Protokół

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Które dokumenty można udostępnić zaraz po otwarciu ofert a które dopiero po wyborze wykonawcy?

Pytanie: W procedurze odwróconej prowadzonej zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, po otwarciu ofert, wykonawca działając na podstawie rozporządzenia ministra rozwoju z 28 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wniósł wniosek o udostępnienie załączników do protokołu w postaci ofert wykonawców w tym ewentualnych wezwań w zakresie tych ofert oraz składanych do nich uzupełnień oraz wyjaśnień a także oświadczeń i dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający jest w posiadaniu m.in. następujących dokumentów: 1)      ofert wykonawców w tym JEDZ, 2)      pism do wykonawców wystosowanych na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, 3)      pism do wykonawców wysłanych zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp (tłumaczenia dokumentów na język polski), 4)      pism do wykonawców sporządzonych na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp (dotyczących wyjaśnienia zaoferowanej stawki VAT i przedmiotu zamówienia), 5)      pisma do wykonawcy wysłanego zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, 6)      pisma otrzymanego od wykonawcy X o błędach i niezgodnościach w ofercie wykonawcy Y. Na wszystkie pisma z poz. od 1 do 5 zamawiający otrzymał od wykonawców stosowne odpowiedzi. W postępowaniu nie wybrano jeszcze oferty. Czy wobec tego wszystkie powyższe pisma (z poz. 1−6) stanowią załączniki do protokołu i powinny być udostępnione po wyborze oferty (zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp) czy też nie są załącznikami i można je udostępnić przed wyborem wykonawcy, gdyż jawność ofert nie ogranicza się tylko do pierwotnie złożonej oferty? Które z wymienionych dokumentów z poz. 1−6 stanowią załączniki do protokołu a które nie?

Bezpłatne webinarium!

Kwalifikacja podmiotowa wykonawców  

Przygotuj sie do zmian Pzp

Transmisja online

20 lutego (czwartek), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel