Anna Kaźmierczak

Anna Kaźmierczak

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie pracuje w departamencie ds. zamówień publicznych w jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce
28 artykułów na stronie
Zadaj pytanie »

Jak dokumentować wydatki w ramach projektu unijnego?

Pytanie: Zgodnie z pkt 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020, dla udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa, niezbędne jest przedstawienie co najmniej: wydruku zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej beneficjenta wraz z otrzymanymi ofertami, lub potwierdzenia wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, wraz z otrzymanymi ofertami. Zgodnie z uwagami do Wytycznych, jeżeli w odpowiedzi na zamieszczone na ogólnodostępnej stronie internetowej ogłoszenie o zamówieniu zostanie złożona tylko jedna ważna oferta, wówczas należy uzupełnić udokumentowanie o ofertę pochodzącą z innego źródła (np. jednej z pozostałych wskazanych w pkt 2 możliwości). Jedna oferta nie jest wystarczająca dla udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż rynkowa. W czerwcu 2018 roku zamawiający wybrał wykonawcę na roboty budowlane o wartości poniżej 50.000 zł netto. Jednak wykonawca odstąpił od umowy. W wyniku ponownie ogłoszonego postępowania do zamawiającego wpłynęła tylko jedna oferta. Czy dla spełnienia postanowień Wytycznych wystarczy, że obecnie otrzymaliśmy jedną ofertę, a na to samo przedmiotowe postępowanie mamy już drugą ofertę (ale z czerwca 2018 roku)? Czy w sytuacji gdy wartość postępowania na roboty budowlane wynosi powyżej 50.000 zł netto i ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w bazie konkurencyjności, wystarczy, że zamawiający otrzyma tylko jedną ofertę?
14 stycznia 2019Czytaj więcej »

Specjalne szkolenie dla wykonawców!

Jak skutecznie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego

Naucz się, jak wygrywać przetargi!

 27 sierpnia (wtorek), Warszawa

Zapisz się i skorzystaj z rabatu>> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel