Szacowanie wartości zamówienia

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Zasady szacowania wartości dokumentacji projektowych i koncepcji programowo-przestrzennych

Pytanie: Zamawiający otrzymał środki finansowe i w II półroczu 2020 roku planuje przeprowadzić postępowania na usługi w zakresie opracowania: 1)     dokumentacji projektowej budowy budynku kontroli sanitarnej, 2)     aktualizacji dokumentacji projektowej budowy budynku kontroli szczegółowej, 3)     koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy kolejowego przejścia granicznego, 4)     koncepcji programowo-przestrzennej budowy terminala samochodowego, 5)     dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków. Łączna wartość opracowań przekracza próg unijny. W celu ustalenia czy ww. zamówienia stanowią jedno zamówienie czy zamówienia odrębne, przeprowadzono analizę tzw. tożsamości zamówienia (przedmiotowej, podmiotowej i czasowej). Ustalono, że tożsamość przedmiotowa jest wspólna dla pozycji 1, 2 i 5 oraz dla pozycji 3 i 4. Celem opracowania dokumentacji projektowej jest przygotowanie materiałów do wykonania robót budowlanych. Natomiast celem opracowania koncepcji jest przygotowanie materiałów do opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania materiałów i informacji dotyczących pozyskania gruntów. Tożsamość podmiotowa jest spełniona dla pozycji 1, 2, 3 i 4 – te same biura projektowe mogą opracować ww. dokumentacje, odrębna dla pozycji 5 specjalistyczne biura projektów. Tożsamość czasowa jest wspólna dla wszystkich pozycji. Czy wobec tego prawidłowe są ustalenia zamawiającego dotyczące realizacji tych zamówień w podziale na trzy odrębne postępowania prowadzone zgodnie z przepisami właściwymi dla wartości danego postępowania: 1)     pierwsze łącznie dla pozycji 1 i 2, 2)     drugie łącznie dla pozycji 3 i 4, 3)     trzecie dla pozycji 5?

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel