Opis przedmiotu zamówienia

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Wymiana pieców CO i pomp ciepła – jak zakwalifikować zamówienie?

Jakie postanowienia opisu przedmiotu zamówienia zapewnią Ci jednolitość floty maszyn?

Pytanie: Zamawiający posiada kilka samolotów szkolno-treningowych jednego typu i chce pozyskać kolejne. Ze względów logistycznych zasadne jest dysponowanie ujednoliconą flotą. Personel techniczny i latający jest przeszkolony do eksploatacji i obsługi danego typu samolotów, szkolenie studentów na różnych statkach powietrznych byłoby niezgodne z metodyką szkolenia i stanowiłoby zagrożenie związane z eksploatacją samolotu, wprowadzenie kolejnego typu samolotu powodowałoby potrzebę posiadania innych części zamiennych, co zwiększyłoby wydatki na części oraz wymagałoby zwiększenia powierzchni magazynowych, kolejny typ samolotu podrażałby też koszty obsługi CAMO. Czy zamawiający, przeprowadzając kolejne postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego powyżej progów unijnych na zakup samolotów, może zawrzeć w opisie przedmiotu zamówienia następujące zapisy: 1)       w przypadku złożenia oferty na dostawę samolotu innego niż jest obecnie eksploatowany u zamawiającego (tutaj zamawiający wymienia samoloty jakie posiada), wykonawca przeprowadzi przeszkolenie teoretyczne i praktyczne 2 pilotów, w celu uzyskania przez nich uprawnień na dany typ samolotu; 2)       w przypadku złożenia oferty na dostawę samolotu innego niż jest obecnie eksploatowany u zamawiającego (tutaj zamawiający wymienia samoloty jakie posiada), wykonawca przeszkoli teoretycznie personel techniczny (CAMO – zarządzanie i AMO – obsługi) oraz praktycznie w celu uzyskania przez niego uprawnień na dany typ samolotu?

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel