Top tematy

Top tematy to najważniejsze zagadnienia dla uczestników postępowań o zamówienie publiczne omówione w sposób praktyczny, rzetelny i w zgodzie z aktualnym stanem prawnym

e75dba4843f94a8f6c1d2b0aac55a843417f2633-medium

Procedura odwrócona krok po kroku

Nowelizacja ustawy Pzp z 22 czerwca 2016 r. wprowadziła nowe rozwiązanie dedykowane weryfikacji wykonawców. Zostało ono określone mianem „procedury odwróconej”. Można je zastosować, tylko w przypadku gdy postępowanie jest prowadzone w trybie pr...

  • 04.01.2017
Czytaj więcej »
f339cf78e6ff40bc6276224ee2222eb20b7a5ec9-medium

Bądź pewien, jak sprawnie i bezbłędnie sformułować opis przedmiotu zamówienia po nowelizacji ustawy Pzp, cz. II

Nowelizacja ustawy Pzp z 2016 roku zmieniła część wymogów związanych z formułowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Najbardziej kontrowersyjnym jest ten związany z żądaniem zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności...

Czytaj więcej »
4b2d3d7587088a842b5cd2f0e37e634a0e0a2adb-medium

Opis przedmiotu zamówienia w praktyce zamawiającego – niezbędne wskazówki, cz. I

Nowelizacja ustawy Pzp z 2016 roku zmodyfikowała w pewnym zakresie niezbędne postanowienia opisu przedmiotu zamówienia. Ustawodawca stawia obecnie głównie na korzystanie przy jego tworzeniu z wymagań funkcjonalnych i wydajnościowych. Nasz ekspe...

Czytaj więcej »
5a12b551240d569f64a9a3bf2269c260b4f1bf84-medium

Poznaj wskazówki UZP dotyczące badania rażąco niskiej ceny po nowelizacji ustawy Pzp

W dniu 16 listopada 2016 r. na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pojawiła się obszerna opinia dotycząca nowego brzmienia przepisów ustanawiających procedurę badania rażąco niskiej ceny. Urząd przy omówieniu poszczególnych elementów tej probl...

  • 15.12.2016
Czytaj więcej »
e00924160f4262a436379d4835578357f9934b9d-medium

Wymóg zawarcia umowy o pracę – ważne wnioski z opinii prawnej UZP

Urząd Zamówień Publicznych wydał długo oczekiwane stanowisko w sprawie stosowania wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób przy realizacji zamówienia publicznego. Odnosi się ono do opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wydanej...

  • 08.12.2016
Czytaj więcej »

Jeśli wykonawca złożył dokumenty wraz z ofertą, nie wzywaj go do ich przedstawienia

Pytanie: Pewien wykonawca złożył w ofercie wszystkie dokumenty, wykazy robót, osób i inne – w tym oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej. Co w sytuacji, gdyby okazało się, że jest oceniony najwyżej? Wzywać go do przedłożenia dokum...

Czytaj więcej »
5bf8f48caf96b8f091fbc6519794d13402701216-medium

Od 1 stycznia 2017 r. ruszą zamówienia „in-house” z wolnej ręki

Od nowego roku możliwe będzie udzielanie z wolnej ręki zamówień określanych mianem „in-house”. Dotyczy to przede wszystkim samorządów choć nie tylko. Katalog zastosowania tego trybu jest dużo szerszy i odnosi się np. do relacji łączących admini...

  • 30.11.2016
Czytaj więcej »
ca242b52ac551dbdaab2950f8ccf8e4f8ea416f3-medium

Podział zamówienia na części – o czym musisz pamiętać po ostatniej nowelizacji ustawy Pzp

Podział zamówienia na części może być dla zamawiającego korzystnym rozwiązaniem, gdyż umożliwia udział w postępowaniu większej liczbie wykonawców, którzy być może nie mieliby szansy złożyć oferty, gdyby zamówienie nie zostało podzielone na częś...

Czytaj więcej »
61f0126e73eaa1b774b330db9ec17845ab7d31cc-medium

Treść siwz po nowemu – najważniejsze zmiany związane z nowelizacją

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia to najważniejszy dokument w postępowaniu. Określa wszystkie reguły gry obowiązujące w danej procedurze. W przetargu nieograniczonym, a po nowelizacji również ograniczonym, musi być udostępniona obowiąz...

Czytaj więcej »
f7ff1d0b6d5eec7469c9604401a413be75a19e14-medium

Co powinieneś wiedzieć o zamieszczaniu ogłoszeń w BZP po nowelizacji

Nowy formularz ogłoszenia oraz możliwość wskazania w ogłoszeniu dodatkowych informacji. Sprawdź, jakie najważniejsze zmiany w zakresie obowiązku ogłaszania postępowań w Biuletynie Zamówień Publicznych przyniosły regulacje rozporządzenia wydaneg...

Czytaj więcej »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Zapraszamy na webinarium!

  Na co uważać przy realizacji zamówień publicznych współfinansowanych z UE   

19 października (czwartek), godz. 11

transmisja online

Zapisz się już teraz >>

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel