Protokół

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Sposób określenia formy złożenia dokumentów w siwz

Pytanie: Czy zamawiający prawidłowo sformułował siwz: „Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami oraz niezależnie od etapu postępowania, na którym wymagane jest ich złożenie, dla: 1)      oświadczeń i dokumentów składanych na żądanie zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp (w zależności od zastosowanej procedury), 2)      oświadczeń o przynależności lub o braku przynależności do grupy kapitałowej, 3)      dokumentu, w szczególności zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, potwierdzającego, że wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 4)      pełnomocnictwa, 5)      uzupełnienia, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza składanie pozostałych dokumentów/oświadczeń (niewymienionych w pkt 2, w tym m.in. wyjaśnień złożonych na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 4, art. 87 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 ustawy Pzp), wniosków o wyjaśnienie treści siwz w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp itp. za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający zgodnie z ustawą poprawia omyłki i informuje o tym wykonawcę”. Czy w związku z powyższym wyrażenie zgody na poprawienie omyłki może odbywać się za pomocą poczty elektronicznej? Czy zamawiający musi otrzymać zgodę na tę czynność? Czy jeżeli wykonawca nie odpowie na nasze wezwanie, będzie to oznaczać, że nie zgadza się na poprawienie omyłki?

Szkolenie już 29 kwietnia!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Nowe rzecznictwo KIO. Opinie UZP

Zadaj własne pytanie dr A. Gawrońskiej-Baran!

29 kwietnia (poniedziałek), Warszawa

Zapisz się  na szkolenie >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel