Dominika Perkowska

Dominika Perkowska

Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych, była m.in. zastępcą naczelnika wydziału zamówień publicznych w dużej instytucji zam
Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych, była m.in. zastępcą naczelnika wydziału zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej. Obecnie jest głównym specjalistą ds. zamówień publicznych w firmie wykonawczej.
302 artykułów na stronie
Zadaj pytanie »

Opis przedmiotu zamówienia ma umożliwić wykonawcom jednakowy dostęp do zamówienia

Pytanie: Wszczynamy postępowanie na roboty budowlane powyżej progów unijnych dofinansowane ze środków UE. Otrzymałem opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, gdzie jest taki zapis: „Wykonanie sieci ciepłowniczej w technologii rur i elementów preizolowanych systemu XYZ lub innego równoważnego systemu* *w przypadku zmiany materiałów preizolowanych systemu XYZ na inne materiały preizolowane równej lub wyższej jakości wymagane jest: a)      wykonanie adaptacji części wykonawczej projektu w zakresie zgodnym z „Wytycznymi i wymaganiami technicznymi dla sieci ciepłowniczych w spółkach XXX – lipiec 2013 r.” oraz wykonanie obliczeń sprawdzających zgodnie z PN-EN-13941:2000 przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia i przekazanie tej dokumentacji w 2 egz. zamawiającemu nie później niż w dniu zgłoszenia gotowości do przystąpienia do robót (liczba egzemplarzy nie uwzględnia potrzeb wykonawcy związanych z realizacją przedmiotowego zadania); zmiany w dokumentacji wynikające ze zmiany systemu rur preizolowanych nie mogą naruszać warunków wydanych decyzji, uzgodnień i opinii, b)      przejęcie nadzoru technologicznego nad realizacją sieci ciepłowniczej w zakresie wynikającym z adaptacji projektu budowlano-wykonawczego do wybranego systemu rur preizolowanych”. Czy taki zapis jest zgodny z przepisami ustawy Pzp?
18 czerwca 2018Czytaj więcej »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Weź udział w szkoleniu!

Elektronizacja zamówień publicznych po zmianach przepisów

dr A. Gawrońska-Baran

Warszawa, 16 stycznia 2019 r.

Więcej >> 

wiper-pixel