Stosowanie ustawy Pzp

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Czy partner w projekcie może sam przeprowadzić przetarg jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie?

Pytanie: Mamy podpisaną umowę partnerską, w której strony zgodnie postanawiają zrealizować wspólne przedsięwzięcie polegające na przygotowaniu do realizacji, a następnie w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wspólnym wdrożeniu projektu. Jesteśmy partnerem tej umowy, natomiast urząd marszałkowski − liderem. W jednym z paragrafów umowy (dotyczącym zarządzania projektem) partner na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Pzp upoważnia lidera do przeprowadzania postępowań i udzielania zamówień publicznych związanych z realizacją projektu, w tym m.in. do opracowania siwz oraz wzorów umów z wykonawcami we współpracy z partnerem. W innym paragrafie umowy jest mowa o tym, że w przypadku zakupu towarów i usług przeznaczonych dla danego partnera, postępowanie przetargowe przeprowadza lider lub, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, partner. Środki na wkład własny zapewnia partner. Natomiast w części finansowanej z RPO środki przekazywane są partnerowi przez lidera w formie dotacji na podstawie odrębnej umowy. Aktualnie musimy pilnie zakupić urządzenie medyczne, które w zamierzeniu miało być dofinansowane w ramach ww. projektu. Z informacji, które uzyskaliśmy od lidera umowy partnerskiej, wynika jednak, że na chwilę obecną w ramach „Osi Priorytetowej (…) RPO (…)” brak jest jakiegokolwiek limitu środków finansowych umożliwiających kontraktacje powyższego projektu. Instytucja Zarządzająca spodziewa się decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych dopiero w sierpniu 2019 roku, co oznacza, że limit alokacji zwiększy się najwcześniej we wrześniu br. Czy w związku z powyższym jako partner możemy samodzielnie przeprowadzić przetarg na ww. urządzenie medyczne za gotówkę lub w ramach leasingu? Czy przed alokacją środków możemy zaciągnąć zobowiązanie czy musimy czekać na decyzję o przyznaniu środków? Obawiamy się, że jeśli zakupimy urządzenie przed alokacją środków, o których mowa powyżej, to stracimy dofinansowanie. Nie mamy jeszcze decyzji o przyznaniu dofinansowania, ani umowy o dofinansowanie z liderem.

Bezpłatne webinarium!

Obowiązki zamawiającego w nowym Prawie zamówień publicznych

Sprawdź, co się zmieni, a co będzie nowe!

Transmisja online

22 kwietnia (środa), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel