Poleć znajomemu

Oferty w nowym Prawie zamówień publicznych – sprawdź, co zmieni się od 1 stycznia 2021 r.

Andrzela Gawrońska-Baran

Autor: Andrzela Gawrońska-Baran

Dodano: 11 grudnia 2019
zmiany w zamówieniach publicznych

Ustawa z 11 września 2019 r. − Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019, dalej: „nowa ustawa Pzp”) przewiduje dość istotne zmiany w stosunku do obecnych regulacji w odniesieniu do reguł składania ofert, terminów związania nimi oraz sankcji w postaci odrzucenia oferty. Wpłyną one na uprawnienia oraz obowiązki obydwu stron postępowania o zamówienie publiczne: zamawiającego i wykonawcy, wymagając od nich kompleksowej zmiany nawet kilkunastoletnich „przyzwyczajeń”. Już dzisiaj sprawdź, jak zmienią się poszczególne czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego związane ze składaniem i oceną ofert.

W artykule m.in.:

 • Elektroniczna komunikacja obejmie od 1 stycznia 2021 r. wszystkie postępowania bez względu na wartość zamówień.
 • Formę złożenia oferty uzależniono od wartości zamówienia. W postępowaniach lub konkursach o wartości równej lub większej od progów unijnych mają być one składane pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu o wartości mniejszej niż progi unijne, oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie i oświadczenia wykonawców o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, o których mowa w art. 125 ust. 1, będą składane pod rygorem nieważności w formie/postaci elektronicznej:

− z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

− opatrzonej podpisem zaufanym lub

− opatrzonej podpisem osobistym.

 • Otwarcie ofert nie będzie musiało być jawne.
 • Odchodzi się od obecnego wymagania wynikającego z art. 86 ust. 2 ustawy Pzp, aby otwarcie ofert następowało bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
 • W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
 • W postępowaniach o wartości zamówienia równej progom unijnym lub większej znacznie wydłużono, w stosunku do obecnych, maksymalne terminy związania ofertą. Określono, że wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 90 albo 120 dni (jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza 20.000.000 euro, a dla dostaw lub usług – 10.000.000 euro).
 • W nowej ustawie Pzp zrezygnowano z obecnej oraz ugruntowanej na przestrzeni lat w praktyce i orzecznictwie (m.in. KIO, sądów), zasadzie liczenia terminu związania ofertą polegającej na wliczaniu do niego dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Pozostało jeszcze 85 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem Portalu?

Zamów już teraz pełny dostęp do portalu i korzystaj z:

 • 4 519 fachowych porad prawnych
 • możliwości zadawania 3 własnych pytań w miesiącu
 • codziennie aktualizowanej bazy ponad 650 000 przetargów
 • nielimitowanej możliwości ustawienia alertów i powiadomień o nowych przetargach
 • ponad 200 wzorów dokumentów
 • 22 szkoleń wideo na tematy związane z Pzp
 • wyroków KIO oraz słownika kodów CP

Zamów dostęp

Jeżeli nie posiadasz pełnego dostępu do portalu, możesz wykupić dostęp jednorazowy do wybranego dokumentu.

PayU »
9.00 zł netto (11.07 zł brutto)
SMS »
19.00 zł netto (23.37 zł brutto)
Mam już dostęp

Jeśli masz już konto w Portalu ZP

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła
Andrzela Gawrońska-Baran

Autor: Andrzela Gawrońska-Baran

wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2007–2008, w latach 2010–2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiają

Komentarze: 1
Zaloguj się aby dodać komentarz
Malwina Parandyk

Procedura odwrócona w nowym pzp

Prosimy o omówienie zagadnienia procedury odwróconej w nowym PZP.
11 grudzień 2019 o 12:09

Obejrzyj webinarium!

Rozwiąż problemy pojawiające się w praktycznym stosowaniu komunikacji elektronicznej 

Transmisja online

22 stycznia (środa), godz. 10-11

Oglądaj >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Zasady przedłużania terminu związania ofertą w procedurze odwróconej

Pytanie: Czy w procedurze odwróconej z art. 24aa ustawy Pzp zamawiający wzywa wszystkich wykonawców do przedłużenia terminu związania ofertą? Nie doszło jeszcze do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Czytaj więcej »
Zobacz, kiedy błędy w formularzach zamawiającego mogą powodować konieczność unieważnienia przetargu

Pytanie: W publikowanym siwz zamówienie podzielono na dwie części. Załączniki ofertowe zostały przygotowane w plikach pdf oraz dodatkowo dwa w formacie excel (dla każdej części jeden − w celu ułatwienia wykonania cennika)...

Czytaj więcej »

Aktualności

Skuteczność zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa – jakie działania podjąć, a jakich unikać?
Wykonawca uprawniony jest do zastrzeżenia informacji w ofercie jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Musi jednak wykazać zasadność tej czynności. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dość powszechnym zjawiskiem jest...
To wykonawca a nie zamawiający wykazuje, czy będzie w stanie zrealizować zamówienie za cenę oferty
To po stronie wykonawcy leży dowód, że przyjęte przez niego założenia i wysokość ceny dają gwarancję realizacji zamówienia za zaoferowaną cenę. Zgodnie bowiem z art. 90 ust. 2 ustawy Pzp obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny...
Czy będą opóźnienia w budowie platformy e-Zamówienia?
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak poinformował na stronie WWW UZP, iż unieważniono postępowanie na wybór wykonawcy, który zbuduje platformę e-Zamówienia. Prezes zapewnia jednocześnie, że „aktualnie nie ma obaw co do przyszłego...
28.01.2020 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel