Top tematy

Top tematy to najważniejsze zagadnienia dla uczestników postępowań o zamówienie publiczne omówione w sposób praktyczny, rzetelny i w zgodzie z aktualnym stanem prawnym

Jak szybko przeprowadzić postępowanie o wartości powyżej progów unijnych?

Musisz szybko zakończyć procedury, by uzyskać to, czego potrzebujesz? A może po prostu chcesz zaplanować udzielanie zamówień, aby zapewnić sobie ciągłość dostaw i usług? Pamiętaj, że niestety nie w każdej sytuacji możesz skorzystać z najszybszy...

Czytaj więcej »

Jak wygląda procedura związana z wniesieniem i rozstrzygnięciem protestu?

Wykonawca przeoczył termin, ale twierdzi, że to nie jego wina? Wahasz się, czy powinieneś rozpatrzyć jego protest? Pamiętaj – nie możesz przywracać terminów na składanie protestów, niezależnie od przyczyny ich niedochowania przez wykonawcę! Nie...

Czytaj więcej »

Oferty częściowe - sprawdź, jakie warunki musisz spełnić by przeprowadzić na ich podstawie postępowanie

Jedynym warunkiem dopuszczenia możliwości złożenia oferty częściowej jest podzielność przedmiotu zamówienia (art. 83 ust. 2 ustawy Pzp). Oznacza to, że możesz dopuścić składanie ofert częściowych, gdy przedmiot świadczenia może być podzielony b...

Czytaj więcej »

Czy zadbałeś o zabezpieczenie należytego wykonania umowy? Zrób to! Uchronisz się  przed dochodzeniem swoich praw w sądzie

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeśli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczeniem jest także gwarancja jakości. Dzięki zabezpieczeniu moż...

Czytaj więcej »

Zaniedbania zamawiającego nie mogą uzasadniać udzielenia zamówienia dodatkowego. Poznaj te i inne tezy wynikające z kontroli Prezesa UZP

Przeczytaj wyniki kontroli przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Poznasz najczęstsze błędy i nieprawidłowości, jakie zdarzają się podczas postępowania o udzielenie zamówień dodatkowych i uzupełniających. Możesz ustrzec się ...

Czytaj więcej »

Przeczytaj wskazówki, które pomogą Ci właściwie uregulować współpracę z wykonawcą i podwykonawcami

Podejrzewasz, że wykonawca zatrudni do pomocy przy realizacji Twojego zamówienia podwykonawcę? Czasem przedsiębiorcy oddają podwykonawcom nawet 100% wygranego przetargu, zatrzymując dla siebie marżę. Działanie takie nie zawsze będzie korzystne ...

Czytaj więcej »

Procedura udzielania zamówień o wartości poniżej 14.000 euro - sprawdź, jak uniknąć zarzutów niegospodarności!

Jak wiesz, nie masz obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp do zamówień, których wartość nie przekracza 14.000 euro. W przeliczeniu na złotówki jest to niebagatelna kwota 54.279! Fakt, że nie musisz stosować przepisów ustawy do wydatkowania t...

Czytaj więcej »

Chcesz wiedzieć, kiedy Twoje postępowanie może zostać zaskarżone do sądu? Przeczytaj koniecznie ten tekst!

Wykonawcy bardzo chętnie korzystają z możliwości złożenia zarzutów na Twoje czynności albo zaniechania w postępowaniu. Robią to prawie zawsze, gdy ich oferta nie zostanie wybrana. Finalizacja umowy o zamówienie wydłuża się wówczas znacznie, co ...

Czytaj więcej »

Czy warto stosować tryb zapytania o cenę?

Tryb zapytania o cenę jest najprostszym trybem udzielania zamówienia publicznego. Polega on na tym, że wszczynasz postępowanie poprzez skierowanie do wybranych przez Ciebie minimum 5 wykonawców pytania o cenę oraz zapraszasz ich do składania of...

Czytaj więcej »

Licytacja elektroniczna - za i przeciw

Licytacja elektroniczna, jak wynika z ostatniego sprawozdania z funkcjonowania systemu zamówień publicznych – jest najszybszym trybem postępowania, który rozpoczyna się od ogłoszenia o zamówieniu. Okazuje się jednak, że nie jest to procedura zb...

Czytaj więcej »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Szkolenie już 29 kwietnia!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Nowe rzecznictwo KIO. Opinie UZP

Zadaj własne pytanie dr A. Gawrońskiej-Baran!

29 kwietnia (poniedziałek), Warszawa

Zapisz się  na szkolenie >> 

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel