Opis przedmiotu zamówienia

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Właściwa kwalifikacja zamówienia jako roboty budowanej, dostawy lub usługi – skorzystaj z opinii UZP

Pytanie: Przedmiotem przetargu ma być zabezpieczenie historycznego wyrobiska górniczego poprzez iniekcję. W ramach zamówienia będą wykonywane: 1. Roboty w oparciu o Prawo geologiczne i górnicze. 2. Roboty w wyrobiskach podziemnych – rozporządzenie ministra energii z 23 listopada 2016 r. 3. Roboty w wyrobiskach objętych ochroną konserwatorską obiektów wpisanych do rejestru zabytków. W świetle Prawa budowlanego nie jest to robota budowlana, ale prace związane z wyrobiskami górniczymi kwalifikowane jako roboty budowlane dla górnictwa, podlegające prawu górniczo-geologicznemu. Na stronie UZP znalazłam następującą informację: „Jak należy opisać przedmiot zamówienia, który dotychczas kwalifikowano odpowiednio jako usługę lub dostawę, natomiast po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie wykazu robót należy kwalifikować go jako robotę budowlaną? – Nowe definicje „robót budowlanych” i „obiektu budowlanego” nie będą miały wpływu na rozumienie tych pojęć w innych aktach normatywnych zawierających ich definicję oraz na interpretację przepisów budowlanych, czy też przepisów dotyczących podatków oraz kwalifikowania wydatków. Definicje te pozostają również bez wpływu na dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia, w skład którego wchodzą świadczenia, które w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane nie są robotami budowlanymi”. Czy wobec tego jesteśmy zobowiązani stosować art. 31 ust. 1 i art. 33 ustawy Pzp? A może do przedmiotu zamówienia niebędącego robotami budowlanymi w rozumieniu Prawa budowlanego nie będą miały zastosowania zasady dokonywania opisu przedmiotu zamówienia w rozumieniu art. 31 ustawy Pzp oraz ustawowe reguły szacowania wartości robót budowlanych?

Zapisz się na webinarium!

Korzystanie z zasobów podmiotów trzecich oraz doświadczenia zdobytego w konsorcjum

Wnioski z orzeczeń KIO i TSUE     

23 stycznia (wtorek), godz. 11

transmisja online

Zarezerwuj miejsce >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel