Szacowanie wartości zamówienia

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Klasyfikacja usług projektowych według Prawa budowlanego ma drugorzędne znaczenie względem ich szacowania

Pytanie: Zamawiający dokonuje szczegółowej klasyfikacji usług projektowych: I. Budynki: U.I.1. Budynki socjalne i komunalne U.I.2. Budynki użyteczności publicznej (budynki przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej, socjalnej i turystyki) U.I.3. Sale gimnastyczne i hale sportowe z zapleczem U.I.4. Inne budynki nieujęte w pkt U.I.1, U. I.2 i U.I.3 II. Budowle: U.II.1. Drogi wraz ze zjazdami U.II.2. Parkingi i miejsca postojowe U.II.3. Obiekty liniowe poza drogami (wodociągi, ciepłociągi, gazociągi, kanalizacje deszczowe, kanalizacje sanitarne, linie kablowe nad i podziemne, trakcje elektroergetyczne, kanalizacje kablowe) U.II.4. Budowle sportowe (boiska, trybuny itp.) U.II.5. Sieci uzbrojenia terenu, sieci techniczne U.II.6. Składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody U.II.7. Budowle ziemne (zbiorniki, konstrukcje oporowe, budowle hydrotechniczne) U.II.8. Wiadukty, mosty, estakady, przepusty, tunele, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych U.II.9. Chodniki, ścieżki rowerowe, itp. U.II.10. Pozostałe budowle nieujęte w pkt od U.II.1 do U.II.9 III. Obiekty małej architektury U.III.1. Obiekty kultu religijnego (kapliczki, figury, krzyże przydrożne, itp.) U.III.2. Posągi, wodotryski, ławki, trawniki, zieleńce i inne obiekty architektury ogrodowej U.III.3. Obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymania porządku (place zabaw, siłownie zewnętrzne, śmietniki. Czy taka metodologia podziału jest prawidłowa i znajduje uzasadnienie w przepisach Prawa budowlanego (w ramach 3 grup – I, II i III)?

Jak szacować i udzielać zamówień z wieloletniego projektu dofinansowanego z UE?

Pytanie: Moje pytanie dotyczy zamówienia na termomodernizację budynku urzędu miejskiego. Zadanie jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO-WO 2014–2020. Zadanie obejmuje lata 2019 i 2020 z tym, że w jego zakres wchodzi: 1)      termomodernizacja budynku (elewacja, okna) – zgodnie z wnioskiem wydatki do poniesienia w II–IV kwartałach 2019 roku, 2)      pokrycie dachu – zgodnie z wnioskiem wydatki do poniesienia w III kwartale 2020 roku, 3)      instalacje elektryczne – zgodnie z wnioskiem wydatki do poniesienia od II do III kwartału 2020 roku, 4)      instalacja fotowoltaiczna – zgodnie z wnioskiem wydatki do poniesienia od II do III kwartału 2020 roku. W budżecie na 2019 rok mamy kwotę na zadanie pierwsze, natomiast na całość inwestycji w wieloletniej prognozie finansowej. Czy zadanie należy ogłosić w całości czy z możliwością składania ofert częściowych? Jeśli dopuścimy składanie ofert częściowych, może dojść do sytuacji, że np. na zadanie 2, 3 lub 4 nikt w bieżącym roku nie złoży oferty, bo realizacja odbędzie się dopiero w 2020 roku. W związku z tym zastanawiamy się, czy nie udzielić zamówienia w częściach tj. na zadanie 1 w 2019 roku a kolejnych (zadania 2, 3 i 4) w 2020 roku lub pod koniec 2019 roku. Czy można nie dopuszczać składania ofert częściowych i ogłosić wszystkie części przedmiotowego zamówienia w 2019 roku? Czy montaż fotowoltaiki będzie w tym przypadku dostawą? Wówczas jej koszt nie przekroczy 30.000 euro i obowiązywałaby nas baza konkurencyjności. Jak rozpisać te zadania, aby uniknąć ewentualnych korekt finansowych?

Bezpłatne webinarium!

Obowiązki zamawiającego w nowym Prawie zamówień publicznych

Sprawdź, co się zmieni, a co będzie nowe!

Transmisja online

22 kwietnia (środa), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel