załączniki do siwz

Komercyjna platforma do komunikacji i jej funkcjonalności – sprawdź, jak formułować zapisy siwz

Pytanie:

Pierwszy raz konfiguruję postępowanie powyżej progów unijnych za pośrednictwem komercyjnej platformy zakupowej. Skuszona ciekawymi funkcjonalnościami, skorzystałam z opcji formularza systemowego, która pozwala szybko skonfigurować postępowanie poprzez stworzenie m.in. ogłoszenia o zamówieniu, JEDZ i wygenerowanie protokołu postępowania. Niestety pojawia się problem, bo w takim przypadku wykonawca musi wypełnić formularz ofertowy w systemie i podpisać go podpisem kwalifikowanym. Ja jednak chciałabym mieć „klasyczny” formularz w formie skanu opatrzonego kwalifikowanym podpisem, ponieważ nie mogę skonfigurować formularza elektronicznego tak, aby zawierał wszystkie wymagane informacje. Oczywiście możliwe jest dodanie podpisanego załącznika, ale w takiej sytuacji uzyskam dwa formularze ofertowe – jeden systemowy, a drugi w pdf. Czy nie będą to 2 oferty złożone w postępowaniu? Co w sytuacji, gdy cena z pdf będzie różnić się od tej podanej w systemie? Przychodzą mi do głowy dwa rozwiązania:

1)     zawrzeć zapis w siwz, która cena będzie wiążąca w przypadku rozbieżności (np. ta z formularza pdf); lub

2)     cenę pozostawić wyłącznie w formularzu systemowym, a „klasyczny” formularz nazwać jako „ciąg dalszy formularza oferty” (już bez konieczności wpisywania cen) i umieścić w nim wszystkie potrzebne zapisy.

Jak najlepiej poradzić sobie w tej sytuacji?

Wybór „techniki” przygotowania zapisów w siwz, w tym odnośnie do wzoru formularza ofertowego, należy do zamawiającego i może wiązać się m.in. z wynikającymi z charakteru przedmiotu zamówienia wymaganiami dotyczącymi opisu sposobu obliczenia ceny.

wiper-pixel