Dokumenty od wykonawców

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Kiedy tylko jeden wspólnik spółki cywilnej może podpisać ofertę w przetargu?

Pytanie: W prowadzonym przez nas postępowaniu na dostawę instrumentów muzycznych została złożona tylko jedna oferta od spółki cywilnej. Z uwagi na fakt, że podpisał ją jeden wspólnik, i nie dołączono do niej pełnomocnictwa ani innego dokumentu potwierdzającego prawo jednoosobowej reprezentacji spółki przez tego wspólnika, zamawiający, działając na podstawie art. 26 ust. 3a ustawy Pzp wezwał wykonawcę do uzupełnienia pełnomocnictwa lub innego dokumentu (np. umowy spółki cywilnej), potwierdzającego że wspólnik jest umocowany do jednoosobowej reprezentacji. W odpowiedzi wykonawca złożył umowę spółki cywilnej, w której zasady reprezentacji brzmią następująco: „Każdy ze wspólników jest uprawniony do jednoosobowej reprezentacji spółki. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest jednomyślna uchwała wspólników, a w szczególności uchwały wspólników wymagają: 1. Nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego. 2. Zaciąganie zobowiązań: kredytowych, wekslowych, czekowych oraz z tytułu umów najmu, dzierżawy, leasingu, i zmian umów. 3. Założenie w kraju lub zagranicą oddziału, filii lub zakładu. 4. Przystąpienie spółki do innych spółek”. Czy wobec tego, że wartość oferty to ok. 40 tysięcy złotych brutto a wykonawca zajmuje się produkcją instrumentów muzycznych, należy uznać, że czynność złożenia oferty nie przekracza zwykłego zarządu i wspólnik, który podpisał ofertę, jest do tego umocowany? Czy zamawiający ze względu na fakt, iż nie jest w stanie stwierdzić w tym konkretnym przypadku, że złożenie oferty jest czynnością nieprzekraczającą zwykłego zarządu, nie może uznać oferty za ważną i powinien ją odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp? Czy zamawiający powinien wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień?

Zapisz się na szkolenie!

Elektronizacja zamówień publicznych po ostatnich zmianach 

Posłuchaj porad dr A. Gawrońskiej-Baran

1 marca (piątek), Warszawa

Skorzystaj z rabatu >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel