Postępowanie na usługi, dostawy i roboty

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Jak udzielić zamówienia złożonego z usług o różnym charakterze?

Pytanie: Prowadzę postępowanie na kompleksową organizację wyjazdowej misji eksportowo-inwestycyjnej połączonej z udziałem w targach. Zamówienie obejmuje usługi społeczne oraz usługi i dostawy niebędące usługami społecznymi. Podczas szacowania wartości zamówienia (poniżej 750.000 euro) wskazano na jego główne elementy składowe: 1)      transport kołowy i lotniczy, 2)      materiały informacyjno-promocyjne, 3)      usługi tłumacza, 4)      noclegi i wyżywienie, 5)      organizacja seminarium, 6)      spotkanie przygotowujące i podsumowujące wyjazd. Pierwsze trzy elementy oszacowano na łączną kwotę wyższą niż trzy pozostałe a jednocześnie większą niż 30.000 euro. Jeżeli chodzi o usługi tłumacza, to były one zapewnione na czas trwania całej misji, od momentu wyjazdu do chwili powrotu. Czy w związku z charakterem i celem zamówienia (organizacja misji zagranicznej) usługi tłumacza można zakwalifikować jako część składową usługi społecznej polegającej na organizacji misji i jej wartość szacunkową zaliczyć do grupy usług społecznych? Czy jednak jest to usługa, która nie może zostać zakwalifikowana jako społeczna? Czy ze względu na wartość szacunkową składowych zamówienia takich jak transport, materiały promocyjne, usługi tłumacza, która przewyższa wartość usług takich jak noclegi i wyżywienie, organizacja seminarium, spotkania z uczestnikami, i jednocześnie jest większa niż 30.000 euro, zgodnie z art. 5c ustawy Pzp zamawiający powinien wszcząć postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a ogłoszenie zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Zapisz się na bezpłatne webinarium!

Oferty w nowym Prawie zamówień publicznych

Forma. Termin związania. Nowe przesłanki odrzucenia. 

Prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

 11 grudnia (środa), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel