Kryteria oceny ofert

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Co jeśli wykonawca oferuje dłuższą gwarancję niż wymagana?

Pytanie: W przetargu nieograniczonym (procedura krajowa) zamawiający w zapisach siwz przyjął dwa kryteria oceny ofert: 1)      cenę 60%, 2)      termin gwarancji 40% (12−24 miesięcy). Zamawiający otrzymał m.in. dwie oferty, które zawierają termin gwarancji powyżej 24 miesięcy. W zapisach siwz wskazano, że „minimalny termin gwarancji wynosi 12 miesięcy a maksymalny 24 miesiące. Jeśli wykonawca w swojej ofercie przedstawi termin gwarancji krótszy niż 12 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona”. Natomiast w siwz nie ma zapisu odnoszącego się do działania zamawiającego, gdy wykonawca poda termin gwarancji dłuższy niż 24 miesiące. Czy mimo to mogę przystąpić do badania oferty najkorzystniejszej cenowo z okresem gwarancji 60 miesięcy? Oferta nr 1 gwarantuje maksymalny termin gwarancji, który zamawiający chciał uzyskać, tj. 24 miesiące. Czy wobec tego, mogę uznać, że w ofercie nr 1 zaproponowano 24-miesięczny okres gwarancji, który użyję do liczenia punktów? Czy zamawiający powinien odrzucić ofertę w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, bo jej treść nie odpowiada treści siwz? Czy przedstawiony dłuższy termin gwarancyjny mogę zakwalifikować jako niezgodność z zapisami siwz? Moim zdaniem art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zobowiązuje zamawiającego do odrzucenia oferty w razie każdej niezgodności tej oferty z treścią siwz, a nie tylko w przypadkach określonych w siwz. Oznacza to zatem, że zastrzeżenie w specyfikacji odrzucenia oferty z powodu zaoferowania krótszego niż 24 miesiące okresu gwarancji nie zwalnia zamawiającego z obowiązku odrzucenia oferty także w innych sytuacjach, niesprecyzowanych w siwz, które polegają na niezgodności treści z treścią siwz (sygn. akt KIO/KD/8/16).

Czy kompatybilność oferowanych urządzeń z posiadanym sprzętem może stanowić kryterium oceny?

Bezpłatne webinarium!

Obowiązki zamawiającego w nowym Prawie zamówień publicznych

Sprawdź, co się zmieni, a co będzie nowe!

Transmisja online

22 kwietnia (środa), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel