Top tematy

Top tematy to najważniejsze zagadnienia dla uczestników postępowań o zamówienie publiczne omówione w sposób praktyczny, rzetelny i w zgodzie z aktualnym stanem prawnym

Chcesz przeprowadzić aukcję elektroniczną? Sprawdź jak możesz to zrobić!

Aby otrzymać od wykonawców jak najbardziej korzystne oferty, możesz zastosować w postępowaniu aukcję elektroniczną. Jest to „dogrywka” po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym, ograniczonym albo negocjacjach z ogłoszeniem. Wykonawcy mogą zm...

  • 11.01.2010
Czytaj więcej »

Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich żądasz od wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków!

Wprowadzenie w życie małej nowelizacji, która obowiązuje od 22 grudnia 2009 r. spowodowało konieczność dostosowania do nowych przepisów innych aktów wykonawczych. Dotyczy to m.in. rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać ...

Czytaj więcej »

Nowe wzory ogłoszeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego!

Mała nowelizacja pociągnęła za sobą nie tylko zmiany w samej ustawie Pzp, ale również w rozporządzeniach wykonawczych. Dotyczy to m.in. rozporządzenia w sprawie nowych wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie ZP. Przeczytaj ten tekst i dowie...

Czytaj więcej »

Wszystko o małej nowelizacji ustawy Pzp!

Pierwsza z przygotowanych nowelizacji ustawy Pzp właśnie wchodzi w życie. Ustawa antykryzysowa, bo o niej mowa, zacznie obowiązywać od 22 grudnia 2009 r. Wyjątkiem jest zmieniony art. 38 ustawy Pzp dotyczący wyjaśnień treści siwz. Przepis ten w...

Czytaj więcej »

Krok po kroku przez procedurę udzielenia zamówienia dodatkowego

Wykonanie dodatkowych usług bądź robót budowlanych musi zostać poprzedzone procedurą udzielenia zamówienia publicznego, której konsekwencją jest zawarcie umowy. Zamówienia udzielisz w procedurze z wolnej ręki. Dopiero po jej zakończeniu wykonaw...

Czytaj więcej »

Poznaj nowe zasady składania wyjaśnień treści siwz!

W zeszłym tygodniu ustawa antykryzysowa trafiła do podpisu Prezydenta RP. Teraz trzeba poczekać na jej opublikowanie w Dzienniku Ogłoszeń i po 14 dniach licząc od tego momentu zacznie ona obowiązywać. Jest jednak jeden wyjątek. Otóż nowe brzmie...

Czytaj więcej »

Kontrola UZP - kiedy możesz się jej spodziewać i jak się przed nią bronić!

Czy wiesz, że kontrola może zostać przeprowadzona w każdej jednostce zamawiającej – bez względu na pochodzenie i wielkość wydatkowanych środków? Wystarczy, że jakiś niezadowolony wykonawca doniesie Prezesowi UZP o nieprawidłowościach w Twojej p...

Czytaj więcej »

Poprawianie omyłek w 5 krokach - dowiedz się, jak tego dokonać!

W tym tygodniu przedstawiamy Ci kolejną część obszernego tekstu na temat omyłek w ofertach. Dowiesz z niego nie tylko jak rozróżnić błąd od oczywistej omyłki, jakie są ich rodzaje, ale również nabierzesz 100% pewności, jak prawidłowo powinieneś...

Czytaj więcej »

Poznaj rodzaje omyłek, które masz obowiązek poprawić w ofercie

Możesz poprawić następujące omyłki:oczywiste omyłki pisarskie,oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,inne omyłki polegające na niezgodności treści oferty z siwz niepowodujące istotnych zmian w treśc...

Czytaj więcej »

Kiedy możesz udzielić zamówienia uzupełniającego?

Zamówienia uzupełniające nie zostały zdefiniowane w ustawie Pzp. Brak także definicji zamówienia podstawowego, które to pojawia się w przepisach ustawy Pzp mówiących o tym, kiedy wolno Ci je zastosować. W tym tekście postaramy się przybliżyć Ci...

Czytaj więcej »

Weź udział w szkoleniu!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Orzecznictwo KIO. Opinie UZP

 13 września (piątek), Warszawa

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel