Top tematy

Top tematy to najważniejsze zagadnienia dla uczestników postępowań o zamówienie publiczne omówione w sposób praktyczny, rzetelny i w zgodzie z aktualnym stanem prawnym

f226e5c330af021edea9f159902f202a3dfe60a5-medium

Poprawnie oszacowane zamówienie warunkiem bezbłędnej procedury – 5 ważnych pytań i odpowiedzi

Opis przedmiotu zamówienia a następnie jego szacowanie to niezwykle ważne etapy postępowania. Od tego, czy czynności te zostaną prawidłowo wykonane, zależą dalsze losy procedury. Wartość zamówienia wpływa na przebieg całego postępowania, determ...

  • 11.10.2017
Czytaj więcej »
8f1102700cf0d302148b1c065277852fd55997a6-medium

Nieistotne zmiany umowy o zamówienie zawartej przed i po nowelizacji ustawy Pzp – ważne zasady

Pomimo, że od lipca zeszłego roku obowiązują przepisy znowelizowanej ustawy, wiele umów zawartych na poprzednich zasadach jest w trakcie realizacji. Stosuje się do nich przepisy przejściowe ustawy nowelizującej, które zawierają pewną nieścisłoś...

Czytaj więcej »
c39fe342a678779b121654a7d4618670963f66ba-medium

Zmiany umowy w sprawie zamówienia – poznaj 6 przesłanek, które pozwalają zmodyfikować kontrakt

Nieprzewidziane okoliczności, które zmuszają Cię do zwiększenia zakresu robót? Błędy w dokumentacji powodujące, że trzeba zmienić technologię? A może wykonawca, który realizował kontrakt, uległ przekształceniu i należy zmienić stronę kontraktu?...

Czytaj więcej »
b8577228b2fcbbd4eab284103137b59e2466aeef-medium

Zamówienia dodatkowe na nowych zasadach – dowiedz się, jak ułatwić sobie pracę

Wprowadzona w wyniku zeszłorocznej nowelizacji ustawy Pzp zmiana przepisów dotyczących zamówień dodatkowych powoduje, że zamawiający będą musieli zmienić swoje wypracowane praktyki w zakresie ich udzielania. Szczególnym ułatwieniem jest zastąpi...

Czytaj więcej »
9ba77e809c49f398563ae23954d72858bb362083-medium

Zamówienia uzupełniające „po nowemu” – bądź pewien podejmowanych działań i uniknij błędów

Zeszłoroczna nowelizacja ustawy Pzp zmodyfikowała m.in. przepisy dotyczące zamówień uzupełniających. Warto wiedzieć, co się w tym zakresie zmieniło i jak prawidłowo korzystać z nowych regulacji. Dzięki tej instytucji możesz bowiem szybko i pros...

Czytaj więcej »
904c98bb18de280488b572b3465f4834179cd95f-medium

Kiedy wolno poprawić niezgodność oferty z siwz? Skorzystaj z gotowych porad

Poza omyłkami pisarskimi i rachunkowymi, które charakteryzują się oczywistością, ustawodawca przewidział również obowiązek poprawienia w treści oferty innych omyłek powodujących, że oferta pozostaje niezgodna z siwz, a których poprawienie nie p...

Czytaj więcej »
99fe0313a2e06b4f5d848ed4cb9c21cc15e7b342-medium

Oczywiste omyłki rachunkowe – skorzystaj z podpowiedzi eksperta, kiedy należy dokonać korekty

W toku badania i oceny ofert zamawiający ma obowiązek poprawić w treści oferty: oczywiste omyłki pisarskie,  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodno...

Czytaj więcej »
9237e5ac4289c691c6a3812acdbfeb0a3cc14017-medium

Procedura odwrócona – 9 trudnych kwestii, które musisz umieć rozwikłać

Procedura odwrócona jest bardzo dobrym narzędziem umożliwiającym szybsze rozstrzyganie przetargów. Jej skuteczność widać najlepiej w postępowaniach powyżej progów unijnych, gdzie składana jest duża liczba ofert lub oferty pochodzą do wykonawców...

Czytaj więcej »
bc46296227188d8b7b84f4cc588ec9b0287bfb3d-medium

Oczywiste omyłki pisarskie – niezbędne wskazówki pomocne przy korekcie oferty

Jako zamawiający masz obowiązek skorygować ofertę, jeśli wystąpią w niej oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe lub inne polegające na niezgodności oferty z siwz ale niepowodujące istotnych zmian w jej treści. Jak stwierdzić, czy dane przeoczen...

Czytaj więcej »
8f050bc9e075b0d4dc0bd6ea93fa1f76e72f07dd-medium

Zamówienia na usługi społeczne o znacznych wartościach – formalności w postępowaniu, cz. II

Zlecanie usług społecznych podlega szczególnym ustawowym rozwiązaniom, które nierzadko sprawiają trudności zamawiającym. Przeczytaj drugą część artykułu dotyczącego zasad prowadzenia procedur na zamówienie usług społecznych o wartościach powyże...

Czytaj więcej »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Bezpłatne webinarium!

Podział zamówienia na części 

Zasady. Wartość szacunkowa. Warunki udziału

24 lipca (środa) 

Transmisja online, na żywo od godz. 10 

Zapisz się już dziś >> 

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel