Koronawirus

Zakup posiłków przez gminy dla osób w kwarantannie a stosowanie Pzp

Pytanie: Od 8 marca obowiązuje ustawa <a >z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych(D...

Czytaj więcej »
Tarcza antykryzysowa 4.0 opublikowana w Dzienniku Ustaw – sprawdź rozwiązania dla zamówień publicznych

Tarcza antykryzysowa 4.0 opublikowana w Dzienniku Ustaw – sprawdź rozwiązania dla zamówień publicznych

Ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 tzw. tarcza antykryz...

  • 29.06.2020
Czytaj więcej »
Mimo panującej pandemii nie wolno przetrzymywać ofert w „kwarantannie”

Mimo panującej pandemii nie wolno przetrzymywać ofert w „kwarantannie”

Zamawiający jest zobowiązany otworzyć wszystkie oferty bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, w dniu w którym upływa ten termin. Nie ma prawa stosować w tej mierze własnych wytycznych i szczególnych procedur, które byłyby niezgodne z...

Czytaj więcej »
Krajowa Izba Odwoławcza orzeka już w normalnym trybie

Krajowa Izba Odwoławcza orzeka już w normalnym trybie

Krajowa Izba Odwoławcza rozpatruje sprawy odwoławcze na posiedzeniach i rozprawach z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w trybie określonym Prawem zamówień publicznych. W dniu 16 maja 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z...

  • 25.05.2020
Czytaj więcej »
okładka3

Zamówienia w dobie koronawirusa. Otwarcie ofert

Epidemia koronawirusa wpłynęła na organizowane zamówienia publiczne. Obejrzyj film i sprawdź, co zmieniło się w przepisach regulujących otwarcie ofert.

Czytaj więcej »
okłądka7

3 praktyczne porady dotyczące zamówień w okresie koronawirusa

Prawo zamówień publicznych zawsze budziło wiele wątpliwości. Szczególny okres, jakim jest pandemia COVID-19 oraz nowe przepisy wynikające z tzw. tarczy antykryzysowej tylko pogłębiają tę niepewność. Obejrzyj 3 konkretne porady udzielone przez d...

Czytaj więcej »
okładka2

Zamówienia w dobie koronawirusa. Forma oświadczenia wstępnego

W postępowaniu o wartości mniejszej od progów unijnych oferty składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej opatrzone własnoręcznym podpisem albo - za zgodą zamawiającego - w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem el...

Czytaj więcej »
okładka1

Zamówienia w dobie koronawirusa. Komunikacja elektroniczna w „postępowaniach biuletynowych”

Sprawdź, w jakim stopniu pandemia koronwirusa wpłynęła na komunikację pomiędzy wykonawcą a zamawiającym w postępowaniach poniżej progów unijnych. 

Czytaj więcej »

Czy ustawa o COVID-19 daje podstawy do odstąpienia od zawartej umowy przetargowej?

Pytanie: Zamawiający 26 lutego 2020 r. zawarł z wykonawcą umowę na świadczenie usług hotelarskich i konferencyjnych. Konferencja była zaplanowana na połowę kwietnia. Z uwagi na epidemię koronawirusa (zakaz zgromadzeń, zamknięcie hot...

Czytaj więcej »

Otwarcie ofert online w powodu pandemii – obowiązek czy uprawnienie zamawiającego?

Pytanie: Czy przeprowadzenie otwarcia ofert poprzez transmisję online w obecnej sytuacji epidemicznej jest obowiązkowe? Czy mogę przeprowadzić otwarcie ofert bez podania linku do strony z transmisją online? Planuję otwarcie ofert na...

Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel