Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Zamówienie na odbiór odpadów – obowiązkowe wymogi siwz

Dodano: 4 lutego 2019
odbiór odpadów

Zamawiający nie ma podstaw do żądania nadmiarowych oświadczeń, nieuzasadnionych przepisami prawa, w szczególności, gdy sam przewidział możliwość przekazywania odpadów do innych instalacji niż wskazane w ofercie (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 22 października 2018 r., sygn.  akt KIO 1986/18).

Artykuł 6d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymaga, aby zamawiający zobowiązał wykonawców w siwz do wskazania w ofercie instalacji, do których podmiot odbierający jest zobowiązany przekazać odebrane odpady.

Także art. 6f ust. 1a ww. ustawy zawiera wymóg, by umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów określała instalacje, do których podmiot odbierający odpady jest obowiązany je przekazać. Obowiązek ten ma jednak charakter informacyjny. Nie sposób uznać, by przepis nakładał na wykonawcę zobowiązanie, aby całość odebranych odpadów była przekazywana do określonych w umowie instalacji. Taka interpretacja jest nie do przyjęcia z uwagi m.in. na ciągły charakter świadczenia mogącego obejmować bardzo długi okres. Nie jest nawet możliwe do przewidzenia, czy określone w umowie instalacje będą funkcjonować przez cały okres jej realizacji.

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Weź udział w szkoleniu!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Orzecznictwo KIO. Opinie UZP

 13 września (piątek), Warszawa

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jak poprawić w ofercie brak wyceny jednej z pozycji?

Pytanie: Postępowanie jest prowadzone w procedurze odwróconej poniżej progów unijnych. Zamawiający jest zobowiązany do zbadania, czy oferty nie podlegają odrzuceniu przed oceną ofert. Czy zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2...

Czytaj więcej »
Ponowne przeliczanie punktów w procedurze odwróconej po wykluczeniu wykonawcy – tak czy nie?

Pytanie: Prowadzimy postępowanie zgodnie z procedurą określoną w art. 24aa ustawy Pzp. Wpłynęły 4 oferty. Po otwarciu ofert od razu wykluczyliśmy jednego wykonawcę z uwagi na brak wadium. Nie było innych błędów w ofertach...

Czytaj więcej »

Aktualności

Rażąco niska cena – procedura wyjaśniająca w praktyce zamawiającego (cz. I)
Każdy zamawiający prędzej czy później spotka się z koniecznością wszczęcia procedury sprawdzającej rażąco niską cenę. Właściwe jej przeprowadzenie pozwala ustalić, czy cena wykonawcy jest rynkowa, czy też nie ma możliwości, aby za zaoferowane...
Korekta omyłek nie może w sposób znaczny zniekształcać oświadczenia woli wykonawcy
Z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp wynika zamiar ustawodawcy dopuszczenia do oceny w postępowaniu wszystkich ofert, nawet tych które zawierają błędy i niedoskonałości, byleby tylko nie prowadziło to do zniekształcenia woli wykonawcy w zakresie...
Podział zamówienia na części nie jest obowiązkiem zamawiającego
Brak podziału zamówienia na części nie zawsze znajdzie swoje negatywne czy też pozytywne przełożenie na ceny składanych ofert. Argumentami przemawiającymi za udzieleniem zamówienia w ramach jednej części zamówienia może być łatwość w dochodzeniu...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel