Top tematy

Top tematy to najważniejsze zagadnienia dla uczestników postępowań o zamówienie publiczne omówione w sposób praktyczny, rzetelny i w zgodzie z aktualnym stanem prawnym

2881c1b5c1dcec6a8c844aafba3d40ea8d3210f1-medium

Jak zamawiający powinien sformułować opis przedmiotu zamówienia, aby nie narażać się na zarzuty organów kontrolnych?

Mimo zmian nowelizacyjnych z 2016 roku w art. 29 ustawy Pzp dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, użycie w opisie znaków towarowych – tak jak wcześniej – jest dopuszczalne jedynie wyjątkowo i po spełnieniu określonych przesłanek. Jednocześnie...

Czytaj więcej »
51250113e6543dd9f8096c29c0d3b06d005b1f02-medium

Interes w uzyskaniu zamówienia – niezbędny element bez którego KIO nie rozpozna odwołania

Aby wykonawca mógł skutecznie złożyć odwołanie do KIO, musi wykazać istnienie interesu w uzyskaniu zamówienia. Pojęcie to jest inaczej rozumiane na gruncie prawa polskiego, a inaczej europejskiego. Czy w krajowych realiach możliwe jest żądanie ...

  • 01.03.2017
Czytaj więcej »
2a88bbf8b5badb783bd9de4fabba465bd8032ff1-medium

Procedury standardowa i „odwrócona” – bądź pewien, czy właściwie je prowadzisz

Okazuje się, że tryb, który miał ułatwić pracę zamawiającym, nie jest tak prosty, jakby się wydawało na pierwszy rzut oka. Wiele pytań naszych Czytelników dotyczy przebiegu właśnie uproszczonej „odwróconej” procedury. W poniższym tekście znajdz...

Czytaj więcej »
000141b299ea6062ff52a6213c3a89368aa17a89-medium

Poznaj zasady weryfikacji dokumentów dotyczących warunków i wykluczenia

Ostatnia nowelizacja ustawy Pzp wprowadziła pewnego rodzaju zamieszanie w obszarze  potwierdzania przesłanek wykluczenia z postępowania za pomocą poszczególnych dokumentów. Poniższy rozdział z pewnością okaże się pomocny w tym zakresie. Sprawdź...

Czytaj więcej »
ee6c1b82eb3ea3704101d3667f48d87b2db2cf5c-medium

Ułatwienia w udzielaniu zamówień na usługi społeczne – bądź pewien, jak z nich skorzystać

Nowelizacja ustawy Pzp wprowadziła specjalne zwolnienia w stosowaniu jej regulacji w odniesieniu do zamawiania usług społecznych. Zamówień na nie możesz udzielać szybciej i prościej. Nie jesteś pewien, czy dotyczy to  Twojego postępowania? W po...

Czytaj więcej »
ed323180ce9db0f893f7c3645f1449ef8704ee0b-medium

Oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia – wskazówki dla zamawiających i wykonawców

Nowelizacja ustawy Pzp z 2016 roku zmieniła wiele w zakresie potwierdzania braku podstaw wykluczenia z przetargu. Także nowe rozporządzenie w sprawie dokumentów wywołało małe „zamieszanie” w procesie sprawdzania ofert. Nasz ekspert w poniższym ...

Czytaj więcej »
d27171580e4fd52df4dfa01eb9dd108f044b85a0-medium

Jak właściwie potwierdzać warunki udziału w postępowaniu – sprawdź, które dokumenty będą niezbędne po nowelizacji

Nowelizacja ustawy Pzp z 2016 roku zmieniła wiele w obszarze potwierdzania warunków udziału w postępowaniu za pomocą określonych w przepisach dokumentów. Sprawdź, jakich dokumentów może aktualnie żądać zamawiający od wykonawców oraz jak przedst...

Czytaj więcej »
9ba77e809c49f398563ae23954d72858bb362083-medium

Udostępnianie zasobów przez podmioty trzecie po nowelizacji ustawy Pzp – problemy i ich rozwiązania w praktyce

Nowelizacja ustawy Pzp z 22 czerwca 2016 r. wprowadziła w art. 22a ustawy Pzp kilka innowacyjnych rozwiązań, w zakresie regulacji przewidujących możliwość korzystania przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego z zasobó...

  • 18.01.2017
Czytaj więcej »
1fface9ab74bb1a532a34bb2cdcd6b09cc953aa6-medium

Pytania o stosownie przepisów ustawy Pzp w praktyce – sprawdź, w jakim kierunku pójdzie interpretacja najnowszych regulacji

W dniu 24 listopada 2016 r. Rzecznik Generalny wydał opinię w sprawie C 387/14 wynikłej na wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez polską Krajową Izbę Odwoławczą. Sprawa dotyczyła interpretacji zapisów dyrektywy 2004/...

Czytaj więcej »
e75dba4843f94a8f6c1d2b0aac55a843417f2633-medium

Procedura odwrócona krok po kroku

Nowelizacja ustawy Pzp z 22 czerwca 2016 r. wprowadziła nowe rozwiązanie dedykowane weryfikacji wykonawców. Zostało ono określone mianem „procedury odwróconej”. Można je zastosować, tylko w przypadku gdy postępowanie jest prowadzone w trybie pr...

  • 04.01.2017
Czytaj więcej »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Wkrótce kolejne webinarium!

W tym miejscu już niedługo znajdziesz informacje o webinarium w styczniu 2018 r.     

transmisja online

Odwiedzaj portal regularnie >> 

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel