możliwość z...

  • 27.06.2018
Czytaj więcej »
29ee7b474c2de6caacdbde2d63bdc6fead550f7e-medium

Negocjacje bez ogłoszenia – 6 ważnych pytań o reguły ich prowadzenia, które pomogą Ci w Twoim postępowaniu

Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Nie każdy jednak element p...

Czytaj więcej »
c36040e263eb328225b0c31eb6128f1fe5e0e904-medium

Ważne regulacje związane z oceną dokumentów składanych przez wykonawców, cz. III

Zamawiający, który pragnie udzielić zamówienia rzetelnemu wykonawcy, który nie sprawi mu problemów na etapie realizacji zamówienia, musi wnikliwe przeanalizować jego zdolności i wiarygodność na różnych płaszczyznach. To z kolei wolno mu zrobić ...

Czytaj więcej »
66aeb2d445d35b16f7efab7e0bbc6d2787524536-medium

Dokumenty potwierdzające warunki udziału i niepodleganie wykluczeniu – praktyczna tabela, cz. II

Znacząca część postępowania o udzielenie zamówienia publicznego koncentruje się na ocenie, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z niego. Weryfikacja tych okoliczności może się z kolei odbyć jedynie na p...

Czytaj więcej »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Bezpłatne webinarium!

Zobacz, jak zmieni sie Prawo zamówień publicznych!

Polityka Zakupowa Państwa

24 października (środa), godz. 11-12

transmisja live

Zapisz się już teraz >> 

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel