Poleć znajomemu

Oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania (konflikt interesów i przestępstwa związane z przetargiem)

Agnieszka Wiśniewska-Celmer

Autor: Agnieszka Wiśniewska-Celmer

Dodano: 17 lutego 2021
Kiedy w praktyce dojdzie do konfliktu interesów w postępowaniu?

Zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy Pzp:

 • kierownik zamawiającego,
 • członek komisji przetargowej oraz
 • inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania po stronie zamawiającego,
 • osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania bądź
 • osoby udzielające zamówienia

podlegają wyłączeniu z dokonywania czynności w postępowaniu, jeżeli:

1)     po ich stronie występuje konflikt interesów,

2)     zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 228–230a, art. 270, art. 276, art. 286, art. 287, art. 296, art. 296a, art. 297, art. 303 lub art. 305 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, o ile nie nastąpiło zatarcie skazania.

Wymienione osoby składają na te okoliczności oświadczenia w sposób opisany w art. 56 ustawy Pzp.

Kim w praktyce są „inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego” lub „osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia”? Czy należy zaliczyć do nich np. skarbnika gminy, który podpisuje zlecenie przeprowadzenia postępowania i umowę z wybranym wykonawcą oraz radcę prawnego parafującego wzór umowy i następnie umowę zawieraną z wykonawcą, a niekiedy również udzielającego wraz z pracownikiem merytorycznym wyjaśnień do SWZ?

W artykule przeczytasz odpowiedzi na pytania kto, w jakich okolicznościach i kiedy złoży stosowne oświadczenia, o których stanowi art. 56 ustawy Pzp.

 • Aby ustalić, czy dana osoba ma obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 56 ust. 4 ustawy Pzp, trzeba określić rodzaj i charakter wykonywanych przez nią czynności oraz stwierdzić, czy mogą one wpływać na przebieg lub wynik postępowania.
 • Celem omawianej regulacji jest zapewnienie, aby czynności w postępowaniu, od momentu jego wszczęcia, były podejmowane przez osoby, które dają rękojmię obiektywnego i bezstronnego prowadzenia procedury i tym samym prawidłowego wyboru wykonawcy. 
 • Ustawa zawiera dwie grupy podstaw, które obligują do wyłączenia z dokonywania czynności kierownika zamawiającego, członka komisji przetargowej, innych osób wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego lub osób mogących wpłynąć na wynik tego postępowania bądź udzielających zamówienia. Są to okoliczności:

– występowania konfliktu interesów oraz

– skazania za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 56 ust. 3 ustawy Pzp. 

 • Skarbnik gminy, który podpisuje zlecenie przeprowadzenia postępowania oraz następnie umowę z wybranym wykonawcą, nie jest osobą objętą zakresem podmiotowym ww. przepisu.

Pozostało jeszcze 83 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem Portalu?

Zamów już teraz pełny dostęp do portalu i korzystaj z:

 • 4 519 fachowych porad prawnych
 • możliwości zadawania 3 własnych pytań w miesiącu
 • codziennie aktualizowanej bazy ponad 650 000 przetargów
 • nielimitowanej możliwości ustawienia alertów i powiadomień o nowych przetargach
 • ponad 200 wzorów dokumentów
 • 22 szkoleń wideo na tematy związane z Pzp
 • wyroków KIO oraz słownika kodów CP

Zamów dostęp

Jeżeli nie posiadasz pełnego dostępu do portalu, możesz wykupić dostęp jednorazowy do wybranego dokumentu.

PayU »
9.00 zł netto (11.07 zł brutto)
SMS »
19.00 zł netto (23.37 zł brutto)
Mam już dostęp

Jeśli masz już konto w Portalu ZP

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła
Agnieszka Wiśniewska-Celmer

Autor: Agnieszka Wiśniewska-Celmer

radca prawny prowadzący kancelarię zajmującą się obsługą zamówień publicznych, od 2006 roku praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, zajmujący się zagadnieniami kontroli zamówień publicznych objętych dofinansowaniem...

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Badanie i ocena ofert według nowych zasad Prawa zamówień publicznych w 2021 roku

17 marca, godz. 12-13

Transmisja online

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jak w praktyce dopuścić oferty równoważne według nowej ustawy Pzp?

Pytanie: Jak w obecnym stanie prawnym opisać w SWZ równoważność? Zdarza się, że w projekcie mogą wystąpić nazwy własne, dlatego też zawsze wskazywaliśmy w specyfikacji, że: „Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu...

Czytaj więcej »
Zasady publikacji planu postępowań, gdy zamówień będzie udzielać centralny zamawiający

Pytanie: Moje pytanie dotyczy planu postępowań. Jesteśmy jednostką organizacyjną i przetargi na media przeprowadza dla wszystkich jednostek miejskich centralny zamawiający, czyli gmina. Czy my jako MOSiR jesteśmy zobowiązani do...

Czytaj więcej »

Aktualności

Warunek udziału w postępowaniu nie może być spełniony dopiero na dzień podpisania umowy o zamówienie
Zgodnie z ustawą Pzp ocena spełniania przez wykonawcę wymaganych warunków poprzedza wybór najkorzystniejszej oferty. Skład orzekający uznał, że z postanowień siwz nie można było wywieźć, że warunek ma być spełniony dopiero na dzień podpisania umowy...
Rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych – co nowego w dokumentach?
Razem z nową ustawą Pzp z 11 września 2019 r. weszło w życie także rozporządzenie z 23 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz...
Sprawozdanie o zamówieniach z 2020 roku – które wydatki w nim uwzględnić?
Zgodnie z art. 98 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zamawiający są zobowiązani do przekazania rocznego sprawozdania w terminie do 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Akt prawny, o...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel