Opis przedmiotu zamówienia

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Czy renowacja fresków to usługa czy robota budowlana?

Pytanie: Ogłaszałam dla parafii przetarg nieograniczony na roboty budowlane dotyczące restauracji wnętrz oraz remontu konstrukcji kościoła parafialnego. W trakcie realizacji zadania na balustradzie chóru oraz drzwiach zostały odkryte polichromie, po wykonaniu badań stratygraficznych i wycenie tych prac okazało się, że ich wartość przekracza 50% ceny umowy podstawowej, więc został spisany aneks zmniejszający zakres zamówienia o te 2 elementy, a następnie odebrano roboty i parafia rozliczyła się z wykonawcą. Żeby zakończyć remont parafia musi wybrać nowego wykonawcę na zakres prac obejmujący remont konserwatorski chóru zachodniego, drzwi do zakrystii oraz drzwi do przedsionka. W związku z tym, że jest to zadanie dofinansowane ze środków unijnych planuje się ogłosić na ten zakres przetarg nieograniczony. Na pozostałe do wykonania prace parafia posiada kosztorys inwestorski na kwotę 43.935,60 zł netto, badania stratygraficzne oraz programy prac konserwatorskich. Czy zakres, który został do wykonania (remont konserwatorski chóru zachodniego, drzwi do zakrystii oraz drzwi do przedsionka) powinien być zakwalifikowany jako robota budowlana czy jako usługa? Jaki kod CPV powinien być zastosowany? Czy kody 45.45.31.00-8 Roboty renowacyjne oraz 45.26.27.10-1 Konserwacja fresków będą odpowiednie? Czy wówczas zgodnie z definicją robót budowlanych, która odwołuje się do rozporządzenia w sprawie wykazu robót budowlanych i zawartym tam kodem 45.45 należy uznać, że nie są to roboty budowlane tylko usługi? Czy należy szerzej rozumieć to rozporządzenie i uznać, że jak kod o początku 45.45 tam się znajduje, to ten kod CPV spełnia kryteria roboty budowlanej? Czy po prostu jako jedyny wpisać kod 45.26.27.10-1 Konserwacja fresków i całość potraktować jak usługę? Całość prac jest wykonywana na podstawie pozwolenia budowlanego i zakres tych prac zostanie uwzględniony w dzienniku budowy.

Dokończenie inwestycji po niesolidnym wykonawcy to trudne zadanie

Pytanie: Realizujemy inwestycję pod nazwą „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym, łącznikiem i blokiem dydaktycznym”. Obecnie przygotowujemy przetarg nieograniczony na dokończenie budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej. Poprzedni wykonawca nie ukończył zadania w terminie i 31 grudnia 2018 r.  odstąpił od umowy. Mamy problem z rozpisaniem nowego przetargu w zakresie wyboru i określenia parametrów podłogi sportowej do wbudowania w sali gimnastycznej. W trakcie prowadzonych robót oraz po konsultacjach z ówczesnym wykonawcą na podstawie przedłożonych wniosków materiałowych miasto zaakceptowało system podłogi sportowej określonego typu. Pod tę właśnie podłogę została wykonana konstrukcja warstw posadzki na gruncie. Co więcej główny wykonawca robót prowadził już zaawansowane negocjacje z jednym z dostawców wybranej podłogi i był bliski podpisania umowy o podwykonawstwo, której ostatecznie nie zawarł. Dostawca ten ze względu na napięte terminy realizacji inwestycji, zamówił już wcześniej podłogę, którą teraz posiada w magazynie i nie może jej zwrócić, ponieważ jest to podłoga dosyć szczególna – niestosowana powszechnie w tego typu obiektach. Mamy wątpliwości, czy ktoś nie zakwestionuje, gdy przywołamy ją teraz wprost w siwz. Oczywiście uwzględnimy zapis o równoważności, ale czy ma to sens, gdy wskażemy jednocześnie jej parametry? Czy istnieje możliwość przejęcia podłogi sportowej wraz z montażem? Czy w prowadzonym przetargu, z uwagi na zaaprobowany już rodzaj podłogi i wykonane pod nią roboty budowlane, można określić wprost jej rodzaj? Wartość podłogi to ok. 200.000 zł netto.

O zasadach używania znaków towarowych w OPZ – na podstawie opinii UZP i wyroków KIO

Pytanie: Prowadzimy postępowanie na dostawę sprzętu i odzieży sportowej. W opisie przedmiotu zamówienia znajdują się następujące sformułowania: „Pulsomert z GPS. Pulsometr do treningu musi posiadać: ekran szkło Gorilla Glass podświetlenie, blokadę klawiszy, alarm, kabel USB oraz instrukcję obsługi, GPS do kontroli prędkości, dystansu, zapisywania tras treningu, czujnik ciśnienia atmosferycznego. Musi mierzyć wysokość nad poziomem morza i być wodoodporny do 30m. Musi posiadać funkcję testu ortostatycznego, treningu multisportowego monitorującego czas zmian między poszczególnymi dyscyplinami, licznik kalorii, fitness test, tętno (średnie, minimalne i maksymalne z treningu), obciążenia treningowego, stanu regeneracji. Kolor czarny lub czerwony Polar V 800 GPS lub towar równoważny. Stół do tenisa stołowego. Musi posiadać stabilną konstrukcję opartą na 4 stalowych nogach wyposażonych dodatkowo w układ jezdny składający się z 8 kółek skrętnych o średnicy 125mm. Blat stołu o grubości 22mm koloru niebieskiego. Stół musi posiadać certyfikat ITTF, który dopuszcza do prowadzenia wszelkiego rodzaju rozgrywek i zawodów. Waga ok. 118 kg. Stół do tenisa stołowego JOOLA DUOMAT niebieski klasa A z ITTF lub towar równoważny”. Dodatkowo OPZ wskazuje: „Jako towar równoważny uważa się towar o parametrach technicznych nie gorszych od sugerowanego. Zamawiający rozumie przez to, że oferowany towar posiada równą (taką samą) lub wyższą wartość użytkową, czyli cechuje się taką sprawnością w użytkowaniu, zwłaszcza pod względem wydajności, trwałości, skuteczności użycia zgodnie z przeznaczeniem, a także posiada takie same lub wyższe cechy jakościowo-użytkowe właściwe produktowi wskazanemu, oraz ma takie same lub wyższe parametry techniczno-użytkowe”. Czy takie wskazanie wykonawcy kryteriów równoważności jest prawidłowe i wystarczające?

Bezpłatne webinarium!

Komisja przetargowa

Organizacja. Działalność. Odpowiedzialność.

 24 września (wtorek), godz. 10-11

Transmisja live

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel