Poleć znajomemu

Oferty w nowym Prawie zamówień publicznych – sprawdź, co zmieni się od 1 stycznia 2021 r.

Andrzela Gawrońska-Baran

Autor: Andrzela Gawrońska-Baran

Dodano: 11 grudnia 2019
zmiany w zamówieniach publicznych

Ustawa z 11 września 2019 r. − Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019, dalej: „nowa ustawa Pzp”) przewiduje dość istotne zmiany w stosunku do obecnych regulacji w odniesieniu do reguł składania ofert, terminów związania nimi oraz sankcji w postaci odrzucenia oferty. Wpłyną one na uprawnienia oraz obowiązki obydwu stron postępowania o zamówienie publiczne: zamawiającego i wykonawcy, wymagając od nich kompleksowej zmiany nawet kilkunastoletnich „przyzwyczajeń”. Już dzisiaj sprawdź, jak zmienią się poszczególne czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego związane ze składaniem i oceną ofert.

W artykule m.in.:

 • Elektroniczna komunikacja obejmie od 1 stycznia 2021 r. wszystkie postępowania bez względu na wartość zamówień.
 • Formę złożenia oferty uzależniono od wartości zamówienia. W postępowaniach lub konkursach o wartości równej lub większej od progów unijnych mają być one składane pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu o wartości mniejszej niż progi unijne, oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie i oświadczenia wykonawców o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, o których mowa w art. 125 ust. 1, będą składane pod rygorem nieważności w formie/postaci elektronicznej:

− z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

− opatrzonej podpisem zaufanym lub

− opatrzonej podpisem osobistym.

 • Otwarcie ofert nie będzie musiało być jawne.
 • Odchodzi się od obecnego wymagania wynikającego z art. 86 ust. 2 ustawy Pzp, aby otwarcie ofert następowało bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
 • W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
 • W postępowaniach o wartości zamówienia równej progom unijnym lub większej znacznie wydłużono, w stosunku do obecnych, maksymalne terminy związania ofertą. Określono, że wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 90 albo 120 dni (jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza 20.000.000 euro, a dla dostaw lub usług – 10.000.000 euro).
 • W nowej ustawie Pzp zrezygnowano z obecnej oraz ugruntowanej na przestrzeni lat w praktyce i orzecznictwie (m.in. KIO, sądów), zasadzie liczenia terminu związania ofertą polegającej na wliczaniu do niego dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Pozostało jeszcze 85 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem Portalu?

Zamów już teraz pełny dostęp do portalu i korzystaj z:

 • 4 519 fachowych porad prawnych
 • możliwości zadawania 3 własnych pytań w miesiącu
 • codziennie aktualizowanej bazy ponad 650 000 przetargów
 • nielimitowanej możliwości ustawienia alertów i powiadomień o nowych przetargach
 • ponad 200 wzorów dokumentów
 • 22 szkoleń wideo na tematy związane z Pzp
 • wyroków KIO oraz słownika kodów CP

Zamów dostęp

Jeżeli nie posiadasz pełnego dostępu do portalu, możesz wykupić dostęp jednorazowy do wybranego dokumentu.

PayU »
9.00 zł netto (11.07 zł brutto)
SMS »
19.00 zł netto (23.37 zł brutto)
Mam już dostęp

Jeśli masz już konto w Portalu ZP

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła
Andrzela Gawrońska-Baran

Autor: Andrzela Gawrońska-Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i...

Komentarze: 1
Zaloguj się aby dodać komentarz
Malwina Parandyk

Procedura odwrócona w nowym pzp

Prosimy o omówienie zagadnienia procedury odwróconej w nowym PZP.
11 grudzień 2019 o 12:09

Obejrzyj webinarium

Zamówienia z wolnej ręki

Poznaj nowe przepisy Prawa zamówień publicznych

22 września (wtorek) godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz sie już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Co grozi zamawiającemu, który bez zawartej umowy odbiera dostawy wody?

Pytanie: Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wody użytkowej i odprowadzanie ścieków w trybie z wolnej ręki poprzez przesłanie do wykonawcy zaproszenia do negocjacji. Postępowanie jest...

Czytaj więcej »
Czy zamawiający w trybie korekty oczywistej omyłki może uzupełnić nazwę oferowanej dostawy?

Pytanie: Prowadzimy postępowanie na dostawę szczepionek. Wykonawca w formularzu cenowym w jednym z pakietów zapomniał napisać nazwy oraz producenta szczepionki. Wymagaliśmy wpisania tych informacji w jednej z kolumn w tabeli...

karol-jaworski
Karol Jaworski
01.10.2020
Czytaj więcej »

Aktualności

Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego – weryfikacja podwykonawcy na etapie oceny ofert
Wykonawca, który powołuje się w ofercie na zasoby innego podmiotu, aby potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu, musi pamiętać o kilku formalnościach. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że taki podmiot trzeci nie może podlegać...
Uznanie oferty za odrzuconą tylko w postępowaniach dwuetapowych
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp następuje odrzucenie oferty, gdy została ona złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, tj. w trybach tzw. dwuetapowych...
Polisa OC musi być opłacona w momencie składania oświadczenia o spełnianiu warunków
Wymóg opłacenia polisy OC powinien być wypełniony na dzień upływu terminu składania ofert lub wniosków w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 12 czerwca 2020 r., sygn. akt KIO 916/20).

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel