zamawiający

Gmina czy jej jednostka administracyjna – sprawdź, kto i kiedy jest zamawiającym

Pytanie:

Jesteśmy jednostką organizacyjną miasta posiadającą samodzielność finansową. Udzielamy zamówień publicznych na podstawie własnego, wewnętrznego regulaminu i ustawy Pzp. Zarządzeniem burmistrza w sprawie wprowadzenia centralizacji rozliczeń VAT w mieście i jego jednostkach organizacyjnych zostaliśmy zobligowani do odbioru faktur VAT, w których:

  • jako nabywca będzie wskazane miasto z jego adresem i NIP,
  • odbiorcą będzie jednostka organizacyjna miasta z jej nazwą i adresem, bez podawania NIP.

Podobnie w przypadku wystawianych faktur, jako sprzedawca będzie wskazane miasto (z adresem i NIP) a jako wystawca – jednostka organizacyjna miasta z jej nazwą i adresem, bez NIP. W odniesieniu do umów zawieranych przez jednostkę organizacyjną, ich stroną ma być miasto, a odbiorcą zamówienia jednostka organizacyjna. Podpisze je dyrektor tej jednostki w imieniu miasta.

Kto jest w takiej sytuacji zamawiającym w rozumieniu ustawy Pzp – miasto, czy jednostki organizacyjne, które posiadają indywidualne budżety i zawierają umowy, aby zrealizować swoje cele? Czy wdrożenie obowiązku wspólnego rozliczania z tytułu VAT nie skutkuje tym, że miasto wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi traktuje się jako jednego zamawiającego? A może w ramach miasta poszczególne jednostki organizacyjne działają jako samodzielni zamawiający, niezależnie od tego, iż na potrzeby rozliczeń podatkowych będą się posługiwali tym samym NIP?

wiper-pixel