Unieważnienie postępowania

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Unieważnienie postępowania a obowiązki informacyjne zamawiającego – gotowe wzory zapisów

Pytanie: Chcemy unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Jakie formalne czynności musimy wykonać? Czy należy przygotować: 1. Zawiadomienie o unieważnieniu: „Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. Uzasadnienie faktyczne: ....................................................................................... Uzasadnienie prawne: Podstawę prawną unieważnienia ww. postępowania stanowi art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – „ Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. 2. Informację na stronę internetową zamawiającego: „Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie .................................................... 3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do BZP? Czy w pismach powoływać się również na art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp? Stosujemy procedurę odwróconą. Do chwili obecnej dokonaliśmy oceny ofert i wezwaliśmy najwyżej ocenionego oferenta do uzupełnienia dokumentów z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, jednak nie dokonaliśmy jeszcze wyboru najkorzystniejszej oferty. Na jakich przepisach bazować w piśmie do wykonawców i w informacji na stronę WWW? Czy jeżeli nie wybraliśmy jeszcze najkorzystniejszej oferty, trzeba powołać art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, czy tylko art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp i art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp? Jakich podstaw prawnych użyć w przypadku zawiadomienia wysyłanego do wykonawców i informacji na BIP zamawiającego?

Zapisz się na szkolenie!

Elektronizacja zamówień publicznych po ostatnich zmianach 

Posłuchaj porad dr A. Gawrońskiej-Baran

1 marca (piątek), Warszawa

Skorzystaj z rabatu >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel