Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Niezgodność oferty z siwz należy rozpatrywać pod kątem jej treści, a nie formy

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano: 7 kwietnia 2021
Niezgodność oferty z siwz należy rozpatrywać pod kątem jej treści, a nie formy

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści siwz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Interpretacja powyższego przepisu nakazuje odniesienie normy tego przepisu do merytorycznego aspektu zaoferowanego przez wykonawców świadczenia, a także wymagań postawionych w dokumentacji postępowania, w szczególności, co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania zamówienia (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 28 stycznia 2021 r., sygn. akt KIO 3508/20).

Niezgodność treści oferty z treścią siwz, która stanowi obligatoryjną przesłankę odrzucenia oferty z postępowania o udzielenie zamówienia, zachodzi, gdy zawartość merytoryczna złożonej w danym postępowaniu oferty nie odpowiada ukształtowanym przez zamawiającego i zawartym w siwz wymaganiom.

Omawiana niezgodność powinna dotyczyć sfery merytorycznej zobowiązania:

  • określonego w dokumentacji postępowania oraz
  • zaoferowanego w ofercie przez wykonawcę.

Może także polegać może na sporządzeniu i przedstawieniu oferty w sposób niezgodny z wymaganiami siwz. Chodzi tu jednak o wymagania siwz dotyczące sposobu wyrażenia, opisania i potwierdzenia zobowiązania ofertowego, a więc wymagania związane z treścią oferty, a nie z jej formą.

Autor:

Agata Hryc-Ląd

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

specjalistka z zakresu zamówień publicznych zawodowo związana z największą instytucją zamawiającą w Polsce działającą w branży inwestycji infrastrukturalnych, uczestniczka procesu legislacyjnego związanego z nowelizacją ustawy Pzp, członkini...

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Środki ochrony prawnej w nowej ustawie Pzp

21 kwietnia, godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Plan postępowań opublikowany w grudniu 2020 roku – czy zastosować do niego nowe regulacje Pzp?

Pytanie: Sesja budżetowa odbyła się 11 grudnia 2020 r. Plan zamówień publicznych zamieściłam na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej 29 grudnia 2020 r. Rozumiem, że nie muszę w styczniu 2021 roku zamieszczać go dodatkowo...

krzysztof-hodt
Krzysztof Hodt
16.04.2021
Czytaj więcej »
Czy przewidując prawo opcji, trzeba od razu zagwarantować w budżecie środki na jej realizację?

Pytanie: Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego (gmina). Czy podpisując umowę na sukcesywne dostawy masy asfaltowej z wykorzystaniem prawa opcji (na poziomie 30% przewidywanych dostaw), musimy mieć zabezpieczone w budżecie...

Czytaj więcej »

Aktualności

Jak interpretować konieczność bezpośredniego udziału konsorcjanta w realizacji kontraktów, które wykazuje?
Nowe regulacje ustawy Pzp nakładają na zamawiających dodatkowy obowiązek związany z badaniem doświadczenia wykonawców potwierdzanego w ramach umów realizowanych w konsorcjum. Ustawodawca wymaga bowiem wykazania przez taki podmiot robót budowlanych...
Zamawiający może ograniczyć w postępowaniu konkurencję, ale po spełnieniu określonych warunków
Kluczowe dla oceny, czy warunek został określony w proporcjonalny sposób, jest udzielenie odpowiedzi, czy stopień ograniczenia konkurencji uzasadniają potrzeby zamawiającego. Należy także stwierdzić, czy warunek w brzmieniu opisanym przez...
Mediacja i koncyliacja jako sposoby rozwiązania sporów w czasie realizacji umowy o zamówienie
Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. wprowadziła do zamówień publicznych możliwość zawierania ugód w drodze pozasądowych metod rozwiązywania sporów – głównie koncyliacji i mediacji. Istotne jest to, że rozwiązania te znajdują...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel