Procedura z wolnej ręki i inne tryby udzielania zamówień

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Poznaj podstawowe reguły konkursu zgodnego z przepisami Kodeksu cywilnego

Pytanie: Prowadzę konkurs w trybie art. 70 Kodeksu cywilnego. Zapytanie dotyczy poprawności dobrania kryteriów oceny ofert. Przedmiotem konkursu jest najem pomieszczenia (na wykonywanie usługi) wraz ze sprzętem i wyposażeniem. W ostatnim konkursie cena oferty składała się z ceny za: czynsz za powierzchnię i dzierżawę sprzętu. i wygrała w nim oferta z najwyższą łączną ceną (100%) za oba elementy. W tej edycji konkursu chcielibyśmy wprowadzić następujący zapis: „Oferent, który po wygraniu konkursu przejdzie pozytywnie weryfikację i stanie się partnerem (w związku z czym może korzystać ze zniżek i preferencyjnych stawek za wynajem powierzchni), nie będzie obciążony taką stawką czynszu jak podana w ofercie tylko stawką preferencyjną zgodną z obowiązującym partnerstwem”. Czy taki zapis nie powoduje, że oferty w rezultacie nie będą porównywalne tj. ocenimy inny poziom ceny, inny czynsz itp. który da wygraną konkretnemu wykonawcy a potem go zmniejszymy i w rezultacie wybierzemy dużo niższy czynsz niż oferty początkowe? Co w sytuacji, gdy ofertę złoży partner i podmiot niebędący partnerem – czy można oba te podmioty porównywać, z góry wiedząc, że nie są sobie równe pod kątem stawek za czynsz (partner ma stawki preferencyjne i będzie dużo tańszy na tym etapie)? Czy biorąc pod uwagę powyższe, należałoby na poziomie oferty ocenić tylko poziom czynszu za wyposażenie i wybrać ofertę z najwyższą stawką (nie będzie się to zmieniało na poziomie całej umowy bez względu na partnerstwo lub jego brak)? W przypadku czynszu za powierzchnię zaś można by wpisać, że stawka będzie uzależniona od pozycji wykonawcy (tj. partner lub inny podmiot) i tutaj byłaby podana np. wartość np. za 1 m2 czynszu lub inny przelicznik, ale trzeba wówczas określić obowiązującą wartość czynszu w każdej sytuacji.

Czy zamówienie na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wolno zlecać z wolnej ręki?

Pytanie: Gmina została zmuszona do unieważnienia przetargu na wybór wykonawcy odbioru odpadów komunalnych w 2020 roku z uwagi na fakt, że cena jedynej oferty znacznie przewyższała jej możliwości finansowe. Zamówienie przekracza progi unijne i było realizowane w reżimie prawnym „starej” ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (czyli przed wejściem w życie zmian we wrześniu 2019 roku). Potrzebujemy teraz trochę czasu na opracowanie zasad i przygotowanie nowej procedury przetargowej z uwzględnieniem reguł zmienionej ustawy. Zakładamy, że wszczęcie kolejnego przetargu nastąpi na początku grudnia i najpóźniej do końca stycznia uda nam się podpisać umowę z wykonawcą. Termin obowiązywania aktualnej umowy na świadczenie usług odbioru odpadów upływa 31 grudnia 2019 r. W siwz oraz w ogłoszeniu o przetargu poprzedzających zawarcie umowy na 2019 rok znajduje się zapis dotyczący usług dodatkowych na tzw. usługi powtórzeniowe w wysokości maksymalnie 20% wartości umowy na 2019 rok, w sytuacji gdy z powodu przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy usług na 2020 rok nie uda się w odpowiednim terminie podpisać nowej umowy. Usługi dodatkowe według założeń wskazanych w siwz miałyby być zlecone w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Umowa, biorąc pod uwagę szacunkową wartość zamówienia − mogłaby być zawarta maksymalnie na miesiące styczeń-luty 2020 r. − czas, w którym zamawiający prawdopodobnie wybierze nowego wykonawcę. Czy w świetle art. 6d ust. 1a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach można tak zrobić? Chodzi o zapis mówiący, że wójt może udzielić zamówienia na odbiór odpadów w trybie przetargu. Czy nasze zamówienie dodatkowe zabezpieczające teren gminy od zalania lawiną nieodbieranych śmieci wskutek braku wyboru wykonawcy usług może być zlecone w trybie z wolnej ręki?

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel