Koronawirus

Dnia 31 marca br. opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych

Nowelizacja ustawy o COVID-19 – najważniejsze zmiany w przetargach

Dnia 31 marca br. opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji...

Czytaj więcej »
Urząd Zamówień Publicznych poinformował na swoich stronach WWW

Ograniczony kontakt bezpośredni z UZP i KIO z uwagi na pandemię koronawirusa

Urząd Zamówień Publicznych poinformował na swoich stronach WWW, iż kancelaria Urzędu Zamówień Publicznych i Krajowej Izby Odwoławczej (piętro IV, pok. 504) funkcjonuje w trybie ograniczonego bezpośredniego kontaktu z interesantami.

Czytaj więcej »
W dobie koronawirusa UZP namawia do elektronicznej komunikacji w każdym postępowaniu

W dobie koronawirusa UZP namawia do elektronicznej komunikacji w każdym postępowaniu

Na stronie WWW UZP czytamy: „W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamó...

Czytaj więcej »

Opóźnienia w pozyskiwaniu zaświadczeń do przetargu – jak ubiegać się o zamówienie w czasie pandemii?

Pytanie: W sytuacji zagrożenia epidemicznego wszystkie instytucje wydające zaświadczenia tj. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe oraz Krajowy Rejestr Karny ogłosiły zamknięcie swoich placówek do odwołania. Co należy zrob...

Czytaj więcej »

Czy specustawa daje podstawę do zawarcia aneksu do umowy w sprawie zamówienia poza Pzp?

Pytanie: Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną mogę zawrzeć aneks do umowy o zamówienie publiczne na podstawie art. 6 specustawy (bez stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych), rozszerzający jej zakres o usługę sprz...

Czytaj więcej »

Czy pandemia koronawirusa to wystarczający powód do zmiany umowy?

Pytanie: Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu. Jako kryterium wskazaliśmy m.in. termin realizacji zamówienia. Wybraliśmy wykonawcę, który zaoferował najkrótszy termin i obecnie czekamy na podpisanie umowy. Wykonawc...

Czytaj więcej »

Otwarcie ofert on-line – sprawdź praktyczne wskazówki

Pytanie: Proszę o informację, jak przeprowadzić otwarcie ofert online. Moje pytanie dotyczy postępowań powyżej progów unijnych, ale i poniżej ich wartości. Otwarcie ofert ma się odbyć w instytucji Skarbu Państwa.

Czytaj więcej »
Koronawirus a udzielanie i realizacja zamówień publicznych – ważne informacje

Koronawirus a udzielanie i realizacja zamówień publicznych – ważne informacje

Stan zagrożenia epidemicznego, który obowiązuje w Polsce w związku z pandemią koronawirusa wpływa na wiele obszarów działalności, w tym na udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych. Sprawdź, w jakich przypadkach jako zamawiający będziesz zw...

Czytaj więcej »

Odwołanie posiedzeń KIO – koronawirus a zamówienia publiczne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej oraz prezes Urzędu Zamówień Publicznych poinformowali na stronach internetowych, że zawieszają działalność Krajowej Izby Odwoławczej w dniach od 16 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r.

  • 18.03.2020
Czytaj więcej »

Sesja otwarcia ofert on-line – koronawirus a zamówienia publiczne

W sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych przychyla się do tego, by sesje otwarcia ofert odbywały się on-line bez fizycznej obecności przedstawicieli wykonawców w siedzibie zamawiającego. Dotyczy to nie tylko postępowań ele...

Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel