Top tematy

Top tematy to najważniejsze zagadnienia dla uczestników postępowań o zamówienie publiczne omówione w sposób praktyczny, rzetelny i w zgodzie z aktualnym stanem prawnym

doświadczenie wykonawcy

Doświadczenie konsorcjum i podwykonawcy – zobacz, jak je oceniać i wykazywać

Czy pogląd, zgodnie z którym wykonawca ma prawo powołać się na doświadczenie zdobyte jako uczestnik konsorcjum oraz doświadczenie w pracach wykonanych przez podwykonawcę, jest w pewnych sytuacjach uzasadniony? Sprawdź to w poniższym artykule, w...

Czytaj więcej »
jawność postępowania

Jawność postępowania o udzielenie zamówienia – 8 ważnych aspektów, o których trzeba pamiętać

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest w swym złożeniu jawne, a zamawiający ma prawo ograniczyć dostęp do informacji z nim związanych tylko w przypadkach określonych w ustawie. Pełna jawność procedur sprawiła, że każdy zaintereso...

Czytaj więcej »
konkurencja

Zasady opisu przedmiotu zamówienia, które uchronią Cię przed zarzutem naruszenia uczciwej konkurencji

Zasada uczciwej konkurencji odnosi się do wszystkich procesów związanych z przygotowywaniem, przeprowadzaniem oraz udzielaniem zamówienia publicznego. Co ważne, dotyczy obu stron umowy, a więc również wykonawców. Ma szczególne znaczenie w odnie...

Czytaj więcej »
umowa w sprawie zamówienia

Treść umowy w sprawie zamówienia – ograniczenia i uprawnienia zamawiających i wykonawców

Z jednej strony trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że rola zamawiającego jest dominująca w postępowaniu o udzielenie zamówienia, gdyż ustawa Pzp daje mu wprost uprawnienia do decydowania o postanowieniach umowy w sposób, który w jak najsz...

Czytaj więcej »
zaliczki w zamówieniach

Zaliczki w zamówieniach publicznych – wskazówki UZP, jak ich udzielać, aby zyskać dobre ceny i nie stracić na tym

Czy wiesz, że przewidując udzielenie zaliczek w dokumentacji postępowania, zachęcisz wykonawców do wzięcia udziału w procedurze? Poszerzysz ich grono o mniejszych przedsiębiorców, którzy być może z racji skromniejszych zasobów nie byliby w stan...

Czytaj więcej »
elektronizacja zamówień

9 ważnych pytań o elektronizację zamówień publicznych – wskazówki praktyków

Dziś weszły w życie regulacje związane z elektronicznym przekazywaniem dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej progom unijnym lub wyższej od nich. Praktyczne stosowanie nowej formy komunikacji dopiero nab...

  • 18.10.2018
Czytaj więcej »
a5bee7439ca45e95148fa914a49738318f980f38-medium

Elektronizacja zamówień publicznych – o czym powinien pamiętać wykonawca?

Za niespełna tydzień w postępowaniach unijnych zaczną obowiązywać przepisy w zakresie pełnej elektronizacji procedur zamówieniowych. Co to oznacza dla wykonawców? Zadbaj przede wszystkim o podpis elektroniczny, sprawdź też, jak poświadczyć kopi...

Czytaj więcej »
652206a6cc3f7424078fdc59b2fa3ab524d4b211-medium

Elektronizacja zamówień publicznych – o czym musi wiedzieć zamawiający?

Za niespełna 3 tygodnie postępowania o wartości równej progom unijnym lub większej od nich muszą być prowadzone w pełni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Nowe rozwiązania wpływają w dość istotny sposób na uprawnienia oraz obowiązk...

Czytaj więcej »
a64dfcbc83e7ff1d6bc270c38a51fba234dc14e4-medium

Zamówienia sektorowe – katalog ułatwień proceduralnych i ważnych uprawnień zamawiającego

Zamówienie sektorowe realizowane jest w celu wykonania jednego z rodzajów działalności, prowadzonej w sektorach wydobywczych, gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Zamówienia sektorowe są obłożone mniejszym rygorem proce...

Czytaj więcej »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Zapisz się na szkolenie!

Elektronizacja zamówień publicznych po ostatnich zmianach 

Posłuchaj porad dr A. Gawrońskiej-Baran

1 marca (piątek), Warszawa

Skorzystaj z rabatu >> 

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel