Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Zamówienie na odbiór odpadów – obowiązkowe wymogi siwz

Dodano: 4 lutego 2019
odbiór odpadów

Zamawiający nie ma podstaw do żądania nadmiarowych oświadczeń, nieuzasadnionych przepisami prawa, w szczególności, gdy sam przewidział możliwość przekazywania odpadów do innych instalacji niż wskazane w ofercie (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 22 października 2018 r., sygn.  akt KIO 1986/18).

Artykuł 6d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymaga, aby zamawiający zobowiązał wykonawców w siwz do wskazania w ofercie instalacji, do których podmiot odbierający jest zobowiązany przekazać odebrane odpady.

Także art. 6f ust. 1a ww. ustawy zawiera wymóg, by umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów określała instalacje, do których podmiot odbierający odpady jest obowiązany je przekazać. Obowiązek ten ma jednak charakter informacyjny. Nie sposób uznać, by przepis nakładał na wykonawcę zobowiązanie, aby całość odebranych odpadów była przekazywana do określonych w umowie instalacji. Taka interpretacja jest nie do przyjęcia z uwagi m.in. na ciągły charakter świadczenia mogącego obejmować bardzo długi okres. Nie jest nawet możliwe do przewidzenia, czy określone w umowie instalacje będą funkcjonować przez cały okres jej realizacji.

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Zapisz się na szkolenie!

Przetarg nieograniczony krok po kroku

Posłuchaj porad dr A. Gawrońskiej-Baran

25 lutego (poniedziałek), Warszawa

Skorzystaj z rabatu >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jak zlecić nieprzewidziane w umowie prace o niewielkiej wartości?

Pytanie: W wyniku przetargu nieograniczonego na usługi projektowe w 2018 roku została zawarta umowa na kwotę 146.862 zł brutto z terminem wykonania do 17 czerwca 2019 r. W trakcie realizacji zamówienia zachodzi konieczność...

Czytaj więcej »
Kiedy tylko jeden wspólnik spółki cywilnej może podpisać ofertę w przetargu?

Pytanie: W prowadzonym przez nas postępowaniu na dostawę instrumentów muzycznych została złożona tylko jedna oferta od spółki cywilnej. Z uwagi na fakt, że podpisał ją jeden wspólnik, i nie dołączono do niej pełnomocnictwa ani...

Czytaj więcej »

Aktualności

Na jakim etapie postępowania wykonawca ma obowiązek przeprowadzić procedurę „self-cleaning”?
W pewnym postępowaniu wykonawcą jest spółka jawna złożona z trzech wspólników: pana X, pana Y i pana Z. Dodatkowo spółka polega na zasobach innych podmiotów m.in. pana X, który prowadzi także jednoosobową działalność gospodarczą. Wykonawca w JEDZ...
Oświadczenia i dokumenty elektroniczne – kiedy wolno przedstawić kopię dokumentu i jak ją sporządzić? Cz. I
Jeżeli postępowanie dotyczy zamówienia o wartości równej progom unijnym lub od nich większej i zostało wszczęte począwszy od 18 października 2018 r., a więc jest objęte „pełną” elektronizacją, obowiązują w nim nowe reguły wypełnienia przez...
Wniosek o przedłużenie terminu składania ofert musi być uzasadniony
Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na przedłużenie terminu składania ofert, tak jak tego oczekuje wykonawca w szczególności, gdy już wcześniej przedłużył ten termin (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 9 listopada 2018 r., sygn. akt KIO...
13.02.2019 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel