Zamówienia udzielane w częściach

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Postępowanie z ofertami częściowymi – czy można zwiększyć szansę na uzyskanie lepszych cen?

Pytanie: Zamawiający ogłasza przetarg na ten sam asortyment z dopuszczeniem składania trzech ofert częściowych. Podział na części spowodowany jest tym, że: 1)      jeden wykonawca może nie zapewnić całego potrzebnego asortymentu pod względem ilościowym, 2)      chcemy dać szansę małym przedsiębiorcom na udział w przetargu. Jak zabezpieczyć się przed sytuacją, gdy wykonawcy złożą oferty w taki sposób, że w jednej części oferta najtańsza będzie dużo droższa od najtańszej w innej części? Wtedy zamawiający za ten sam towar otrzyma różne ceny i za część tego samego asortymentu zapłaci więcej. Czy można zastrzec w siwz, że jeżeli w jakieś części cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia w tej części, to będzie on kolejno wybierał oferty najkorzystniejsze spośród pozostałych części, ale tylko takie na które go „stać”? Dla zamawiającego optymalne byłoby, aby spośród ofert złożonych we wszystkich częściach wybrać te, które są najkorzystniejsze zarówno pod względem cenowym, jak i jakościowym, niezależnie od części, w której zostały zaoferowane. Zatem w celu oceny kryterium „cena” punktem wyjścia do oceny byłaby najniższa cena dla wszystkich części, a w kryterium jakościowym ocena punktowa dokonywana byłaby spośród wszystkich zaoferowanych towarów. Co zrobić, gdy wszyscy wykonawcy złożą oferty tylko na część I a na pozostałe żaden? Jak postąpić w sytuacji, gdy ten sam wykonawca posiadający zasoby asortymentu na więcej niż jedną część poda różną jego cenę dla poszczególnych części? Czy mamy wtedy prawo żądać od niego wyjaśnień, dlaczego tak zrobił?

Bezpłatne webinarium!

Zamówienia na roboty budowlane 

Specyfika postępowania

Transmisja live

23 listopada (piątek), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel