Poleć znajomemu

Przed odrzuceniem oferty należy uważnie przeczytać jej treść i podjąć próbę poprawy omyłek

Katarzyna Pyrka

Autor: Katarzyna Pyrka

Dodano: 8 października 2020
Pytanie:

Jesteśmy w trakcie procedury przetargowej na wycenę nieruchomości. Jednym z kryteriów oceny ofert jest doświadczenie rzeczoznawcy wskazanego przez wykonawcę do realizacji zamówienia. W siwz znajduje się zapis:

„Celem uzyskania punktów w kryterium »jakość – doświadczenie rzeczoznawcy«, wykonawca jest zobowiązany wraz z ofertą złożyć oświadczenie – przygotowane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz zawierające informacje na temat:

a) przedmiotu dokonanej przez rzeczoznawcę wyceny,

b) rodzaju nieruchomości wycenianej, dla której rzeczoznawca przygotowywał operat,

c) podmiotu, na rzecz którego dany operat był sporządzany,

d) daty sporządzenia przez rzeczoznawcę operatu.

W przypadku gdy wykonawca:

  • nie wskaże w ofercie imienia i nazwiska rzeczoznawcy, który będzie wykonywał zadanie,
  • nie poda ilości wykonanych przez niego operatów, lub
  • nie złoży oświadczenia zawierającego dane na temat wykonanych przez rzeczoznawcę operatów,

lub gdy złożone oświadczenie będzie nieczytelne i zamawiający nie będzie mógł odczytać danych w nim zawartych, zostanie przyznane w przedmiotowym kryterium 0 punktów”.

We wzorze formularza znajduje się zapis: „Za cenę brutto ................... zł (wraz z należnym VAT 23%) (słownie: ...........................................) aktualizacja operatu w ramach zaoferowanej ceny przez …………………………… m-cy imię i nazwisko rzeczoznawcy: …………………………………………….. doświadczenie rzeczoznawcy: ……………………... (liczba wykonanych operatów szacunkowych w okresie ostatnich 36 m-cy) na wycenę nieruchomości ……………………………………… (należy określić czy zabudowanych czy niezabudowanych)”.

Wykonawca, który złożył ofertę w postępowaniu, nie wypełnił w formularzu ofertowym pola „doświadczenie”, ale załączył oświadczenie na temat doświadczenia rzeczoznawcy, z którego wynika liczba wykonanych operatów. Czy skoro wykonawca pominął w formularzu pole z doświadczeniem, które wynika wprost z oświadczenia, powinniśmy coś z tym zrobić?

Moim zdaniem opisany brak kwalifikuje się do poprawy jako inna omyłka polegająca na niezgodności treści oferty z siwz, niepowodująca istotnych zmian treści oferty.

Oferty złożone w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podlegają badaniu i ocenie pod kątem zgodności z siwz oraz przepisami prawa. Wymagania zamawiającego w zakresie wzorów dokumentów, które wykonawca ma wypełnić i złożyć z ofertą, stanowią wskazówkę dla potencjalnych oferentów co do informacji, które zamawiający chce uzyskać.

Przedmiotem badania i oceny ofert jest zatem treść złożonych ofert, a nie ich forma. Oferta ma zawierać wszystkie informacje, których żądał zamawiający.  Zdarza się oczywiście, że pojawią się w niej braki dokumentacyjne lub informacyjne. W takich sytuacjach przed podjęciem kroków przez zamawiającego należy dokładnie sprawdzić całą zawartość treści oferty, co umożliwi weryfikację rodzaju tych omyłek.

Pozostało jeszcze 55 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem Portalu?

Zamów już teraz pełny dostęp do portalu i korzystaj z:

  • 4 519 fachowych porad prawnych
  • możliwości zadawania 3 własnych pytań w miesiącu
  • codziennie aktualizowanej bazy ponad 650 000 przetargów
  • nielimitowanej możliwości ustawienia alertów i powiadomień o nowych przetargach
  • ponad 200 wzorów dokumentów
  • 22 szkoleń wideo na tematy związane z Pzp
  • wyroków KIO oraz słownika kodów CP

Zamów dostęp

Jeżeli nie posiadasz pełnego dostępu do portalu, możesz wykupić dostęp jednorazowy do wybranego dokumentu.

PayU »
9.00 zł netto (11.07 zł brutto)
SMS »
19.00 zł netto (23.37 zł brutto)
Mam już dostęp

Jeśli masz już konto w Portalu ZP

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła
Katarzyna Pyrka

Autor: Katarzyna Pyrka

wieloletni praktyk i specjalista w dziedzinie zamówień publicznych, doradca, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Rażąco niska cena
w nowej ustawie Pzp​

Poznaj nowe przepisy Prawa zamówień publicznych

21 października, godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz sie już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Czy zamawiając usługi artystyczne w 2021 roku, trzeba stosować szczególne regulacje?

Pytanie: W nawiązaniu do przepisów nowej ustawy Pzp dotyczących tzw. zamówień bagatelnych o wartości poniżej 130.000 zł, ale nie niższej niż 50.000 zł, proszę o odpowiedź, czy regulacje dotyczące tych zakupów dotyczą zamówień...

Czytaj więcej »
Zmiana stawki VAT na przedmiot zamówienia w trakcie postępowania – jak oceniać oferty?

Pytanie: W przetargu na dostawy wyrobów cukierniczych zostały złożone 2 oferty. Otwarcie ofert nastąpiło 24 czerwca 2020 r. Na dzień składania ofert obowiązującą stawką podatku na wskazany przedmiot zamówienia było 8%. Od 1...

Czytaj więcej »

Aktualności

Przetarg nieograniczony i tryb podstawowy bez negocjacji w nowym Pzp, cz. I
Od 1 stycznia 2021 r. wszystkie procedury zakupowe, realizowane w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości co najmniej 130.000 zł netto, muszą być prowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień...
W przypadku podziału zamówienia na części, każda z nich jest w istocie odrębnym postępowaniem
W przypadku podziału zamówienia na części każda z części jest – w świetle przepisów ustawy Pzp – odrębnym zamówieniem. Przeciwne rozumowanie prowadziłoby do konkluzji, że poszczególni wykonawcy – powiązani rodzinnie – nie mogliby z jednej strony...
Zamawiający nie może zmieniać reguł w trakcie dokonywania oceny ofert
Odstąpienie od formalizmu nie może być utożsamiane z modyfikacją reguł postępowania określonych ustawą Pzp i wymagań zdefiniowanych siwz. Nie może przy tym prowadzić do wyboru w postępowaniu oferty, która została oceniona w kryteriach oceny ofert w...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel