cena

Wątpliwości w zakresie kalkulacji ceny można wyjaśniać w trybie art. 87 ust. 1 Pzp

Pytanie:

Nasze postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 24aa ustawy Pzp tj. w procedurze odwróconej. Jestem na etapie po otwarciu ofert (wpłynęły dwie oferty).Wykonawca wraz z formularzem oferty zobowiązany był przedłożyć formularz cenowy, w którym miał we własnym zakresie, w formie kalkulacji wyszczególnić wszystkie wymagane elementy przedmiotu zamówienia. Jeśli chodzi o ilości, to zamawiający wpisał w formularzu ,,zgodnie ze specyfikacją systemu X”. W udostępnionej specyfikacji systemu (OPZ) zamawiający wpisał ,,ilość zgodnie z załączonym rysunkiem”. Zamawiający udostępnił dwa plany systemu oraz jeden schemat ideowy.

Wykonawca nr 1 w kolumnie „Łączna wartość netto” wpisał tę samą wartość co w kolumnie „Cena jednostkowa netto”. Wydaje się nam, że podał cenę za komplet. Cenę jednostkową brutto wykonawca wyliczył na podstawie ceny jednostkowej netto (tożsamej z łączną wartością netto) uwzględniając przyjętą stawkę VAT. Cena jednostkowa brutto jest tożsama z łączną wartością brutto.

Wykonawca nr 2 wpisał w pozycji cena jednostkowa netto wartość i na jej podstawie oraz uwzględniając VAT, wyliczył cenę jednostkową brutto. W kolumnie „Łączna wartość netto” wpisał wartość, jednak nie wiemy, w jaki sposób ją wyliczył.

Czy można „uratować” postępowanie, np. wzywając obu wykonawców, żeby wyjaśnili, w jaki sposób obliczyli cenę w powyższych pozycjach?

wiper-pixel