Koronawirus

Czy negocjacje z wolnej ręki można przeprowadzić on-line?

Pytanie: Zamawiający zamierza przeprowadzić procedurę udzielenia zamówienia z wolnej ręki o wartości poniżej progów unijnych. Z uwagi na panującą epidemię COVID-19 rozważa możliwość przeprowadzenia negocjacji z wykonawcą w formie on...

Czytaj więcej »

Czy organizacja telekonferencji to usługa społeczna?

Pytanie: Zamawiający przewidział w planie zamówień publicznych realizację zamówienia dotyczącego organizacji konferencji tj. usługi społecznej. Z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem zmieniono formułę wydarzenia. Nadal jest to...

Czytaj więcej »
Zanim zatrzymasz wykonawcy wadium w dobie pandemii, zbadaj wnikliwie zaistniałe przesłanki

Zanim zatrzymasz wykonawcy wadium w dobie pandemii, zbadaj wnikliwie zaistniałe przesłanki

Urząd Zamówień Publicznych opublikował w ostatnim Informatorze UZP nr 2/2020 opinię pt. „Interpretacja i stosowanie przesłanek zatrzymania wadium, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp w kontekście okoliczności wywołanych panującą epidemią...

Czytaj więcej »

Wykonawca złożył ofertę e-mailem z uwagi na panującą pandemię – jakie działania podejmie zamawiający?

Pytanie: Co zrobić w sytuacji, gdy wykonawca złożył ofertę w niewłaściwy sposób, tzn. powołując się na zagrożenie zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wniósł ją w formie elektronicznej, przesyłając na adres e-mail wskazany do kontaktu z z...

Czytaj więcej »
Unieważnienie postępowania z uwagi na epidemię wirusa SARS-CoV-2

Unieważnienie postępowania z uwagi na epidemię wirusa SARS-CoV-2

Wystąpienie na skalę globalną epidemii wirusa SARS-CoV-2, a przede wszystkim zakres środków i działań, które musiały podjąć poszczególne państwa celem powstrzymania wirusa i przeciwdziałania skutkom jego rozprzestrzeniania się, jest zjawiskiem,...

Czytaj więcej »

Zakup posiłków przez gminy dla osób w kwarantannie a stosowanie Pzp

Pytanie: Od 8 marca obowiązuje ustawa <a >z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych(D...

Czytaj więcej »
Tarcza antykryzysowa 4.0 opublikowana w Dzienniku Ustaw – sprawdź rozwiązania dla zamówień publicznych

Tarcza antykryzysowa 4.0 opublikowana w Dzienniku Ustaw – sprawdź rozwiązania dla zamówień publicznych

Ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 tzw. tarcza antykryz...

  • 29.06.2020
Czytaj więcej »
Mimo panującej pandemii nie wolno przetrzymywać ofert w „kwarantannie”

Mimo panującej pandemii nie wolno przetrzymywać ofert w „kwarantannie”

Zamawiający jest zobowiązany otworzyć wszystkie oferty bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, w dniu w którym upływa ten termin. Nie ma prawa stosować w tej mierze własnych wytycznych i szczególnych procedur, które byłyby niezgodne z...

Czytaj więcej »
Krajowa Izba Odwoławcza orzeka już w normalnym trybie

Krajowa Izba Odwoławcza orzeka już w normalnym trybie

Krajowa Izba Odwoławcza rozpatruje sprawy odwoławcze na posiedzeniach i rozprawach z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w trybie określonym Prawem zamówień publicznych. W dniu 16 maja 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z...

  • 25.05.2020
Czytaj więcej »
okładka3

Zamówienia w dobie koronawirusa. Otwarcie ofert

Epidemia koronawirusa wpłynęła na organizowane zamówienia publiczne. Obejrzyj film i sprawdź, co zmieniło się w przepisach regulujących otwarcie ofert.

Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel