Top tematy

Top tematy to najważniejsze zagadnienia dla uczestników postępowań o zamówienie publiczne omówione w sposób praktyczny, rzetelny i w zgodzie z aktualnym stanem prawnym

Jak wykorzystać kryterium jakości przedmiotu zamówienia, by uzyskać to, czego potrzebujesz, nie narażając się na zarzuty wykonawców?

Jakość jest pojęciem trudnym do zdefiniowania i praktycznie niemierzalnym. Fakt ten nastręcza zamawiającym wiele problemów - przede wszystkim w postaci protestów  wykonawców, którzy często w takich przypadkach zarzucają zamawiającym łamanie zas...

Czytaj więcej »

Więcej o zmianach małej nowelizacji

W tym tygodniu przedstawiamy II część wywiadu dotyczącego zmian, jakie ma wprowadzić tzw. nowelizacja antykryzysowa ustawy Pzp. Nie czekaj, aż zmiany wejdą w życie. Sprawdź już teraz, jak nowelizacja ustawy Pzp może wpłynąć na Twoje codzienne o...

Czytaj więcej »

Duże zmiany małej nowelizacji

W zeszłym tygodniu Sejm uchwalił w III czytaniu „antykryzysową nowelizację ustawy Pzp”. To jedna z 2 nowelizacji, nad którymi w ostatnim czasie trwały prace w Sejmie. Druga tzw. duża nowelizacja przyniesie nam jeszcze większe zmiany w prawie za...

Czytaj więcej »

Jak sprawdzić, czy konsorcjum spełnia warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne?

Wykonawcy wchodzący w skład konsorcjum muszą spełniać postawione przez Ciebie jako zamawiającego warunki uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Sposób ich sprawdzenia różni się jednak od sposobu sprawdzania spełniania ...

Czytaj więcej »

Jak możesz skrócić procedury przetargowe przy wartości zamówienia poniżej progów unijnych?

W tym tygodniu prezentujemy Ci dalszy ciąg wskazówek i informacji bardzo pożytecznych przy planowaniu przeprowadzenia procedury przetargowej. Znajdziesz tu porady, dzięki którym będziesz wiedział, jak skrócić terminy w postępowaniach o wartości...

Czytaj więcej »

Jak szybko przeprowadzić postępowanie o wartości powyżej progów unijnych?

Musisz szybko zakończyć procedury, by uzyskać to, czego potrzebujesz? A może po prostu chcesz zaplanować udzielanie zamówień, aby zapewnić sobie ciągłość dostaw i usług? Pamiętaj, że niestety nie w każdej sytuacji możesz skorzystać z najszybszy...

Czytaj więcej »

Jak wygląda procedura związana z wniesieniem i rozstrzygnięciem protestu?

Wykonawca przeoczył termin, ale twierdzi, że to nie jego wina? Wahasz się, czy powinieneś rozpatrzyć jego protest? Pamiętaj – nie możesz przywracać terminów na składanie protestów, niezależnie od przyczyny ich niedochowania przez wykonawcę! Nie...

Czytaj więcej »

Oferty częściowe - sprawdź, jakie warunki musisz spełnić by przeprowadzić na ich podstawie postępowanie

Jedynym warunkiem dopuszczenia możliwości złożenia oferty częściowej jest podzielność przedmiotu zamówienia (art. 83 ust. 2 ustawy Pzp). Oznacza to, że możesz dopuścić składanie ofert częściowych, gdy przedmiot świadczenia może być podzielony b...

Czytaj więcej »

Czy zadbałeś o zabezpieczenie należytego wykonania umowy? Zrób to! Uchronisz się  przed dochodzeniem swoich praw w sądzie

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeśli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczeniem jest także gwarancja jakości. Dzięki zabezpieczeniu moż...

Czytaj więcej »

Zaniedbania zamawiającego nie mogą uzasadniać udzielenia zamówienia dodatkowego. Poznaj te i inne tezy wynikające z kontroli Prezesa UZP

Przeczytaj wyniki kontroli przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Poznasz najczęstsze błędy i nieprawidłowości, jakie zdarzają się podczas postępowania o udzielenie zamówień dodatkowych i uzupełniających. Możesz ustrzec się ...

Czytaj więcej »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Weź udział w szkoleniu!

Udzielanie zamówień do 30 tys. euro współfinansowanych z UE

Prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

1 kwietnia (poniedziałek), Warszawa

Zapisz się już dziś >> 

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel